Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради
+38 045 71 22 543 +38 045 71 23 365
ВасильківськийПрофесійний Ліцей
Твоя професія - дорога в стабільне майбутнє
Вступнику

КОМУНАЛЬНИЙ НАЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
«ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ»

оголошує набір на навчання
у 2017 році

ОБСЯГИ ПРИЙОМУ
НА НАВЧАННЯ
(за державним замовленням)


Назва професії
(код професії)
Обсяги прийому (чол.) Термін навчання
(на базі 9-ти класів)
Кваліфікація випускника
1. 5122 Кухар
5123 Офіціант
30 3 роки Кухар 4 розряду
Офіціант 3 розряду
2. 7436 Швачка
7433 Кравець
20 3 роки Швачка 3 розряду
Кравець 3 розряду
3. 7122 Муляр
7133 Штукатур
20 2 роки 7 міс. Муляр 4 розряду
Штукатур 4 розряду
4. 7212 Електрозварник ручного зварювання
8322 Водій автотранс-портних засобів
25 2 роки 7 міс. Електрозварник 4 розряду
Водій категорії «В»

Випускники ліцею отримують:
— диплом державного зразка за обраною професією;
— повну загальну середню освіту (11 класів).

Всі учні щомісячно забезпечуються стипендією в розмірі 415 грн.

Прийом документів проводиться з 1 червня по 21 серпня 2017 р.

за адресою: Київська обл., м. Васильків, вул. Декабристів, 39, тел./факс: (04571) 2-25-43 (зупинка автобуса «Ощадкаса»)

Умови прийому

Прийом до ліцею проводиться без вступних іспитів, шляхом конкурсного відбору:
— за результатами середнього балу свідоцтва про освіту;
— за результатами усної співбесіди.

Приймальна комісія розпочинає роботу з 11 травня 2017 року

Для вступу до нашого навчального закладу потрібно подати
такі документи:

документ державного зразка про освіту (оригінал+копія);
медична довідка (форма 086/о);
фотокартки (3×4 см) — 6 шт.;
свідоцтво про народження (копія) – 3 екз.;
довідка про присвоєння ідентифікаційного коду (копія) — 3 екз.;
паспорт (копія) — 3 екз.;
посвідчення про приписку до призовної дільниці (копія);
конверт з маркою для відправлення листів по Україні – 2 шт;
папка-швидкозшивач з перфорацією.

Графік роботи приймальної комісії

Понеділок — П’ятниця 08.00 — 17.00
Субота 10.00 — 15.00
Неділя Вихідний

Контактний телефон: (04571) 2-25-43; моб. 050-943-31-40; 063-307-72-50.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
ДО КОМУНАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
«ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ»
на 2017-2018 навчальний рік

І. Загальна частина

1.1. Правила прийому до Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Васильківський професійний ліцей» на 2017-2018 навчальний рік (далі – Правила прийому) розроблені відповідно до Закону України «Про професійно-технічну освіту», Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 № 499 (із змінами) та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за № 823/23355, Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов’язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 30 грудня 1994 № 130, статуту Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Васильківський професійний ліцей».

1.2. До Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Васильківський професійний ліцей» (далі – професійний ліцей) приймаються громадяни України та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Особи без громадянства здобувають професійно-технічну освіту відповідно до чинного законодавства України та міжнародних договорів.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом громадян до професійного ліцею здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікований робітник. Форма навчання денна.

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється відповідно до визначених обсягів замовлення на підготовку робітничих кадрів та затверджених в установленому порядку, за рахунок видатків з обласного бюджету Київської області. Прийом громадян понад визначені обсяги замовлення на підготовку робітничих кадрів здійснюється в межах ліцензійного обсягу, за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

ІІ. Приймальна комісія

2.1. Прийом до професійного ліцею здійснює приймальна комісія.
2.2. Очолює приймальну комісію директор професійного ліцею.
2.3. Приймальна комісія:

— організовує прийом заяв та документів;
— проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;
— організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору. Умови проведення конкурсного відбору визначені Розділом IV «Умови прийому» даних правил;
— приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до професійного ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
— організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;
— вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.4. Правила прийому до професійного ліцею доводяться до відома вступників через засоби масової інформації, в тому числі друковані видання (газети «Життя і слово», «Час Київщини»), інформаційний стенд та Web-сайт професійного ліцею.

