Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради
+38 045 71 22 543 +38 045 71 23 365
ВасильківськийПрофесійний Ліцей
Твоя професія - дорога в стабільне майбутнє
Патріотичне виховання

Програма розвитку
національно-патріотичного виховання
2016 – 2020н.р.

1.Нормативно-правова база з національно-патріотичного виховання:

— Указ Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 — 2020 роки».

— Указ Президента України від 12.06.2015 № 334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді».

— Указ Президента України від 13.11.2014 № 872 «Про День Гідності та Свободи».

— Указ Президента України від 13.11.2014 № 871 «Про День Соборності України».

— Указ Президента України від 14.10.2014 № 806 «Про День захисника України».

— Протокол наради Кабінету Міністрів України від 18.09.2014 «Щодо питань національно-патріотичного виховання учнівської молоді».

— Наказ МОН України від 30.09.2014 №1085 Про проведення Всеукраїнської дитячо–юнацької військово–патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).

— Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.10.2014 №1232 «Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді.

— Наказ МОН України № 641 від 16 червня 2015 року «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах.

— Лист Міністерства освіти і науки України від 28.08.2014 №1/9-429 «Про організацію фотовиставок».

— Лист Міністерства освіти і науки України від 27.10.2014 №1/9-614 «Про методичні рекомендації з патріотичного виховання».

— Лист Міністерства освіти і науки України від 08.05.2015 №1/9-235 «Щодо відвідування музеїв та навчально-тематичних екскурсій».

2. Національно-патріотичне виховання.

2.1. Мета національно-патріотичного виховання конкретизується через систему таких виховних завдань:

 • утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;
 • виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;
 • підвищення престижу військової служби, а звідси – культивування ставлення до солдата як до захисника вітчизни, героя;
 • усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю;
 • сприяння набуттю дітьми та молоддю патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади, спроможності дотримуватись законів та захищати права людини, готовності взяти на себе відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів;
 • формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій;
 • утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського суспільства;
 • культивування кращих рис української ментальності — працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, бережного ставлення до природи;
 • формування мовленнєвої культури;
 • спонукання зростаючої особистості до активної протидії українофобству, аморальності, сепаратизму, шовінізму, фашизму.

3. Методичні рекомендації з організації патріотичного виховання дітей та учнівської молоді.

У сучасних суспільно-політичних умовах, коли Україна ціною життя Героїв Небесної Сотні, зусиллями українських військових, добровольців, волонтерів відстоює свободу і територіальну цілісність, пріоритетного значення набуває патріотичне виховання дітей та учнівської молоді.

Події останніх місяців дають підстави стверджувати, що переважна більшість громадян України, серед яких є і діти, і молодь, виявили високу патріотичну свідомість та міцну громадянську позицію. Це є свідченням системної виховної роботи педагогічних колективів навчальних закладів. Тому одним із найважливіших завдань педагогів є продовження роботи з формування у дітей та молоді громадянських якостей, розуміння приналежності до українського народу. Особливу увагу слід приділити дітям та сім’ям, які переїхали із території військових дій, сприяти їх адаптації у нових умовах та нових колективах, залучати їх до активної діяльності та участі у позаурочних заходах, надавати можливість реалізовувати свій інтелектуальний, творчий, фізичний потенціал на благо України.

Патріотичне виховання має наскрізно пронизувати весь навчально-виховний процес, органічно поєднувати національне, громадянське, моральне, родинно-сімейне, естетичне, правове, екологічне, фізичне, трудове виховання, базуватися на національній історії, знанні та відстоюванні своїх прав, виконанні конституційних і громадянських обов’язків, відповідальності за власне майбутнє, добробут та долю країни.

