Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради
+38 045 71 22 543 +38 045 71 23 365
ВасильківськийПрофесійний Ліцей
Твоя професія - дорога в стабільне майбутнє
Методична робота

Основні завдання методичної роботи педагогічного колективу
в 2017/2018 навчальному році:

— розвиток педагогічної творчості, ініціативи;
— впровадження у практику роботи інноваційних технологій навчання, досягнень передового педагогічного досвіду;
— вдосконалення роботи по виявленню та розвитку обдарованих та здібних дітей;
— опанування і застосування в педагогічній діяльності нових інформаційних технологій;
— організація діяльності педагогічного колективу через введення нових технологій та активних форм навчання, як засобу підвищення якості знань, умінь, навичок учнів;
— підвищення рівня якості проведення професійно – практичної підготовки;
— впровадження елементів професійного спрямування при вивченні окремих тем з предметів загальноосвітнього напрямку підготовки;
— удосконалення психолого-педагогічної освіти педагогів;
— поширення педагогічного досвіду працівників ліцею шляхом друку матеріалів у фахових виданнях та на освітніх сайтах;
— забезпечення змістовного наповнення веб–сайту.

Структура
навчально-методичної роботи
у КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей»
на 2017/2018 н.р.

Склад
навчально-методичної ради
КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей»
на 2017/2018 навчальний рік

п/п

П.І.Б. педагога

Посада

Обовязки

1

Постоленко

Людмила Миколаївна

директор

голова НМР

2

Бондар

ГаннаВасилівна

заступник директора

з НВР

заступник голови НМР

3

Головачова

Марія Іванівна

бібліотекар

секретар НМР

4

Ніколенко

Наталія Андріївна

соціальний педагог;

в.о. заступника директора з ВР

член НМР

5

Кострубіцька

Анна Іванівна

старший майстер виробничого навчання

член НМР

6

Устименко Анжела

Василівна

методист

член НМР

7

Панченко

Любов Олександрівна

голова МК викладачів загальноосвітнього циклу; викладач математики та інформатики

член НМР

8

Леоненко

Ірина Петрівна

голова МК профтехциклу;

майстер виробничого навчання

член НМР

9

Дармостук

Людмила Сергіївна

практичний психолог

член НМР

План роботи
навчально–методичної ради
КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей»
на 2017/2018 н.р.

п/п

засідання

Питання для обговорення

Дата проведення

Відповідальні

1

— Обговорення концепції Нової української школи (переорієнтація освіти зі знаннєвої парадигми на діяльнісну).

— Обговорення та затвердження плану роботи методичної ради на 2017/2018 навчальний рік.

— Підготовка учнів ліцею до участі у І етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, конкурсів фахової майстерності. Затвердження графіків проведення олімпіад та конкурсів фахової майстерності серед учнів ліцею.

21.09.2017

Голова методичної ради

2

— Підсумки проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та стан підготовки учасників ІІ етапу.

— Хід атестації педагогічних працівників ліцею.

— Робота з учнями, які мають початковий рівень знань.

02.11.2017

Голова методичної ради,

голови МК

3

— Орієнтація на професійний напрямок та робота з обдарованими учнями.

— Проведення в ліцеї Єдиного методичного тижня (визначення та обговорення заходів, затвердження плану проведення).

— Робота з молодими педагогами.

18.01.2018

Голова і члени методичної ради

4

— Організація роботи щодо проведення в ліцеї ДПА та ДКА. Алгоритм діяльності педагога під час підготовки учнів до ДПА та ДКА.

— Ефективність діяльності МК по вдосконаленню педагогічної майстерності та фахового рівня педагогів.

— Стан підготовки учнів до ЗНО.

05.04.2018

Голова методичної ради,

голови МК

5

— Аналіз проведення предметних тижнів та конкурсів фахової майстерності серед учнів ліцею.

— Огляд нормативних документів, навичок психолого-педагогічної літератури.

— Проведення в ліцеї місячника методичної роботи (визначення та обговорення заходів, затвердження плану проведення).

— Обмін документами та пропозиціями щодо складання річного плану роботи ліцею та планування методичної роботи на наступний навчальний рік.

14.06.2018

Голова методичної ради

План роботи засідань МК профтехциклу
КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей»
на 2017/2018 н. р.

