Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради
+38 045 71 22 543 +38 045 71 23 365
ВасильківськийПрофесійний Ліцей
Твоя професія - дорога в стабільне майбутнє
Вступнику

КОМУНАЛЬНИЙ НАЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
«ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ»

оголошує набір на навчання
у 2018 році

Для вступу в ліцей сертифікат зовнішнього оцінювання не потрібний!

На базі 9 класів (термін навчання – 3 роки) 

Кухар. Офіціант
Швачка. Кравець
Муляр. Штукатур
Електрозварник ручного зварювання. Водій автотранспортних засобів категорія «В»
Перукар-модельєр. Манікюрник (очікується відкриття з 1 вересня 2018)

Випускники ліцею отримують:
— диплом державного зразка за обраною професією;
— повну загальну середню освіту (11 класів).
— трудову книжку

На базі 11 класів (термін навчання від 6 місяців до 1,5 року)  

Адміністратор
Касир (в банку)
Кухар
Пекар
Кондитер
Покоївка
Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення
Манікюрник
Перукар-модельєр
Швачка
Кравець
Муляр
Штукатур

Випускники ліцею отримують:
— диплом державного зразка за обраною професією;
— трудову книжку

Всі учні щомісячно забезпечуються стипендією в розмірі від 490 грн.

Прийом документів проводиться щодня з понеділка по п’ятницю

за адресою: Київська обл., м. Васильків, вул. Декабристів, 39, тел./факс: (04571) 2-25-43 (зупинка автобуса «Ощадкаса»)

Умови прийому

Прийом до ліцею проводиться без вступних іспитів, шляхом конкурсного відбору:
— за результатами середнього балу свідоцтва про освіту;
— за результатами усної співбесіди.

Перелік документів для вступу:

— заява на ім’я директора
— документи про освіту: свідоцтво та додаток до нього (оригінал та копія)
— свідоцтво про народження (копія)
— паспорт (копія)
— ідентифікаційний номер (копія)
— медична довідка (форма N 086)
— 6 фотокарток розміром 3х4 см
— характеристика зі школи
— копії документів, що дають право на пільги при вступі (пільги для вступників записані у Правилах прийому)

Графік роботи приймальної комісії

Понеділок — четвер

09.0017.00

П’ятниця

09.00 – 15.45

Субота

09.0013.00

Неділя

Вихідний

Контактний телефон: (04571) 2-25-43; моб. 050-943-31-40; 063-307-72-50.

Учні забезпечуються:

підручниками, гуртожитком, стипендією.
У ліцеї працюють гуртки, спортивні секції.
Час навчання у ліцеї зараховується до трудового стажу.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
ДО КОМУНАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
«ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ»
на 2018/2019 навчальний рік

І. Загальна частина

Правила прийому до Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Васильківський професійний ліцей» на 2018-2019 навчальний рік (далі – Правила прийому) розроблені відповідно до Закону України «Про професійно-технічну освіту», Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 № 499 (із змінами) та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за № 823/23355, Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов’язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 30 грудня 1994 № 130, статуту Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Васильківський професійний ліцей».

До Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Васильківський професійний ліцей» (далі – професійний ліцей) приймаються громадяни України та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Особи без громадянства здобувають професійно-технічну освіту відповідно до чинного законодавства України та міжнародних договорів.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

Прийом громадян до професійного ліцею здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікований робітник. Форма навчання денна.

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється відповідно до визначених обсягів регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів та затверджених в установленому порядку, за рахунок видатків з обласного бюджету Київської області. Прийом громадян понад визначені обсяги регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів здійснюється в межах ліцензійного обсягу, за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

ІІ. Приймальна комісія

Прийом до професійного ліцею здійснює приймальна комісія.

Очолює приймальну комісію директор професійного ліцею.

Приймальна комісія:

організовує прийом заяв та документів вступників;

проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту, працевлаштування після закінчення професійного ліцею;

організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору. Умови проведення конкурсного відбору визначені Розділом IV «Умови прийому» даних Правил прийому;

приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до професійного ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

Правила прийому до професійного ліцею доводяться до відома вступників через засоби масової інформації, в тому числі друковані видання (газети «Життя і слово», «Час Київщини»), інформаційний стенд та Web-сайт професійного ліцею.

У 2018-2019 навчальному році професійний ліцей здійснює прийом для навчання за наступними професіями:

1.

