Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради
+38 045 71 22 543 +38 045 71 23 365
ВасильківськийПрофесійний Ліцей
Твоя професія - дорога в стабільне майбутнє
План роботи на 2017 – 2018 навчальний рік

План роботи Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Васильківський професійний ліцей» на 2017/2018 навчальний рік

Методична тема, над якою працює педагогічний колектив Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Васильківський професійний ліцей» в 2017/2018 навчальному році:

«Упровадження інноваційних методів навчання
та виробничих технологій у навчальний процес»

ЗМІСТ

1. Вступ……………………………………………………………………………1
2. Організаційні заходи……………………………………………………………6
3. Теоретична підготовка…………………………………………………………8
4. Професійно – практична підготовка………………………………………….11
5. Виховна робота……………………………………………………………..….14
6. Фізична підготовка……………………………………………………….……21
7. Контроль за організацією навчально-виробничого процесу…………………22
8. Методична робота………………………………………………………….…26
9. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників………………………..30
10. Охорона праці…………………………………………………………….….32
11.Удосконалення навчально-матеріальної бази………………..…………..…36
12. Професійно – орієнтаційна робота…………………………………………37
13. Фінансово – господарська та навчально-виробнича діяльність…………..38
14. Соціальна педагогіка…………………………………………………………39

І. Вступ

Педагогічний аналіз підсумків 2016/2017 н. р. Завдання на 2017/2018 н. р.

Організація навчально-виховного процесу в КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» у 2016/2017 навчальному році здійснювалася відповідно до чинного законодавства України про освіту, плану роботи на 2016/2017 навчальний рік, наказів і рекомендацій Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, статуту ліцею.

Педагогічний колектив ліцею протягом навчального року продовжив роботу над єдиною методичною проблемою: «Упровадження інноваційних методів навчання та виробничих технологій у навчальний процес» та спрямовував свою діяльність на:

підготовку кваліфікованих робітників за ліцензованими професіями;
підвищення якості організації навчально-виховного процесу;
удосконалення матеріально-технічної бази;
впровадження інноваційних освітніх технологій;
створення безпечних умов для роботи та навчання.

У 2016/2017 навчальному році ліцей здійснював підготовку кваліфікованих робітників за професіями:
1. 7436 Швачка. 8263 Кравець.
2. 7122 Муляр. 7133 Штукатур.
3. 5122 Кухар. 5123 Офіціант.
4. 7212 Електрозварник ручного зварювання. 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «В»).

Підготовка кваліфікованих робітників відповідає вимогам Державного стандарту професійно-технічної освіти та здійснюється на підставі Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 р. № 419. Всі професії, за якими здійснювалася підготовка, забезпечені кваліфікаційними та освітньо-кваліфікаційними характеристиками.

У 2016 році Державною інспекцією навчальних закладів України проведена комплексна перевірка ліцею за програмою атестаційної експертизи. Заклад визнано атестованим з професійного напрямку підготовки та видано Свідоцтво про атестацію з Додатком до нього, терміном на 10 років. (Свідоцтво про атестацію, серія РД № 040740 від 01.07.2016). Заклад визнано атестованим з професійного напрямку підготовки за наступними робітничими професіями:
1. 7436 Швачка. 8263 Кравець.
2. 7122 Муляр. 7133 Штукатур.
3. 5122 Кухар. 5123 Офіціант.

У 2017 році Державною інспекцією навчальних закладів України проведена комплексна перевірка за програмою атестаційної експертизи з професії Електрозварник ручного зварювання. Водій автотранспортних засобів (категорія «В»). Заклад визнано атестованим з відповідного професійного напрямку підготовки терміном на 10 років.

У 2017 році проведено Державну акредитацію на підготовку водіїв автотранспортних засобів (категорія В).
Контингент учнів

Середній контингент учнів денної форми навчання у 2016/2017 році становив – 218 учнів, 10 навчальних груп. Державне замовлення на 2016/2017 н.р. було виконано в повному обсязі – 100%. Перехідний контингент учнів складав – 154 чол. Випускників – 63 чол., всі випускники отримали дипломи кваліфікованого робітника.

Протягом 2016/2017 н.р. навчалося 8 учнів пільгової категорії, з них – 8 учнів з числа дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Випущено 2 учні пільгової категорії, вони працевлаштовані та їм виплачена матеріальна допомога.