Патріотичне виховання має охоплювати всіх учасників навчально-виховного процесу, сприяти формуванню у дітей та утвердженню у педагогів і батьків національних та загальнолюдських цінностей, особистісних якостей, що притаманні громадянину України. Проявом патріотичного духу, свідченням формування української політичної нації стало масове використання української державної символіки, національного традиційного одягу, жовто-блакитних кольорів. При цьому важливо не підмінити зовнішніми ознаками патріотизму його глибокої ідейної сутності – готовності своєю працею, науковими, творчими й спортивними досягненнями сприяти розвитку української демократичної держави.

Відповідно, всі заходи мають бути наповнені громадянсько-патріотичним змістом, стверджувати ідею спільності інтересів та взаємоповаги усіх громадян України, підтримувати прагнення кожної особистості до духовного, інтелектуального, творчого та фізичного розвитку задля розквіту держави в цілому.

Доцільно добирати і поєднувати різноманітні методи і форми патріотичного виховання, уникати формалізму й одноманітності, насичувати їх патріотичними емоціями та переживаннями, активно використовувати приклади мужності й звитяги захисників України як з історичного минулого, так і нинішніх воїнів-героїв, які боронять нашу державу від російської агресії.

Громадянський компонент виховання найвиразніше втілено у змісті навчальних предметів суспільно-гуманітарного циклу. Вивчення української мови, літератури, історії, географії, правознавства спрямовано на формування переконливого почуття патріотизму й громадянської свідомості дітей та учнівської молоді, знань про права і свободи громадян, сутність громадянського суспільства.

Окремої уваги заслуговує волонтерська діяльність педагогів, учнів, батьків, яка через конкретну, практичну діяльність сприяє встановленню соціальних зв’язків, опануванню дітьми новими навичками, формуванню у них прагнення до відповідальної патріотичної поведінки, моральних та духовних якостей, світогляду справжнього громадянина України. Зазвичай діяльність волонтерських груп здійснюється в інформаційно-просвітницькому, профілактичному, соціальному, охоронно-захисному напрямах. Реалії сьогодення визначили новий напрям волонтерської роботи – психологічна та моральна підтримка воїнів Збройних Сил України, Національної гвардії, інших військових формувань; допомога родинам, що були вимушені залишити свої домівки у результаті анексії Росією Криму та окупації окремих територій східної частини України. Важливо, щоб учні, незалежно від їх національності та регіону проживання, ідентифікували себе з Україною, прагнули жити в Україні; розуміли необхідність дотримання конституційних та правових норм, володіння державною мовою; сприймали регіональну історію як частину загальної історії України, відчували власну причетність до майбутньої долі рідного краю як невід’ємної складової єдиної країни.

Важливу роль у патріотичному вихованні дітей та учнівської молоді відіграє педагог, його особистий приклад, його погляди та практичні дії, що мають бути взірцем для наслідування. Якість виховного процесу залежить від рівня підготовленості педагогів до кожного заходу; використання різноманітних методів і форм; знання і вмілого врахування вікових й психологічних особливостей дітей; відвертості, емоційності, оптимізму та активної патріотичної позиції вчителя. Патріотичне виховання громадянина має здійснюватися кожним педагогом на кожному уроці та в позаурочний час.

Сім’я – основа виховання громадянина-патріота України

Важлива роль у формуванні патріотизму належить сім’ї. Завданням навчальних закладів є залучення батьків учнів до активної участі у навчально-виховному процесі, організації та проведенні позанавчальних виховних заходів. Батьки мають стати не тільки гостями на заходах, не тільки спостерігачами за здобутками власних дітей, вони мають безпосередньо впливати на формування молодого покоління своїм досвідом та прикладом.

Зусилля педагогів мають бути спрямовані на підтримку ініціативи батьківської громади, взаємодію у розробленні та виконанні рішень щодо патріотичного виховання учнів. Особливу увагу слід приділити педагогізації батьків, ознайомленню їх із сучасними психолого-педагогічними знаннями. З цією метою доцільно використовувати активні методи: тренінги, дискусії, дебати, аналіз виховних ситуацій, які сприяють усвідомленню батьками ролі сім’ї у вихованні дітей, формуванні патріотичних почуттів та готовності служити своїми знаннями, працею Україні.