2.5. У 2017-2018 навчальному році професійний ліцей здійснює прийом для навчання за наступними професіями:

1. Код за ДК 003:2010 та назва професії 7212 Електрозварник ручного зварювання
8322 Водій автотранспортних засобів (категорії «В»)
Освітній рівень вступника Базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.
Плановані обсяги прийому 25 осіб
Освітній та освітньо-кваліфікаційний
рівень випускника
Повна загальна середня освіта.
Кваліфікований робітник
Кваліфікація випускника Електрозварник ручного зварювання 4-го розряду.
Водій автотранспортних засобів категорії «В»
Термін навчання за професіями 2 роки 7 місяців
Форма навчання Денна
Спеціальні
вимоги
Вік: після закінчення терміну навчання — не менше 18 років
Стать: чоловіча
Медичні обмеження
2. Код за ДК 003:2010 та назва професії 5122 Кухар
5123 Офіціант
Освітній рівень вступника Базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.
Плановані обсяги прийому 30 осіб
Освітній та освітньо-кваліфікаційний
рівень випускника
Повна загальна середня освіта.
Кваліфікований робітник
Кваліфікація випускника Кухар 4-го розряду.
Офіціант 3-го розряду
Термін навчання за професіями 3 роки
Форма навчання Денна
Спеціальні
вимоги
Вік: після закінчення терміну навчання — не менше 17 років
Стать: чоловіча, жіноча
Медичні обмеження
3. Код за ДК 003:2010 та назва професії 7122 Муляр
7133 Штукатур
Освітній рівень вступника Базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.
Плановані обсяги прийому 20 осіб
Освітній та освітньо-кваліфікаційний
рівень випускника
Повна загальна середня освіта.
Кваліфікований робітник
Кваліфікація випускника Муляр 4-го розряду.
Штукатур 4-го розряду
Термін навчання за професіями 2 роки 7 місяців
Форма навчання Денна
Спеціальні
вимоги
Вік: після закінчення терміну навчання — не менше 17 років
Стать: чоловіча, жіноча
Медичні обмеження
4. Код за ДК 003:2010 та назва професії 7436 Швачка
7433 Кравець
Освітній рівень вступника Базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи
Плановані обсяги прийому 20 осіб
Освітній та освітньо-кваліфікаційний
рівень випускника
Повна загальна середня освіта.
Кваліфікований робітник
Кваліфікація випускника Швачка 3-го розряду. Кравець 3-го розряду.
Термін навчання за професіями 3 роки
Форма навчання Денна
Спеціальні
вимоги
Вік: після закінчення терміну навчання — не менше 17 років
Стать: чоловіча, жіноча
Медичні обмеження

2.6. Перед вступом до професійного ліцею вступники обов’язково проходять медичний огляд в медичних закладах Міністерства охорони здоров’я, з метою визначення їх професійної придатності за станом здоров’я.

2.7. Приймання неповнолітніх для навчання професіям, пов’язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки здійснюється за умови досягнення ними 18-річного віку на момент закінчення навчання, відповідно до п. 2.3 «Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов’язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки», затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 30.12.1994 № 130 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 січня 1995 р. за № 14/550.

2.8. Для навчання професії «Електрозварник ручного зварювання» не приймаються особи жіночої статі, згідно «Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок», затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.12.93 № 256 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 30.03.94 за № 51/260.

2.9. Строки проведення прийому на навчання та порядок роботи приймальної комісії:
— прийом документів від вступників проводиться з 1 червня – по 21 серпня 2017 року;
— приймальна комісія працює щоденно, з понеділка по четвер з 09.00-17.00 год., п’ятниця з 09.00-15.45 год.; субота, неділя – вихідні дні.

При необхідності, термін прийому документів може бути продовжений або скорочений, про що приймальна комісія повідомляє додатково через засоби масової інформації, інформаційний стенд та Web-сайт ліцею.