Учнів з неповних сімей – 68, що складає 31,2 % від загальної кількості (у тому числі учні у яких помер один з батьків – 29).

Учнів з багатодітних сімей — 29, що складає 13,3 % від загальної кількості учнів; з малозабезпечених сімей – 6.

Кількісний склад учнів в розрізі областей:
Київська область – 212 учнів, інші області — 6 учнів, діти з сімей переселенців Луганської області – 1.

Колектив ліцею приділяє значну увагу вивченню ринку праці та профорієнтаційній роботі з випускниками шкіл. Учні випускних класів ЗОШ відвідують ліцей на День відкритих дверей, який проводився: 11 листопада 2015 року — заклад відвідали 421 школяр, 05 квітня 2017 року – 314 школярів.

Працівники ліцею провели виїзні профорієнтаційні заходи для школярів Васильківського району, відвідали 17 шкіл, всього в заходах взяли участь 483 учня 8-9 класів. Профорієнтаційна робота включала:

— співбесіду з питань вибору школярами подальшого місця навчання;
— відео-презентацію закладу;
— презентації професій, міні-виставки продукції власного виробництва: швейних, кондитерських виробів, виробів з металу, виготовлених учнями ліцею.

Аналіз кадрового забезпечення

У 2016/2017 н.р. в ліцеї працювало 51 працівника, у т.ч. педагогічних працівників – 25 чол. (з яких — 8 викладачів вищої категорії, 3 викладачі — 2 категорії), майстрів виробничого навчання — 7, спеціалістів – 19, обслуговуючого персоналу 27. Протягом року плинність кадрів в ліцеї складає 5 %.

Проводиться планове підвищення кваліфікації викладачів та майстрів виробничого навчання. За 2016/2017 н.р. згідно затвердженого графіка курси підвищення кваліфікації пройшли 5 педагогічних працівника. У ліцеї постійно проводиться робота з молодими педагогами з метою підвищення їх фахової майстерності.

Якісний склад педагогічних працівників відповідає освітньо-кваліфікаційним характеристикам і дає змогу забезпечити підготовку кваліфікованих робітників на рівні вимог Державного стандарту.

На серпневій конференції освітян м. Києва та Київської області, 22 серпня 2016 року що проходила за тематикою «Стратегічні вектори модернізації системи освіти у 2016/17 н.р.», директор ліцею Постоленко Л.М. нагороджена Подякою Міністерства освіти і науки України за сумлінну та бездоганну працю, досягнуті успіхи у справі навчання та виховання підростаючого покоління.

Якість професійної підготовки

Метою роботи педагогічного колективу КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» є підготовка кваліфікованих робітників з сучасним мисленням, знанням інноваційних виробничих технологій та вмінням працювати на сучасному устаткуванні.

Для забезпечення підготовки кваліфікованих робітників та відповідно до вимог навчальних планів і програм у ліцеї обладнано:
— навчальних кабінетів 19, з них: 14 — з професійно-теоретичної підготовки (загальною площею 689, 5 кв.м.), 5 кабінетів загальноосвітньої підготовки (загальною площею 270, 2кв.м.);
— лабораторій 2 (загальною площею 88,2 кв.м.);
— навчально-виробничих майстерень — 8 (загальною площею 525, 9 кв.м.).
Загальна площа кабінетів та майстерень становить від 43 до 65 кв.м., рівень оснащеності навчальних кабінетів становить 84,6 %, навчально-виробничих майстерень – 87, 5 %.

Навчальна площа на одного учня становить: в навчальних кабінетах – 1,7-2.2 кв.м.; в навчально-виробничих майстернях – 4,5-10 кв.м.

Всі начальні кабінети, майстерні та лабораторії створені та оснащені у відповідності до навчальних планів і програм, вимог Державних стандартів професійно-технічної освіти та кваліфікаційних характеристик з відповідних професій.

Професійно-практична підготовка складається з виробничого навчання, виробничої, переддипломної (передвипускної) практики. Виробниче навчання учнів здійснюється за дуальною системою: у навчально-виробничих майстернях, де учні послідовно набувають первинні професійні уміння і навички виконання робіт та безпосередньо на підприємствах, з метою удосконалення здобутих знань, умінь, практичних навичок, що необхідні для досягнення відповідного рівня кваліфікації, встановленими державними стандартами, а також з метою забезпечення їх соціальної, психологічної і професійної адаптації в трудових колективах.