Дитячі та молодіжні громадські організації

Вагому роль у пропагуванні ідеї патріотичного виховання як національного пріоритету України, набутті підростаючою особистістю громадянських якостей, соціального досвіду відіграють молодіжні громадські організації.

Основними способами використання потенціалу молодіжних громадських організацій у вихованні учнів може стати проведення спільних з навчальними закладами акцій, флешмобів, фестивалів, проектів, інших заходів патріотичного спрямування; залучення фахівців дитячого руху до виховної роботи навчальних закладів; ознайомлення педагогів з методикою виховної роботи громадських організацій через систему спільних семінарів, конференцій, тренінгів. Доцільним буде залучення регіональних осередків, молодіжних громадських організацій до проведення туристських змагань та зльотів, військово-спортивних патріотичних ігор, спортивних змагань тощо.

Закон України «Про громадські об’єднання» дає право громадським організаціям пропагувати свою діяльність, звертатись до керівників навчальних закладів з пропозиціями щодо співпраці у питаннях навчання, виховання та розвитку дітей. У свою чергу, педагогічна, учнівська, батьківська громада визначає доцільність та необхідність такої взаємодії, виходячи із своїх можливостей, пріоритетів навчально-виховної роботи.

Військово-патріотичне виховання

Військово-патріотичне виховання молоді – це процес цілеспрямованого систематичного формування почуття патріотизму, духовної та психологічної готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку щодо захисту суверенітету, територіальної цілісності держави.

Реалії сьогодення визначили пріоритетні напрями роботи з військово-патріотичного виховання молоді. Актуальними є Уроки мужності (лист МОН від 13.08.2014 № 1/9-412), зустрічі з учасниками бойових дій на Сході України та волонтерами, відвідання військовослужбовців, які отримали поранення та проходять реабілітацію у медичних закладах, написання листів у рамках Всеукраїнської акції «Лист пораненому», встановлення у навчальних закладах меморіальних дощок (знаків) на вшанування пам’яті загиблих воїнів-героїв.

У музеї ліцею створено постійно діючі стенди, що відображають події збройної боротьби Українського народу за територіальну цілісність нашої країни, участь випускників навчальних закладів, односельців в антитерористичній операції. Корисними є фотоматеріали, підготовлені вихователем та бібліотекарем закладу. З метою відновлення, збереження і популяризації у суспільстві здобутків українського народу у боротьбі за свободу та незалежність; виховання у зростаючого покоління патріотизму, формування національної ідентичності, вшанування подвигу та героїзму захисників української державності, Указом Президента України від 14 жовтня 2014 року № 806 встановлено День захисника України, що відзначатиметься щорічно 14 жовтня.

5. Очікувані результати:

 • забезпечення у молодого покоління розвинутої патріотичної свідомості і відповідальності, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про спільне благо, збереження та шанування національної пам’яті;
 • зацікавленість молоді щодо служби у Збройних силах України, готовність до захисту України та виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, з метою становлення її як правової, демократичної, соціальної держави;
 • збереження стабільності в суспільстві, соціальному та економічному розвитку країни, зміцнення її обороноздатності та безпеки.

План
національно-патріотичного виховання
у КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей»
на 2016 – 2020 н.р.