2.10. Іногородні учні на період навчання забезпечуються місцем у гуртожитку професійного ліцею.

ІІІ. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до професійного ліцею, вказуючи обрану професію, місце проживання, форму навчання (денна), до якої додають:
— документ про освіту (оригінал);
— медичну довідка (форма N 086/о);
— 6 фотокарток розміром 3х4 см;
— копії документів, що дають право на пільги до вступу (за наявності).

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, посвідчення про приписку до призовної дільниці (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» для юнаків з 17-ти років), свідоцтво про народження або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

ІV. Умови прийому

4.1. Прийом до професійного ліцею проводиться без вступних випробувань шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:
— за результатами співбесіди;
— за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту.

4.2. Конкурсний відбір проводиться поетапно, упродовж усього періоду прийому документів.

4.3. Особи, які без поважних причин не з’явилися на співбесіду у зазначений час або отримали незадовільні результати, на навчання не зараховуються.

V. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:
— особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
— діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
— діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
— діти з багатодітних сімей, у складі яких є п’ятеро і більше дітей, за умови наявності у них достатнього рівня підготовки, відповідно до ст. 19 Закону України «Про охорону дитинства;
— особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право;
— особи, яким відповідно до ст. 5 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;
— діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:
— випускники загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
— учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
— особи, які вступають до ліцею за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до професійного ліцею.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення (оприлюднення) подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до професійного ліцею здійснюється наказом директора.

5.6. Після завершення конкурсного відбору зарахування до професійного ліцею може супроводжуватися укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і вступником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

VI. Прикінцеві положення

6.1. Зазначений порядок прийому документів поширюється на вступників, які мають базову загальну середню освіту та зараховуються на навчання професіям відповідно до визначених обсягів замовлення на підготовку робітничих кадрів.

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з професійного ліцею. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні визначених обсягів замовлення на підготовку робітничих кадрів, професійний ліцей може проводити додатковий прийом.

6.3. Особам, які не зараховані до професійного ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5. Контроль за дотриманням Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України та Правил прийому до Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Васильківський професійний ліцей» здійснюється Київською обласною державною адміністрацією та департаментом освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

Останні новини

Україна-єдина!

22.01.2018
«Хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього»,- говорить народна мудрість. І це дійсно так, бо як дерево тримається на землі своїм корінням, так людина тримається на землі своїм минулим. Людина, яка не знає минулого – як перекотиполе, куди вітер подме, туди воно й котиться. Саме тому ми повинні знати свою історію, своє минуле. А історія наша вмита кров’ю і сльозами. 22 січня  знаменна дата  української державності – День Соборності України. Ця дата пов’язана з двома подіями Української революції 1918-1923 років: проголошення IV Універсалом Центральної Ради Української Народної  Республіки самостійною, незалежною, вільною та суверенною державою (22 січня 1918 р.) та Актом злуки двох державних утворень на українських землях – Української Народної Республіки та   Західно — Української Народної Республіки (22січня 1919 р.) З цієї нагоди в КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» відбувся  виховний захід «Україна – єдина». До заходу була  підготовлена книжкова виставка «І обнялися береги одного, вічного народу». Ця година поглибила знання ліцеїстів про історію виникнення свята Соборності України, викликала патріотичні почуття та повагу до рідної країни.