Єдина методична тема закладу: «Впровадження інноваційних методів навчання та виробничих технологій у виробничий процес»
Педагогічна тема МК: «Використання сучасних освітніх технологій при підготовці кваліфікованого робітника»

з/п

Зміст засідань

Дата

засідання

Відповідальні

1

1. Ознайомлення та схвалення плану роботи МК на 2017/2018 н.р.

2. Погодження тематичних, поурочно – тематичних планів викладачів та переліку навально – виробничих робіт з професій на І семестр 2017/2018 н.р.

3. Погодження графіку проведення відкритих уроків викладачами та майстер – класів майстрами виробничого навчання на 2017/2018 н.р.

31.08.2017

Леоненко І.П.

Бондар Г.В.,

Леоненко І.П.

Бондар Г.В.,

Леоненко І.П.

2

1. Погодження графіку взаємовідвідування уроків майстрів виробничого навчання та викладачів спецдисциплін на І семестр 2017/2018 н.р.

2. Розгляд та обговорення тем самоосвіти членів МК профтехциклу.

3. Розгляд та схвалення кваліфікаційних пробних робіт з професії «Електрозварник ручного зварювання», рівень кваліфікації 4 розряд.

4. Схвалення переліку перевірних робіт гр.33 професія «Муляр. Штукатур», рівень кваліфікації — штукатур 3 розряд.

5. Розгляд та схвалення Детальної навчальної програми виробничої практики учнів гр.33 професія «Муляр. Штукатур», рівень кваліфікації — штукатур 3 розряд.

6. Розгляд та схвалення кваліфікаційних пробних робіт з професії «Муляр. Штукатур», гр. 23, рівень кваліфікації муляр 4 розряд.

13.09.2017

Бондар Г.В.,

Леоненко І.П.

Леоненко І.П.,

Члени МК

Чухаркова В.О.,

Бишенко В.В.,

Козловський В.В.

Бондар Г.В.,

Савчук О.В.,

Осадча М.І.

Бондар Г.В.,

Савчук О.В.,

Осадча М.І.

Савчук О.В.,

Осадча М.І.

3

1. Взаємозв’язок організації діяльності навчальних кабінетів з КМЗ предметів та професій.

2. Співпраці з роботодавцями та регіональним центром зайнятості щодо забезпечення попиту у кваліфікованих робітниках.

3. Організація позаурочної роботи з професій. Шляхи та методи залучення до роботи обдарованих, професійноздібних учнів.

4. Розгляд та схвалення кваліфікаційних пробних робіт з професії «Кухар. Офіціант», рівень кваліфікації кухар 3 розряд.

5. Розгляд та схвалення Детальної навчальної програми виробничого навчання на виробництві гр. 35 професія «Кухар. Офіціант», рівень кваліфікації – офіціант 3 розряд.

13.10.2017

Постоленко Л.М.,

Бондар Г.В.,

Леоненко І.П.,

Кострубіцька А.І.

Осадча М.І.,

Бишенко В.В.,

Леоненко І.П.,

Тєлєгіна Н.В.,

Назарова Я.І.

Постоленко Л.М.,

Бондар Г.В.

Леоненко І.П.

Леоненко І.П.,

Скварчинська Н.Г.

Бондар Г.В.,

Леоненко І.П.,

Скварчинська Н.Г.,

Сябренко Д.В.

4

1. Обговорення плану роботи закладу щодо виробництва корисної продукції, надання платних послуг.

2. Аналіз виконання та проведення лабораторно – практичних робіт викладачами спецдисциплін.

3. Розгляд та схвалення Детальної навчальної програми виробничого навчання на виробництві гр. 21 професія «Швачка. Кравець», рівень кваліфікації – швачка 3 розряд.

4. Розгляд та схвалення кваліфікаційних пробних робіт з професії «Муляр. Штукатур», гр. 33 рівень кваліфікації штукатур 4 розряд.

08.11.2017

Постоленко Л.М.,

члени МК

Леоненко І.П.,

Скварчинська Н.Г.,

Савчук О.С.,

Герук Г.В.,

Чухаркова В.О.

Тєлєгіна Н.В.,

Назарова Я.І.,

Герук Г.В.

Савчук О.С.,

Осадча М.І.

5

1. Використання новітнього обладнання на уроках виробничого навчання як один із факторів оволодіння учнями сучасних технологічних прийомів.

Творчий звіт про відвідування учнями і педагогами виставки HoReCa.