№ п/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний
1 Ознайомити класних керівників з методичними рекомендаціями МОН України, щодо національно-патріотичного виховання у навчальному закладі серпень Заступник директора з ВР
2 Оформлення тематичної виставки «Незалежна і єдина будь навіки, Україно!» (До Дня Прапора та Дня Незалежності України) серпень Бібліотекар
3 Ознайомлення з нормативно-правовою базою у сфері патріотичного виховання постійно Адміністрація ліцею
4 Забезпечити проведення першого уроку на тему: «Ми – нація єдина, твої ми діти, Україно»; «Україна, єдина країна» 01.09 Класні керівники
5 Активізувати впровадження нових форм, методів національно-патріотичного виховання учнівської молоді постійно Педагогічний колектив
6 З метою сприяння набуттю молоддю соціального досвіду, успадкування духовних та культурних надбань українського народу проводити серед учнів освітню, інформаційну роботу з вивчення популяризації національної історії та культури шляхом ознайомлення з об’єктами історичної та культурної спадщини області, міста, використовуючи активні форми роботи постійно Класні керівники, заступник директора з ВР
7 Проведення акції «Дерево миру» до Міжнародного Дня Миру 21.09 Заступник директора з ВР
8 Забезпечення вивчення та використання державної символіки України у навчально-виховному процесі «Українська національна державна символіка», «Наша святиня: державний прапор незалежної України» постійно Адміністрація ліцею
9 Організувати зустрічі з представниками організацій та установ Збройних сил України в питаннях підготовки молоді до збройного захисту держави згідно плану Соціальна служба ліцею
10 Залучити учнів до Всеукраїнської акції «Лист учаснику бойових дій» (передача листів, власних виробів). «Хвиля доброти» протягом року Заступник директора з ВР,
викладач української мови і літератури,
класні керівники
11 Проведення конкурсів, вікторин: «Ролі Збройних сил у відстоюванні ідеалів свободи та державності України та її громадян» згідно плану Викладач історії
12 Забезпечення науково-методичного супроводу методичних розробок учителів з предмету «Захист Вітчизни» та керівників гуртків військово-спортивної направленості постійно Адміністрація ліцею
13 Посилити співпрацю ліцею з військовим комісаріатом у питанні проведення навчально-польових зборів на базі військових частин з учнями та вчителями, проведення профорієнтаційної роботи постійно Адміністрація ліцею
14 Участь у Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі «Сокіл» відповідно до плану роботи департаменту освіти і науки КОДА Заступник директора з ВР
15 При відзначенні національних свят та пам’ятних дат, зокрема:
Дня захисника України;
Дня Гідності і Свободи;
Дня Збройних Сил України;
Дня Соборності України;
Дня героїв Небесної Сотні;
тощо, керуватися методичними матеріалами Українського інституту національної пам’яті; організовувати наукові конференції, семінари, круглі столи; проводити військово-спортивні змагання, фестивалі-конкурси патріотичної пісні, прози і поезії, творів образотворчого мистецтва; вшановувати сучасних героїв-захисників України та пам’ять загиблих за свободу, єдність та незалежність українського народу