Навчальним закладом укладено договори про проходження виробничого навчання та виробничої практики з підприємствами міста і області, а саме:
— ТОВ «Українсько-словенське спільне підприємство «Київський обласний хлібопекарський комплекс» (випічка хлібобулочних та кондитерських виробів, має власну мережу закладів швидкого харчування та продажу своєї продукції в м. Києві та області, підприємство розміщено в с. Крушинка, Васильківського району).
— ВАТ «ВК Система» (виготовлення та проведення ремонту комплектуючих узлів і агрегатів для бронетанкової і автомобільної техніки, як для Збройних Сил України, так і на експорт, завод в м. Василькові).
— Ресторани та ресторанно-готельні комплекси:
ресторан «Прага» м. Васильків
ресторан PARADISE м. Васильків
ресторан «Джерело» с. Бугаївка, Васильківського району
ресторан «Каїр» м. Київ
кафе «Алладін» м. Васильків
Піцерія-Сицілія м. Васильків
кафе «Сармат» м. Васильків
кафе «Романтик» м. Васильків
кафе «Голівуд» м. Васильків
кафе «Наталі» м. Васильків
кафе «У Беца» с. Данилівка, Васильківського району
Піцерія «Дукат» м. Васильків
кафе «Українка» м. Васильків
кафе «Данило» сит. Глеваха, Васильківського району
кафе CITI-піца м. Васильків
«Mister Ket» м. Київ.

Порядок надання оплачуваних робочих місць для проходження учнями виробничого навчання та виробничої практики на підприємствах і у сфері послуг здійснюється на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 07.06.99 № 992 (зі змінами) «Про затвердження Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики».

Методична робота

Завданням методичної роботи у 2016/2017 н.р. було:
• розвиток педагогічної творчості, ініціативи;
• впровадження у практику роботи педагогів інноваційних технологій навчання, досягнень передового педагогічного досвіду;
• вдосконалення роботи по виявленню та розвитку обдарованих і здібних учнів;
• опанування і застосування в педагогічній діяльності нових інформаційних технологій, як засобу підвищення якості знань, умінь, навичок учнів;
• впровадження елементів професійного спрямування при вивченні окремих тем з предметів загальноосвітньої підготовки;
• удосконалення психолого-педагогічної освіти педагогів;
• поширення педагогічного досвіду працівників ліцею, шляхом друку матеріалів у фахових виданнях та на освітніх сайтах;
• забезпечення змістовного наповнення веб-сайту ліцею.

Протягом навчального року в ліцеї відбулося:

— 16 засідань педагогічних рад, 5 із них тематичні;
— 5 засідань НМР;
— 12 засідань МК профтехциклу і 11 засідань МК викладачів загальноосвітніх дисциплін;
— проведений місячник методичної роботи з 01.02.2017 – 28.02.2017;
— викладачами та майстрами виробничого навчання проведено 7 відкритих уроків, 5 майстер-класів.

Однією із форм методичної роботи є проведення предметних, тематичних тижнів, тижнів професійної майстерності, які проходили відповідно до затвердженого плану, всього проведено 4 тижні з професій: «Муляр. Штукатур», «Кухар. Офіціант», «Електрозварник ручного зварювання». В програмах тижнів професійної майстерності пройшли:

— презентації «Моя професія»;
— майстер-класи;
— відкриті уроки викладачів і майстрів виробничого навчання;
— конкурси серед учнів «Найкращий у професії»;
— конкурси учнівських презентацій, творчих робіт учнів;
— виставки професійної літератури.

Робота інформаційного веб-ресурсу навчального закладу
Ліцей підключено до мережі Інтернет, систематично оновлюється інформація про заклад на офіційному web-сайті за адресою: http://vasylkiv-licej.org 31.03.2017 року КНЗ КОР «васильківський професійний ліцей» посів 3 місце у номінації «Веб-сайти навчальних закладів професійно-технічної освіти». У конкурсі було представлено 5 номінацій та розглянуто 1600 заявок.

Досягнення педагогічного колективу у 2016/2017 навчальному році.