2. Схвалення переліку перевірних робіт гр.22 професія « Електрозварник ручного зварювання. Водій автотранспортних засобів категорії «В», рівень кваліфікації — електрозварник ручного зварювання

3 розряд.

3. Розгляд та схвалення Детальної навчальної програми виробничої практики гр.22, професія «Електрозварник ручного зварювання. Водій автотранспортних засобів категорії «В», рівень кваліфікації — електрозварник ручного зварювання 3 розряд.

4. Обговорення та схвалення заходів в рамках проведення місячника методичної роботи.

08.12.2017

Скварчинська Н.Г.,

Леоненко І.П.

Бондар Г. В.,

Леоненко І. П.,

Бишенко В.В.

Бондар Г.В.,

Леоненко І.П.,

Бишенко В.В.,

Козловський В.В.

Постоленко Л.М.,

Бондар Г.В.,

Леоненко І.П.,

Устименко А.В.

6

1. Погодження поурочно – тематичних планів викладачів та переліку навчально – виробничих робіт з професій на ІІ семестр 2017/2018 н.р.

2.Обговорення підсумків взаємовідвідування уроків викладачами та майстрами виробничого навчання заІ семестр 2017/2018 н.р.

3. Аналіз проведення відкритих уроків викладачами за І семестр 2017/2018 н.р.

4. Погодження графіку взаємовідвідування уроків майстрів виробничого навчання та викладачів спецдисциплін на ІІ семестр 2017/2018 н.р.

5. Звіт роботи МК профтехциклу за І семестр 2017/2018 н.р.

6. Корегування плану роботи МК на ІІ семестр 2017/2018 н.р.

7. Розгляд та схвалення переліку перевірних робіт гр. 21 професія «Швачка. Кравець», рівень кваліфікації – швачка

3 розряд.

8. Розгляд та схвалення переліку перевірних робіт гр. 22 професія «Електрозварник ручного зварювання. Водій автотранспортних засобів категорії «В», рівень кваліфікації – електрозварник 3 розряд.

29.12.2017

Леоненко І.П.,

Бондар Г.В.

Кострубіцька А.І.,

члени МК

Леоненко І.П.,

Устименко А.В.

Бондар Г.В.,

Леоненко І.П.

Леоненко І.П.

Бондар Г.В.,

Леоненко І.П.

Назарова Я.І.,

Тєлєгіна Н.В.,

Герук Г.В.

Бишенко В.В.,

Чухаркова В.О.,

Козловський В.В.

7

1. Схвалення переліку перевірних робіт гр.13 професія «Муляр. Штукатур», рівень кваліфікації — муляр 2- 3 розряд.

2. Розгляд та схвалення Детальної навчальної програми виробничого навчання на виробництві гр. 35 професія «Кухар. Офіціант», рівень кваліфікації – офіціант 3 розряд.

3. Розгляд та затвердження плану заходів проведення тижнів фахової майстерності за професіями:

06.02 – 10.02.2017 – «Муляр. Штукатур»;

27.02 – 03.03.2017 – «Електрозварник ручного зварювання. Водій автотранспортних засобів категорії «В»;

27.03 – 31.03.2017 – «Кухар. Офіціант»;

03.04 – 07.04.2017 — «Швачка. Кравець»

17.01.2018

Савчук О.С.

Осадча М.І.

Скварчинська Н.Г.,

Сябренко Д.В.

Савчук О.С.,

Осадча М.І.

Бишенко В.В.,

Павлов О.С.

Леоненко І.П.,

Скварчинська Н.Г.

Сябренко Д.В.

Герук Г.В.,

Назарова Я.І.,

Тєлєгіна Н.В.

8

1. Організація самостійної творчої роботи учнів на уроках виробничого навчання — забезпечення розвитку професійних та соціальних вмінь та навичок.

2. Розгляд та схвалення Детальної навчальної програми виробничої практики гр.13, професія «Муляр. Штукатур», рівень кваліфікації — муляр 2-3 розряд.

3. Аналіз проведення заходів тижня фахової майстерності за професією «Муляр. Штукатур».

4. Розгляд та схвалення переліку кваліфікаційних пробних робіт гр. 22 «Електрозварник ручного зварювання. Водій автотранспортних засобів категорії «В», рівень кваліфікації електрозварник

3 розряд.

14.02.2018

Осадча М.І., Бишенко В.В.,

Леоненко І.П.,

Назарова Я.І.,

Тєлєгіна Н.В.

Осадча М.І.,

Савчук О.С.