14.10
20.11
06.12
22.01
20.02

Заступник директора з ВР,
класні керівники,
викладач історії
16 Провести конкурси на кращі учнівські твори, присвячені національно-патріотичному вихованню протягом навчального року Викладач української мови і літератури
17 Організувати шефство лідерами учнівського самоврядування над місцями поховань загиблих воїнів:
— Другої світової війни 1939-1945 років;
— загиблих учасників АТО;
— героїв «Небесної сотні» на території міста
постійно Заступник директора з ВР,
соціальний педагог,
практичний психолог
18 Створення в ліцеї патріотичного клубу: «Пошук» вересень 2016 Заступник директора з ВР,
викладач історії
19 Організувати виставки-фото та архівних документів, що ілюструють становлення та розвиток української державності в музеї ліцею постійно Бібліотекар
20 Вдосконалювати громадську, волонтерську діяльність, активні форми роботи: флеш-моби, акції згідно плану Заступник директора з ВР
21 Залучення батьків учнів до активної участі у навчально-виховному процесі, організації та проведенні позакласних виховних заходів постійно Класні керівники
22 Оформлення в бібліотеці презентацій, виставок, друкованих видань до календарних державних свят і подій:
— «Ми роду козацького нащадки»;
— «Відзначення вигнання нацистських окупантів з України»;
— «День Соборності та Свободи України»;
— «Галерея героїв Небесної Сотні»;
— «Подвиг українців – минуле і сьогодення»
згідно календаря подій Бібліотекар
23 Проведення конкурсів-плакатів, мультимедійних презентацій на патріотичну тематику:
— «Україна – славний край козацький»;
— «Київщини гучні імена»;
— «Україно, ми жили, за Україну полягли»;
— «Ми пам’ятаємо!»;
— «Соборна моя Україна»
згідно плану Заступник директора з ВР
24 Проведення заходів з нагоди відзначення:
— визволення Європи від фашизму;
— Дня партизанської слави;
— Дня ветеранів та людей похилого віку;
— Дня визволення України від німецько-фашистських загарбників
02.09
22.09
01.10
28.10
Заступник директора з ВР,
викладач історії,
бібліотекар
25 Заходи з популяризації культури, традицій українського народу.
Книжкові виставки:
— «Перлини народної фантазії»;
— «Зимовий цикл свят»;
— «Від Різдва до Миланки звучать щедрівки та колядки»
згідно плану Заступник директора з ВР, бібіліотекар
26 Організація тематичних фотовиставок, присвячених визначним подіям в історії українського народу (здобуття державної незалежності, річниця бою під Крутами і т. ін.):
— «Пам’ять про Крути»
до державних свят Бібліотекар, класні керівники
27 Проведення заходів до Дня українського козацтва, та Дня Захисника України 14.10 Викладач фізичної культури,
затупник директора з ВР
28 Організація і проведення патріотичних акцій. Участь у благодійних акціях з підтримки учасників АТО на Сході України: продаж власної продукції для підтримки воїнів АТО «Учні воїнам АТО» згідно плану Рада лідерів учнівського самоврядування, класні керівники
29 Проведення заходів по вихованню правової культури:
— правовий брей-ринг.
Книжкові виставки:
— «Правові знання – учням, батькам».
Виховні години:
— «Права дитини – права людини»;
— «Права і обов’язки громадян України»
10.12
постійно
Заступник директора з НВР,
викладач права,
класні керівники
30 Проведення з Міжнародним молодіжним фондом «Молодь з місією» дня толерантності:
— «Толерантнісьть це Я+ТИ»;
— «Толерантність та нетерпимість»
16.11 Заступник директора з ВР,
Рада лідерів учнівського самоврядування
31 Тематичний урок до Дня української писемності та мови: «Джерела походження української мови».
Оформлення інформаційного стенду у фойє
07.11 Викладач української мови і літератури
32 Загальноліцейний захід: «Хвилина пам’яті» до Дня вшанування пам’яті жертв голодомору 26.11 Заступник директора з ВР,
бібліотекар
33 Проводити Уроки мужності:
— «Їх славні імена в літописі Великої Вітчизняної»;
— «Зростаємо громадянами-патріотами землі, що Україною зветься»;
— «Наша вулиця носить ім’я героя війни»;
— «Бойові нагороди воїнів, полководців, які визволяли Україну від нацистів»
згідно плану Класні керівники
34 Забезпечити впорядкування матеріалів музею ліцею, організувати роботу пошукових загонів, проводити екскурсії та музейні уроки постійно Бібліотекар,
Рада лідерів учнівського самоврядування
35 Відзначити річницю Революції гідності:
— «Майдан – це стан душі і поклик серця»;
— «Вони пішли у вічність , щоб Україну зберегти»;
— «Збережемо пам’ять про подвиг»;
— «Учасник АТО мого двору»
20.02 Заступник директора з ВР,
викладач історії
36 Загальноліцейні заходи з нагоди відзначення річниці Т.Г.Шевченко:
— «Ні! Промінь той в душі не згасне, що запалив Тарас»;
— «Шлях до Кобзаря»
09.03 Заступник директора з ВР,
викладач української мови і літератури
37 Заходи по вихованню правосвідомості – (тренінги, дебати, дискусії):
— «Чи важко завжди дотримуватися букви закону?»;
— «Що значить бути патриотом»;
— «Свобода чи вседозволеність?»
постійно Заступник директора з ВР,
практичний психолог
38 Тижні сприяння здорового способу життя:
— Тиждень фізичної культури;
— Міжнародний день відмови від куріння (акції, тренінги);
— Всесвітній день бортьби зі СНІДом;
— Всесвітній день здоров’я;
— Всесвітній день без тютюнопаління;
Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотиків та їхнім незаконним обігом
12.09
22.11
01.12
07.04
31.05
26.06
Заступник директора з ВР,
викладач фізичної культури
39 Участь у заходах до Дня пам’яті та примирення. День Перемоги над нацизмом у Європі:
— мітинг-реквієм «Вічна пам’ять героям»;
— проведення уроків мужності;
— покладання квітів до обеліска невідомому солдату
01.05 – 09.05 Заступник директора з ВР, класні керівники,
Рада лідерів учнівського самоврядування
40 Заходи з сімейного виховання (тренінги, години спілкування):
— «Статеве виховання»;
— «Кохання і секс в житті підлітків»;
— «Гендерна грамотність»;
— «Етика і психологія сімейного життя»
згідно плану Заступник директора з ВР,
практичний психолог,
класні керівники
41 Організація та проведення спартакіади серед допризовної молоді з військово- прикладних видів спорту згідно плану Викладач фізичної культури
42 Заходи виховання засобами праці:
— соціальні проекти діяльності;
— індивідуальна трудова діяльність;
— акції: «Турбота», «Милосердя», «Біля мого будинку»
постійно Заступник директора з ВР,
класні керівники,
Рада лідерів учнівського самоврядування
43 На ліцейному веб-сайті поповнювати рубрику «Патріотичне виховання».
Розміщувати анонси про проведення уроків мужності, акцій та інших заходів з патріотичного виховання
постійно Заступник директора з ВР, Рада лідерів учнівського самоврядування