Код за ДК 003:2010 та назва професії

7212

8322

Електрозварник ручного зварювання

Водій автотранспортних засобів (категорії «В»)

Освітній рівень вступника

Базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

Плановані обсяги прийому

30 осіб

Освітній та освітньо-кваліфікаційний

рівень випускника

Повна загальна середня освіта.

Кваліфікований робітник

Кваліфікація випускника

Електрозварник ручного зварювання 4-го розряду.

Водій автотранспортних засобів категорії «В»

Термін навчання за професіями

2 роки 7 місяців

Форма навчання

Денна

Спеціальні

вимоги

Вік: після закінчення терміну навчання — не менше 18 років

Стать: чоловіча

Медичні обмеження

2.

Код за ДК 003:2010 та назва професії

5122

5123

Кухар

Офіціант

Освітній рівень вступника

Базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

Плановані обсяги прийому

30 осіб

Освітній та освітньо-кваліфікаційний

рівень випускника

Повна загальна середня освіта.

Кваліфікований робітник

Кваліфікація випускника

Кухар 4-го розряду.

Офіціант 3-го розряду

Термін навчання за професіями

3 роки

Форма навчання

Денна

Спеціальні

вимоги

Вік: після закінчення терміну навчання — не менше 17 років

Стать: чоловіча, жіноча

Медичні обмеження

3.

Код за ДК 003:2010 та назва професії

7122

7133

Муляр

Штукатур

Освітній рівень вступника

Базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

Плановані обсяги прийому

20 осіб

Освітній та освітньо-кваліфікаційний

рівень випускника

Повна загальна середня освіта.

Кваліфікований робітник

Кваліфікація випускника

Муляр 4-го розряду.

Штукатур 4-го розряду

Термін навчання за професіями

2 роки 7 місяців

Форма навчання

Денна

Спеціальні

вимоги

Вік: після закінчення терміну навчання — не менше 17 років

Стать: чоловіча, жіноча

Медичні обмеження

4.

Код за ДК 003:2010 та назва професії

7436

7433

Швачка

Кравець

Освітній рівень вступника

Базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи

Плановані обсяги прийому

20 осіб

Освітній та освітньо-кваліфікаційний

рівень випускника

Повна загальна середня освіта.

Кваліфікований робітник

Кваліфікація випускника

Швачка 3-го розряду. Кравець 3-го розряду.

Термін навчання за професіями

3 роки

Форма навчання

Денна

Спеціальні

вимоги

Вік: після закінчення терміну навчання — не менше 17 років

Стать: чоловіча, жіноча

Медичні обмеження

5.

Код за ДК 003:2010 та назва професії

5122

Кухар

Освітній рівень вступника

Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

Плановані обсяги прийому

20 осіб

Освітній та освітньо-кваліфікаційний

рівень випускника

Повна загальна середня освіта.

Кваліфікований робітник

Кваліфікація випускника

Кухар 4-го розряду.

Термін навчання за професіями

1 рік 3 місяці

Форма навчання

Денна

Спеціальні

вимоги

Вік: після закінчення терміну навчання — не менше 18 років

Стать: чоловіча, жіноча

Медичні обмеження

6.

Код за ДК 003:2010 та назва професії

7412

Пекар

Освітній рівень вступника

Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

Плановані обсяги прийому

20 осіб

Освітній та освітньо-кваліфікаційний

рівень випускника

Повна загальна середня освіта.

Кваліфікований робітник

Кваліфікація випускника

Пекар 4-го розряду

Термін навчання за професіями

7 місяців

Форма навчання

Денна

Спеціальні

вимоги

Вік: після закінчення терміну навчання — не менше 18 років

Стать: чоловіча, жіноча

Медичні обмеження

7.

Код за ДК 003:2010 та назва професії

5142

Покоївка

Освітній рівень вступника

Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

Плановані обсяги прийому

20 осіб

Освітній та освітньо-кваліфікаційний

рівень випускника

Повна загальна середня освіта.

Кваліфікований робітник

Кваліфікація випускника

Покоївка 2-го розряду

Термін навчання за професіями

6 місяців

Форма навчання

Денна

Спеціальні

вимоги

Вік: після закінчення терміну навчання — не менше 17 років

Стать: чоловіча, жіноча

Медичні обмеження

8.

Код за ДК 003:2010 та назва професії

4222

Адміністратор

Освітній рівень вступника

Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

Плановані обсяги прийому

20 осіб

Освітній та освітньо-кваліфікаційний

рівень випускника

Повна загальна середня освіта.

Кваліфікований робітник

Кваліфікація випускника

Адміністратор.