Леоненко І.П.,

Устименко А.В.,

Осадча М.І.,

Савчук О.С.

Бишенко В.В.,

Чухаркова В.О.,

Козловський В.В.

9

1. Участь МК профтехциклу в організації і проведенні заходів місячника методичної роботи.

2. Аналіз проведення заходів тижня фахової майстерності за професією « Електрозварник ручного зварювання. Водій автотранспортних засобів категорії «В».

3. Розгляд та схвалення білетів для проведення ДА у гр.25 з предметів «Технологія приготування їжі з основами товарознавства», «Устаткування підприємств харчування».

4. Схвалення переліку перевірних робіт за професіями:

— гр.35 професія «Кухар. Офіціант», рівень кваліфікації — офіціант 4 розряд;

— гр.25 професія «Кухар. Офіціант», рівень кваліфікації — кухар 4 розряд;

— гр.33 професія «Муляр. Штукатур», рівень кваліфікації – штукатур 4 розряд.

5. Розгляд та схвалення Детальної навчальної програми виробничої практики

гр.25 професія «Кухар. Офіціант», рівень кваліфікації — кухар 4 розряд.

6. Розгляд та схвалення Детальної програми передвипускної практики:

— професія «Муляр. Штукатур»;

— професія «Кухар. Офіціант».

7. Розгляд та схвалення Детальної навчальної програми виробничого навчання на виробництві гр.11 професія «Швачка. Кравець», рівень кваліфікації швачка 1 – 2 розряду.

14.03.2018

Леоненко І.П.,

Устименко А.В.

Устименко А.В.

Бондар Г.В.,

Скварчинська Н.Г.

Скварчинська Н.Г.,

Леоненко І.П.,

Осадча М.І.,

Савчук О.С.

Скварчинська Н.Г.,

Леоненко І.П.

Савчук О.С.,

Осадча М.І.

Сябренко Д.В.

Герук Г.В.,

Тєлєгіна Н.В.,

Назарова Я.І.

10

1. Схвалення тем творчих та дипломних робіт учнів:

гр.33 професія «Муляр. Штукатур»;

гр.35 професія «Кухар. Офіціант».

2. Схвалення переліку перевірних робіт:

— гр.11 професія «Швачка. Кравець», рівень кваліфікації — швачка 1 – 2 розряду;

— гр.12 професія «Електрозварник ручного зварювання. Водій автотранспортних засобів категорії « В»,

рівень кваліфікації – електрозварник ручного зварювання 2 розряд.

3. Розгляд та схвалення Детальної навчальної програми виробничої практики: — гр.12 професія «Електрозварник ручного зварювання. Водій автотранспортних засобів категорії «В», рівень кваліфікації — електрозварник ручного зварювання 2 розряд;

— гр.11 професія «Швачка. Кравець», рівень кваліфікації — швачка 1-2 розряд.

4. Розгляд та схвалення білетів для проведення ДА з предметів «Технологія штукатурних робіт» гр.33 та «Технологія кам’яних робіт» гр.13.

5. Аналіз проведення заходів тижня фахової майстерності за професією «Кухар. Офіціант».

6. Аналіз проведення тижнів фахової майстерності з професії

«Швачка. Кравець».

11.04.2018

Бондар Г.В.,

Леоненко І.П.,

Скварчинська Н.Г.,

Савчук О.С.

Тєлєгіна Н.В.,

Назарова Я.І.

Бишенко В.В.

Бишенко В.В.

Герук Г.В.,

Тєлєгіна Н.В.,

Назарова Я. І.

Бондар Г.В.,

Леоненко І.П.

Бондар Г.В.,

Леоненко І.П.

Герук Г.В.,

Тєлєгіна Н.В.,

Назарова Я.І.

11

1. Розгляд та схвалення білетів для проведення ДА з предмету «Спецтехнологія» гр.22.

2. Аналіз проведення відкритих уроків викладачами профтехциклу за ІІ семестр 2017/2018 н.р.

3. Обговорення результатів взаємовідвідування уроків викладачами та майстрами виробничого навчання за

ІІ семестр 2017/2018 н.р.

16.05.2018

Бондар Г.В.

Устименко А.В.,

Герук Г.В.,

Скварчинська Н.Г.

Кострубіцька А.І.,

члени МК

12

1. Підведення підсумків роботи МК за минулий рік:

1.1. Аналіз стану і результатів навчального процесу, якості навчальних досягнень учнів.