Останні новини

Україна-єдина!

22.01.2018
«Хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього»,- говорить народна мудрість. І це дійсно так, бо як дерево тримається на землі своїм корінням, так людина тримається на землі своїм минулим. Людина, яка не знає минулого – як перекотиполе, куди вітер подме, туди воно й котиться. Саме тому ми повинні знати свою історію, своє минуле. А історія наша вмита кров’ю і сльозами. 22 січня  знаменна дата  української державності – День Соборності України. Ця дата пов’язана з двома подіями Української революції 1918-1923 років: проголошення IV Універсалом Центральної Ради Української Народної  Республіки самостійною, незалежною, вільною та суверенною державою (22 січня 1918 р.) та Актом злуки двох державних утворень на українських землях – Української Народної Республіки та   Західно — Української Народної Республіки (22січня 1919 р.) З цієї нагоди в КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» відбувся  виховний захід «Україна – єдина». До заходу була  підготовлена книжкова виставка «І обнялися береги одного, вічного народу». Ця година поглибила знання ліцеїстів про історію виникнення свята Соборності України, викликала патріотичні почуття та повагу до рідної країни.

Новорічна країна мрій

28.12.2017
Безперечно, серед усіх днів, що є у році, саме передноворічний час є найказковішим та найчарівнішім. Саме тоді дорослі і діти щиро вірять у дива, котрі стають реальністю і саме тоді збувають найпотаємніші мрії і бажання. Атмосфера у рідному ліцеї переповнена затишком і теплом, незважаючи навіть на холодну погоду за вікном, а запах помаранчевих фруктів та зеленої новорічної красуні  розповідають про те, що незабаром свято постукає у двері… Підготовка до святкування Нового року розпочалась з місячника професійної майстерності «Новорічна країна мрій». Він не дав учням нудьгувати, а занурив всіх в теплу атмосферу свята, зарядив позитивною енергією і відмінним настроєм. Жодне новорічне свято не можна уявити без яскраво прибраної ялинки. Тож стартом нашого новорічного марафону стало прикрашання учнями фойє ліцею: розпис вікон, прибирання ялинки, виготовлення стіннівок, листівок та ялинкових іграшок. Напередодні Дня Святого Миколая, 14 грудня, у фойє ліцею відбулася благодійна акція «Солодкий» ярмарок. Кошти, які були  зібрані ми розподілимо адресно: на допомогу військовослужбовцям. 19 грудня члени учнівського самоврядування привітали всіх учнів зі святом, вручили новорічні подарунки сиротам та дітям із малозабезпечених сімей Васильківщини. 26 грудня розпочала свою роботу виставка професійної майстерності, в якій взяли участь всі учні навчальних груп. Різнобарвні гірлянди, іграшки, метал, гіпсокартон, гіпс, тканина – все йшло в хід під час підготовчого періоду. Експозиції вражали своєю оригінальністю та креативністю: новорічний камін, крісло – качалка із металу, металева ялинка з іграшками, металеві санчата, сніговики із різного матеріалу, камінні набори, дрівниця; альтернатива традиційним ялинкам – ялинка на драбині та ялинка із кульок, новорічні панчохи, різдвяні віночки. Вироби вражають своєю строкатістю, нестандартністю, вишуканістю та позитивною енергетикою. Найбільш оригінальним, змістовним та цікавим експонатом виставки одноголосно виявилася спільна творча робота «Новорічний камін» професій «Муляр. Штукатур», «Швачка» та «Електрозварник ручного зварювання». Новорічний камін не лише «зігрівав» фойє ліцею, але й надавав йому особливий затишок. Паралельно з виставкою представники кожної професії порадували нас майстер – класами: «Приготування імбирного печива», «Декупаж», «Виготовлення новорічних іграшок та панчох із фетру», «Сервіровка новорічного столу», «Складання серветок до новорічного столу». Професія «Муляр. Штукатур» як і завжди не перестає нас дивувати. Цього дня педагоги разом з дітьми провели майстер – клас «Виготовлення новорічних іграшок із оздобленням». Діти втілювали в життя свої фантазії. Неймовірно красиві, не схожі одна на одну, ексклюзивні ялинкові прикраси були виготовлені власними руками. Представники професії «Швачка» показали майстер-класи з виготовлення новорічних іграшок, святкових цукерниць з фетру. Ялинкові прикраси з фетру як ніколи у моді. По-домашньому теплі і затишні, вони є відмінним подарунком друзям напередодні зимових свят. Діти виготовляли іграшки не звичайні, а такі, які обов’язково подарують його власнику щастя у наступному році. Іграшки, які виготовлені власноруч, цінуються найбільше, адже нині хендмейд у моді! Майстри виробничого навчання Леоненко І.П. та Заєць Л.Ф. провели майстер — клас з оздоблення новорічного імбирного печива та пряничного будинку айсингом для учнів та педагогів. До цього довелося не один день потрудитися всім, випікаючи заготовки пряників різних форм і розмірів, щоб потім на майстер-класі всі охочі могли б їх розмалювати білково-цукровою масою різних кольорів. Це були пряники-ялинки, сніговики, чобітки, сніжинки і багато іншого. Оздоблювали випечені пряничні заготовки завзятістю, наполегливістю, фантазією і дорослі, і діти та пригощали ними присутніх. Офіціанти провели майстер – клас із сервірування новорічного столу. Користуючись основними правилами, учні творчо підійшли до цього. Сервіровка демонструвала естетичну спрямованість та спонукала до відчуття комфорту, затишку. 28 грудня проводжали ми цей рік з піснями від талановитих ліцеїстів, запаморочливими танцями, комедійними виступами  та приємними привітаннями. Всі гості заходу мали змогу поринути в традиції зустрічі Нового року. Підсумок підвели приємними побажаннями та солодкими подарунками від Діда Мороза та Снігурки. Нехай новорічний період запам’ятається кожному як пора справжніх чудес, коли зможете відпочити і з новими силами увійти в новий етап свого життя! Давайте вірити в хороше, добре — і все у нас вийде. З Новим Роком та Різдвом Христовим!