Новорічна країна мрій

28.12.2017
Безперечно, серед усіх днів, що є у році, саме передноворічний час є найказковішим та найчарівнішім. Саме тоді дорослі і діти щиро вірять у дива, котрі стають реальністю і саме тоді збувають найпотаємніші мрії і бажання. Атмосфера у рідному ліцеї переповнена затишком і теплом, незважаючи навіть на холодну погоду за вікном, а запах помаранчевих фруктів та зеленої новорічної красуні  розповідають про те, що незабаром свято постукає у двері… Підготовка до святкування Нового року розпочалась з місячника професійної майстерності «Новорічна країна мрій». Він не дав учням нудьгувати, а занурив всіх в теплу атмосферу свята, зарядив позитивною енергією і відмінним настроєм. Жодне новорічне свято не можна уявити без яскраво прибраної ялинки. Тож стартом нашого новорічного марафону стало прикрашання учнями фойє ліцею: розпис вікон, прибирання ялинки, виготовлення стіннівок, листівок та ялинкових іграшок. Напередодні Дня Святого Миколая, 14 грудня, у фойє ліцею відбулася благодійна акція «Солодкий» ярмарок. Кошти, які були  зібрані ми розподілимо адресно: на допомогу військовослужбовцям. 19 грудня члени учнівського самоврядування привітали всіх учнів зі святом, вручили новорічні подарунки сиротам та дітям із малозабезпечених сімей Васильківщини. 26 грудня розпочала свою роботу виставка професійної майстерності, в якій взяли участь всі учні навчальних груп. Різнобарвні гірлянди, іграшки, метал, гіпсокартон, гіпс, тканина – все йшло в хід під час підготовчого періоду. Експозиції вражали своєю оригінальністю та креативністю: новорічний камін, крісло – качалка із металу, металева ялинка з іграшками, металеві санчата, сніговики із різного матеріалу, камінні набори, дрівниця; альтернатива традиційним ялинкам – ялинка на драбині та ялинка із кульок, новорічні панчохи, різдвяні віночки. Вироби вражають своєю строкатістю, нестандартністю, вишуканістю та позитивною енергетикою. Найбільш оригінальним, змістовним та цікавим експонатом виставки одноголосно виявилася спільна творча робота «Новорічний камін» професій «Муляр. Штукатур», «Швачка» та «Електрозварник ручного зварювання». Новорічний камін не лише «зігрівав» фойє ліцею, але й надавав йому особливий затишок. Паралельно з виставкою представники кожної професії порадували нас майстер – класами: «Приготування імбирного печива», «Декупаж», «Виготовлення новорічних іграшок та панчох із фетру», «Сервіровка новорічного столу», «Складання серветок до новорічного столу». Професія «Муляр. Штукатур» як і завжди не перестає нас дивувати. Цього дня педагоги разом з дітьми провели майстер – клас «Виготовлення новорічних іграшок із оздобленням». Діти втілювали в життя свої фантазії. Неймовірно красиві, не схожі одна на одну, ексклюзивні ялинкові прикраси були виготовлені власними руками. Представники професії «Швачка» показали майстер-класи з виготовлення новорічних іграшок, святкових цукерниць з фетру. Ялинкові прикраси з фетру як ніколи у моді. По-домашньому теплі і затишні, вони є відмінним подарунком друзям напередодні зимових свят. Діти виготовляли іграшки не звичайні, а такі, які обов’язково подарують його власнику щастя у наступному році. Іграшки, які виготовлені власноруч, цінуються найбільше, адже нині хендмейд у моді! Майстри виробничого навчання Леоненко І.П. та Заєць Л.Ф. провели майстер — клас з оздоблення новорічного імбирного печива та пряничного будинку айсингом для учнів та педагогів. До цього довелося не один день потрудитися всім, випікаючи заготовки пряників різних форм і розмірів, щоб потім на майстер-класі всі охочі могли б їх розмалювати білково-цукровою масою різних кольорів. Це були пряники-ялинки, сніговики, чобітки, сніжинки і багато іншого. Оздоблювали випечені пряничні заготовки завзятістю, наполегливістю, фантазією і дорослі, і діти та пригощали ними присутніх. Офіціанти провели майстер – клас із сервірування новорічного столу. Користуючись основними правилами, учні творчо підійшли до цього. Сервіровка демонструвала естетичну спрямованість та спонукала до відчуття комфорту, затишку. 28 грудня проводжали ми цей рік з піснями від талановитих ліцеїстів, запаморочливими танцями, комедійними виступами  та приємними привітаннями. Всі гості заходу мали змогу поринути в традиції зустрічі Нового року. Підсумок підвели приємними побажаннями та солодкими подарунками від Діда Мороза та Снігурки. Нехай новорічний період запам’ятається кожному як пора справжніх чудес, коли зможете відпочити і з новими силами увійти в новий етап свого життя! Давайте вірити в хороше, добре — і все у нас вийде. З Новим Роком та Різдвом Христовим!