1.2. Аналіз комплексно – методичного забезпечення професій.

1.3. Виконання планів самоосвіти педагогами.

2. Розгляд та схвалення Детальної навчальної програми виробничої практики у І семестрі 2017/2018 н.р.

— гр.23 професія «Муляр. Штукатур», рівень кваліфікації — муляр 4 розряд;

— гр.25 професія «Кухар. Офіціант», рівень кваліфікації — кухар 3 розряд;

— гр.32 «Електрозварник ручного зварювання. Водій автотранспортних засобів категорії «В», рівень кваліфікації — електрозварник ручного зварювання –

4 розряд.

3. Обговорення плану роботи МК на наступний навчальний рік.

27.06.2018

Леоненко І.П.

Савчук О.С.,

Осадча М.І.,

Леоненко І.П.,

Бишенко В.В.

Постоленко Л.М.,

Устименко А.В., Бондар Г.В.

Плану роботи МК
викладачів загальноосвітнього напрямку
на 2017/2018 навчальний рік

Єдина методична тема закладу: «Впровадження інноваційних методів навчання та виробничих технологій у виробничий процес»
Педагогічна тема МК: «Використання інформаційно-комунікаційних
технологій – шлях до підвищення рівня компетентності учня»

п/п

Зміст роботи

Дата проведення

Відповідальні

1

1.Обговорення та затвердження плану роботи методичної комісії на 2017/2018 навчальний рік.

2. Поурочно-тематичне планування програмового матеріалу з предметів та його обговорення.

3.Про проведення вхідного контролю знань учнів з предметів загальноосвітнього циклу на першому курсі:

— до 15.09.2017 р. розробка та подання на затвердження контрольний робіт

— до 25.09.2017 проведення вхідного контролю учнів першого курсу

4.Затвердження змін навантаження згідно пояснювальних записок в навчальних планах за спеціальностями.

5. Навчальний семінар. Вивчення Нормативних документів Міністерства освіти і науки України до 2017/2018н.р. Ознайомлення з планом роботи КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» та методичними рекомендаціями щодо ведення журналів, планування та викладання загальноосвітніх предметів.

6. Обговорення та вибір проблемної теми методичної комісії та індивідуальних проблем викладачів.

7. Обговорення та затвердження графіків:

— відкритих уроків;

— предметних тижнів;

— роботи предметних гуртків (секцій)

31.08.17

Панченко Л.О.

Панченко Л.О.

викладачі

Панченко Л.О.

викладачі

Бондар Г.В.,

Панченко Л.О.

Бондар Г.В.,

Устименко А.В.

Панченко Л.О.

викладачі

Панченко Л.О.

викладачі

2

1. Розгляд та обговорення паспортів КМЗ навчальних кабінетів. Визначення творчих завдань по удосконаленню КМЗ предметів.

2. Затвердження графіку взаємовідвідування уроків.

3. Організація і проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

4. Обговорення та аналіз результатів вхідного контролю знань учнів першого курсу з загальноосвітніх предметів.

28.09.17

Панченко Л.О.

Панченко Л.О.,

Бондар Г.В.

Панченко Л.О.

Панченко Л.О.

викладачі

3

1. Затвердження завдань директорських контрольних робіт за І семестр 2017 /2018н.р.

2. Аналіз результатів проведення І етапу Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів.

3. Організація та проведення заходів до

Дня української писемності та мови.

4. Методичний банк. Огляд новинок методичної, психолого-педагогічної літератури.

26.10.17

Панченко Л.О.

викладачі

Панченко Л.О.

Панченко Л.О.,

Стожок О.В.

Головачова М.І.

4

1. Обговорення підсумків Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів.

2. Організація та проведення заходів до

Всеукраїнського тижня права.

3. Круглий стіл. Стан роботи з здібними та обдарованими учнями.

30.11.17

Панченко Л.О.

Журавкова О.О.

Панченко Л.О.

Творча група

5

1. Обговорення результатів семестрових контрольних робіт з навчальних предметів.

2. Організація та проведення заходів до тижня історії

3. Огляд періодики за 2017 рік.

28.12.17

Панченко Л.О.

Панченко Л.О.,

Журавкова О.О.

Головачова М.І.

6

1. Аналіз роботи МК за І семестр 2017/2018 н.р.

2. Організація та проведення заходів до

Тижня англійської мови;

Міжнародного дня рідної мови.