Термін навчання за професіями

8 місяців

Форма навчання

Денна

Спеціальні

вимоги

Вік: після закінчення терміну навчання — не менше 17 років

Стать: чоловіча, жіноча

Медичні обмеження

9.

Код за ДК 003:2010 та назва професії

4212

Касир (в банку)

Освітній рівень вступника

Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

Плановані обсяги прийому

20 осіб

Освітній та освітньо-кваліфікаційний

рівень випускника

Повна загальна середня освіта.

Кваліфікований робітник

Кваліфікація випускника

Касир (в банку)

Термін навчання за професіями

1 рік

Форма навчання

Денна

Спеціальні

вимоги

Вік: після закінчення терміну навчання — не менше 17 років

Стать: чоловіча, жіноча

Медичні обмеження

10.

Код за ДК 003:2010 та назва професії

4113

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

Освітній рівень вступника

Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

Плановані обсяги прийому

20 осіб

Освітній та освітньо-кваліфікаційний

рівень випускника

Повна загальна середня освіта.

Кваліфікований робітник

Кваліфікація випускника

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення (2 категорія)

Термін навчання за професіями

1 рік 5 місяців

Форма навчання

Денна

Спеціальні

вимоги

Вік: після закінчення терміну навчання — не менше 17 років

Стать: чоловіча, жіноча

Медичні обмеження

11.

Код за ДК 003:2010 та назва професії

5141

Манікюрник

Освітній рівень вступника

Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

Плановані обсяги прийому

20 осіб

Освітній та освітньо-кваліфікаційний

рівень випускника

Повна загальна середня освіта.

Кваліфікований робітник

Кваліфікація випускника

Манікюрник 3 розряду (І клас)

Термін навчання за професіями

5 місяців

Форма навчання

Денна

Спеціальні

вимоги

Вік: після закінчення терміну навчання — не менше 17 років

Стать: чоловіча, жіноча

Медичні обмеження

2.6. Перед вступом до професійного ліцею вступникиобов’язково проходять медичний огляд в медичних закладах Міністерства охорони здоров’я, з метою визначення їх професійної придатності за станом здоров’я.

2.7. Приймання неповнолітніх для навчання професіям, пов’язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки здійснюється за умови досягнення ними 18-річного віку на момент закінчення навчання, відповідно до п. 2.3 «Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов’язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки», затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 30.12.1994 № 130 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 січня 1995 р. за № 14/550.

2.8. Для навчання професії «Електрозварник ручного зварювання» не приймаються особи жіночої статі, згідно «Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок», затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.12.93 № 256 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 30.03.94 за № 51/260.

2.9. Строки проведення прийому на навчання та порядок роботи приймальної комісії:

— прийом документів від вступників проводиться з 1 червня – по 23 серпня 2018 року;

— приймальна комісія працює щоденно, з понеділка по четвер з 09.00-17.00 год., п’ятниця з 09.00-15.45 год.; субота з 09.00-13.00 год., неділя – вихідний день.

При необхідності, термін прийому документів може бути продовжений або скорочений, про що приймальна комісія повідомляє додатково через засоби масової інформації, інформаційний стенд та Web-сайт професійного ліцею.

2.10. Іногородні учні на період навчання забезпечуються місцем у гуртожитку професійного ліцею.

ІІІ. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до професійного ліцею, вказуючи обрану професію, місце проживання, форму навчання (денна), до якої додають:

документ про освіту (оригінал);

медичну довідка (форма N 086/о);

6 фотокарток розміром 3х4 см;

копії документів, що дають право на пільги до вступу (за наявності).

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, посвідчення про приписку до призовної дільниці (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» для юнаків з 17-ти років), свідоцтво про народження або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

3.3. Вступники з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування додатково подають документи, визначені п. 3 Порядку ведення особової справи дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, затвердженого наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 18.11.2008 № 4591.

ІV. Умови прийому

Прийом до професійного ліцею проводиться без вступних випробувань шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

— за рейтинговим списком вступників;

за результатами співбесіди;

за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту.

Конкурсний відбір проводиться поетапно, упродовж усього періоду прийому документів.

4.3. Особи, які без поважних причин не з’явилися на співбесіду у зазначений час або отримали незадовільні результати, на навчання не зараховуються.

V. Зарахування

Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

діти з багатодітних сімей, у складі яких є п’ятеро і більше дітей, за умови наявності у них достатнього рівня підготовки, відповідно до ст. 19 Закону України «Про охорону дитинства;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право;

особи, яким відповідно до ст. 5 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

випускники загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

особи, які вступають до ліцею за цільовим направленням на навчання.

Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до професійного ліцею.

У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення (оприлюднення) подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

Зарахування до професійного ліцею здійснюється наказом директора.

Після завершення конкурсного відбору зарахування до професійного ліцею може супроводжуватися укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і вступником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

VI. Прикінцеві положення

Зазначений порядок прийому документів поширюється на вступників, які мають базову загальну середню освіту та зараховуються на навчання професіям відповідно до визначених обсягів замовлення на підготовку робітничих кадрів.

Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з професійного ліцею. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні визначених обсягів замовлення на підготовку робітничих кадрів, професійний ліцей може проводити додатковий прийом.

Особам, які не зараховані до професійного ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

Контроль за дотриманням Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України та Правил прийому до Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Васильківський професійний ліцей» здійснюється Київською обласною державною адміністрацією та департаментом освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

Останні новини

Вітаємо переможця фахової майстерності

22.03.2018
22 березня 2018 року на базі ДНЗ «Білоцерківський механіко-енергетичний технікум»  проведено ІІ етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів та закладів вищої освіти за професією  «Електрозварник ручного зварювання». КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» представляв учень II курсу Шамрін Микита. Програма конкурсу передбачала виконання теоретичного і практичного турів. Теоретичний тур складався з виконання тестових завдань  і полягав у перевірці теоретичних знань з професії «Електрозварник ручного зварювання». Практичний тур проводився в навчальній майстерні. Він відповідав вимогам рівню кваліфікації «Електрозварника ручного зварюваннч 4 розряду» та передбачав виконання зварювальних робіт відповідно до сучасних тенденцій. Перед кожним учасником конкурсу стояло відповідальне завдання – довести, що саме він кращий у професії, та достойно представити свій навчальний заклад. Варто відзначити, що у конкурсі брали  участь титуловані третьокурсники. Під час конкурсу учасники продемонстрували високу професійну майстерність: вміння та навички застосовувати теоретичні знання на практиці, виконувати роботи з дотриманням технологічної послідовності, виробничої культури, правил безпеки праці та прийоми роботи з інструментом під час виконання завдань. По завершенні конкурсних завдань журі підбило підсумки, за результатами яких і були визначені переможці та призери Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів з професії «Електрозварник ручного зварювання». Шамрін Микита за результатами двох турів зайняв 2 місце і був нагороджений дипломом ІІ ступеня та цінним подарунком. Готували Микиту до участі у конкурсі майстер виробничого навчання Бишенко Володимир Васильович і викладач  спецдисциплін Чухаркова Валентина Олександрівна. Вітаємо Микиту з подоланням цієї сходинки на шляху становлення професійної майстерності та бажаємо йому успіхів у подальшому навчанні!          

Випускний у Васильківському професійному ліцеї

16.03.2018
16 березня 2018 року у Васильківському професійному ліцеї відбулося прекрасне свято. Зі стін закладу у самостійну професійну дорогу іде нова когорта будівельників. Молоді, талановиті, сповнені сил і енергії, вони стануть гідним поповненням великої родини професійних спеціалістів. На свято зібрались викладачі, випускники, батьки, рідні та друзі випускників. Урочиста частина розпочалася виконанням Державного Гімну України всіма присутніми. З напутнім словом звернулася до випускників директор КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» Постоленко Людмила Миколаївна, побажала випускникам сповна скористатися знаннями, отриманими у стінах ліцею і йти у світ лише дорогами добра. А добро, яке робитимуть людям, хай повертається до них сторицею. Впродовж свята лунали теплі слова на адресу випускників, побажання їм успіхів у реалізації фахових знань та професійних звершень. Під оплески присутніх випускникам вручали дипломи. Святковий настрій створювала концертна програма, що була тепло сприйнята присутніми. Випускний вечір у Васильківському ліцеї відбувався в атмосфері радісного хвилювання, а також певного смутку за закладом, що за час навчання став для колишніх учнів другою домівкою. Роки, проведені разом, назавжди залишаться в пам’яті. Хтось пізніше згадає про них з радістю, хтось з тугою, хтось можливо і з болем. Але так чи інакше, веселі моменти учнівського життя не забудуться ніколи. Від усього серця бажаємо випускникам здійснення найзаповітніших мрій, успіхів у кар’єрному зростанні та реалізації в усіх сферах життя. Пам’ятайте, що двері нашого навчального закладу завжди відкриті для зустрічі з нашими дорогими випускниками.