3. Аналіз директорських контрольних робіт та обговорення рекомендацій щодо поліпшення якості освіти.

25.01.18

Панченко Л.О.

Панченко Л.О.

Соломонова Л.О.

Стожок О.В.

Панченко Л.О.

викладачі

7

1. Моніторинг стану готовності учнів до ЗНО в 2017/2018 н.р.

2. Підготовка нормативних документів та методичних рекомендацій до проведення ДПА.

3. Організація та проведення заходів до

Тиждень пам’яті Т.Г. Шевченка

Тижня математики та інформатики.

4. Аналіз, самооцінка та корекція власної педагогічної діяльності вчителя як результат підвищення кваліфікації. (Творчі звіти).

22.02.18

Панченко Л.О.

Бондар Г.В.

Панченко Л.О.,

Стожок О.В.

Творча група

8

1. Підготовка викладачів до участі у проведенні конференції по реалізації єдиної методичної проблеми закладу.

2. Актуальний інструктаж. Про організацію та проведення ДПА.

3. Доповідь на тему «Посилення інтеграції предметів загальноосвітнього циклу дисциплін з професійно–теоретичними предметами».

4. Організація та проведення заходів до Тижня біології та географії.

29.03.18

Панченко Л.О.

Творча група

Бондар Г.В.

Творча група

Панченко Л.О.,

Харченко О.М.

9

1. Вивчення стану використання ІКТ у навчальному процесі.

2. Організація та проведення заходів до Тижня фізичної культури та спорту

3. Аналіз банку електронних засобів навчального призначення

26.04.18

Панченко Л.О.

Панченко Л.О.,

Бондар А.С.

Панченко Л.О.

10

1. Вивчення стану викладання предметів:

Заслуховування звітів викладачів;

Виявлення та аналіз типових проблем при викладанні програмного матеріалу;

Розробка конкретних заходів щодо поліпшення успішності учнів в новому навчальному році.

2. Розгляд та аналіз підсумків ДПА з метою визначення якості отриманих знань учнів.

3. Аналіз стану ведення журналів теоретичного навчання.

31.05.18

Панченко Л.О.

Викладачі

Бондар Г.В.

Бондар Г.В.

11

1. Аналіз моніторингу навчальних досягнень учнів І-ІІІ курсів із загальноосвітніх дисциплін.

2. Аналіз виконання навчальних програм у 2017/2018 н.р.

3. Аналіз стану готовності навчальних кабінетів до нового начального року.

4. Звіт роботи МК за 2017/2018 н.р.

5. Обговорення планування роботи МК у 2018/2019 н.р.

28.06.18

Панченко Л.О.

Бондар Г.В.

Бондар Г.В.

Панченко Л.О.

Панченко Л.О.

Останні новини

Україна-єдина!

22.01.2018
«Хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього»,- говорить народна мудрість. І це дійсно так, бо як дерево тримається на землі своїм корінням, так людина тримається на землі своїм минулим. Людина, яка не знає минулого – як перекотиполе, куди вітер подме, туди воно й котиться. Саме тому ми повинні знати свою історію, своє минуле. А історія наша вмита кров’ю і сльозами. 22 січня  знаменна дата  української державності – День Соборності України. Ця дата пов’язана з двома подіями Української революції 1918-1923 років: проголошення IV Універсалом Центральної Ради Української Народної  Республіки самостійною, незалежною, вільною та суверенною державою (22 січня 1918 р.) та Актом злуки двох державних утворень на українських землях – Української Народної Республіки та   Західно — Української Народної Республіки (22січня 1919 р.) З цієї нагоди в КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» відбувся  виховний захід «Україна – єдина». До заходу була  підготовлена книжкова виставка «І обнялися береги одного, вічного народу». Ця година поглибила знання ліцеїстів про історію виникнення свята Соборності України, викликала патріотичні почуття та повагу до рідної країни.

Новорічна країна мрій

28.12.2017
Безперечно, серед усіх днів, що є у році, саме передноворічний час є найказковішим та найчарівнішім. Саме тоді дорослі і діти щиро вірять у дива, котрі стають реальністю і саме тоді збувають найпотаємніші мрії і бажання. Атмосфера у рідному ліцеї переповнена затишком і теплом, незважаючи навіть на холодну погоду за вікном, а запах помаранчевих фруктів та зеленої новорічної красуні  розповідають про те, що незабаром свято постукає у двері… Підготовка до святкування Нового року розпочалась з місячника професійної майстерності «Новорічна країна мрій». Він не дав учням нудьгувати, а занурив всіх в теплу атмосферу свята, зарядив позитивною енергією і відмінним настроєм. Жодне новорічне свято не можна уявити без яскраво прибраної ялинки. Тож стартом нашого новорічного марафону стало прикрашання учнями фойє ліцею: розпис вікон, прибирання ялинки, виготовлення стіннівок, листівок та ялинкових іграшок. Напередодні Дня Святого Миколая, 14 грудня, у фойє ліцею відбулася благодійна акція «Солодкий» ярмарок. Кошти, які були  зібрані ми розподілимо адресно: на допомогу військовослужбовцям. 19 грудня члени учнівського самоврядування привітали всіх учнів зі святом, вручили новорічні подарунки сиротам та дітям із малозабезпечених сімей Васильківщини. 26 грудня розпочала свою роботу виставка професійної майстерності, в якій взяли участь всі учні навчальних груп. Різнобарвні гірлянди, іграшки, метал, гіпсокартон, гіпс, тканина – все йшло в хід під час підготовчого періоду. Експозиції вражали своєю оригінальністю та креативністю: новорічний камін, крісло – качалка із металу, металева ялинка з іграшками, металеві санчата, сніговики із різного матеріалу, камінні набори, дрівниця; альтернатива традиційним ялинкам – ялинка на драбині та ялинка із кульок, новорічні панчохи, різдвяні віночки. Вироби вражають своєю строкатістю, нестандартністю, вишуканістю та позитивною енергетикою. Найбільш оригінальним, змістовним та цікавим експонатом виставки одноголосно виявилася спільна творча робота «Новорічний камін» професій «Муляр. Штукатур», «Швачка» та «Електрозварник ручного зварювання». Новорічний камін не лише «зігрівав» фойє ліцею, але й надавав йому особливий затишок. Паралельно з виставкою представники кожної професії порадували нас майстер – класами: «Приготування імбирного печива», «Декупаж», «Виготовлення новорічних іграшок та панчох із фетру», «Сервіровка новорічного столу», «Складання серветок до новорічного столу». Професія «Муляр. Штукатур» як і завжди не перестає нас дивувати. Цього дня педагоги разом з дітьми провели майстер – клас «Виготовлення новорічних іграшок із оздобленням». Діти втілювали в життя свої фантазії. Неймовірно красиві, не схожі одна на одну, ексклюзивні ялинкові прикраси були виготовлені власними руками. Представники професії «Швачка» показали майстер-класи з виготовлення новорічних іграшок, святкових цукерниць з фетру. Ялинкові прикраси з фетру як ніколи у моді. По-домашньому теплі і затишні, вони є відмінним подарунком друзям напередодні зимових свят. Діти виготовляли іграшки не звичайні, а такі, які обов’язково подарують його власнику щастя у наступному році. Іграшки, які виготовлені власноруч, цінуються найбільше, адже нині хендмейд у моді! Майстри виробничого навчання Леоненко І.П. та Заєць Л.Ф. провели майстер — клас з оздоблення новорічного імбирного печива та пряничного будинку айсингом для учнів та педагогів. До цього довелося не один день потрудитися всім, випікаючи заготовки пряників різних форм і розмірів, щоб потім на майстер-класі всі охочі могли б їх розмалювати білково-цукровою масою різних кольорів. Це були пряники-ялинки, сніговики, чобітки, сніжинки і багато іншого. Оздоблювали випечені пряничні заготовки завзятістю, наполегливістю, фантазією і дорослі, і діти та пригощали ними присутніх. Офіціанти провели майстер – клас із сервірування новорічного столу. Користуючись основними правилами, учні творчо підійшли до цього. Сервіровка демонструвала естетичну спрямованість та спонукала до відчуття комфорту, затишку. 28 грудня проводжали ми цей рік з піснями від талановитих ліцеїстів, запаморочливими танцями, комедійними виступами  та приємними привітаннями. Всі гості заходу мали змогу поринути в традиції зустрічі Нового року. Підсумок підвели приємними побажаннями та солодкими подарунками від Діда Мороза та Снігурки. Нехай новорічний період запам’ятається кожному як пора справжніх чудес, коли зможете відпочити і з новими силами увійти в новий етап свого життя! Давайте вірити в хороше, добре — і все у нас вийде. З Новим Роком та Різдвом Христовим!