1. Успішно проведена комплексна перевірка КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» Державною інспекцією навчальних закладів України за програмою атестаційної експертизи. Отримано Свідоцтвом про атестацію, терміном на 10 років.
2. 04.06.2016 р. на Форумі «Професійна освіта Київщини – інноваційна, конкурентоспроможна, інвестиційна» ліцей отримав 3 місце учасника виставки–презентації досягнень навчальних закладів та відзначений дипломом у номінації «Традиції та інноватика у професійній підготовці молоді».
3. На базі ліцею двічі на рік Васильківським міськрайонним центром зайнятості проводяться Ярмарки професій та вакансій 12.10.2016, 05.04.2017).
4. І місце у міському фестивалі української їжі «Здибанка» з нагоди святкування Дня міста Василькова.
5. Надання належних умов навчання учням та працівникам ЗОШ №6.

Аналізуючи роботу педагогічного колективу ліцею за 2016/2017 н.р. виявлено ряд недоліків:
— недостатній рівень організаційної роботи з учнями під час підготовки до обласних конкурсів і олімпіад;
— недостатній рівень виховної роботи з учнями, їх батьками.

Пріоритетні напрямки діяльності КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» на 2017/2018 н.р.:
— спрямувати роботу педагогічного колективу на вирішення єдиної методичної проблеми: «Упровадження інноваційних методів навчання та виробничих технологій у навчальний процес»;
— підвищення результативності навчально-виробничого процесу, якості знань учнів;
— підготовка ліцею до атестації навчального закладу з повної загальної середньої освіти;
— упровадження нових педагогічних та виробничих технологій, як одного з головних чинників якісної підготовки майбутніх робітників;
— удосконалення педагогічної майстерності працівників ліцею шляхом підвищення кваліфікації, стажування, акцентуючи при цьому на продуктивній роботі над індивідуальними планами самоосвіти;
— удосконалення матеріально-технічної бази ліцею;
— розширення соціального партнерства;
— підвищення престижності закладу серед потенційних споживачів освітніх послуг і замовників кваліфікованих робітничих кадрів;
— отримання ліцензій та відкриття нових професій на нові види підготовки з професій «Кухар. Перукар», «Покоївка. Адміністратор. Кухар».

ІІ. Організаційні заходи

з/п

Зміст роботи

Термін

виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

Здійснити комплектацію ліцею педагогічними кадрами

До 30.08

Постоленко Л.М.

2

Розподілити обов’язки між дирекцією ліцею

Серпень

Постоленко Л.М.

3

Скласти списки учнів нового навчального набору за обраною професією з необхідною інформацією

Останній тиждень серпня

Бондар Г.В.

4

Провести закріплення: майстрів в/н, класних керівників за навчальними групами, завідуючих кабінетами, майстернями, голів методичних комісій, керівників гуртків

До 01.09

Постоленко Л.М.,

Бондар Г.В.

5

Розподілити педагогічне навантаження, підготувати наказ, ознайомити працівників ліцею з правилами внутрішнього трудового розпорядку, режимом роботи

До 01.09

Постоленко Л.М.,

Бондар Г.В.

6

Скласти розклад занять, графік навчально – виробничого процесу на семестр, рік

До 01.09

Бондар Г.В.

7

Провести інструктаж з охорони праці та БЖД

До 01.09

Качкарда М.П.

8

Провести роботу щодо складання та затвердження навчально–плануючої документації викладачів, майстрів в/н, завідуючих кабінетами, керівників гуртків

До 05.09

кожного року

Бондар Г.В.,

Ніколенко Н.А.

9

Організувати роботу атестаційної комісії

До 20.09

Постоленко Л.М.

10

Провести поглиблений аналіз сімейного та соціального стану, а також психологічного стану і розвитку учнів

Вересень

Ніколенко Н.А.,

Дармостук Л.С.

11

Провести анкетування серед учнів навчальних груп нового набору з метою виявлення їхніх інтересів, захоплень

Вересень

Ніколенко Н.А.,

Дармостук Л.С.

12

Систематизувати особові справи учнів

Вересень

Ніколенко Н.А.

13

Організувати проведення медичних оглядів учнів, сформувати спецгрупи для занять фізкультурою

Вересень

Качкарда Н.С.,

Бондар А.С.

14

Організувати замовлення учнівських квитків та документів для проїзду в громадському транспорті

Вересень

Бондар Г.В.,

Ніколенко Н.А.

15

В навчальних групах нового набору провести бесіди, інформації, екскурсії для більш повного ознайомлення з майбутньою професією

Вересень

Бондар Г.В.,

майстри в/н

16

Організувати роботу МК

Вересень

Бондар Г.В.,

Устименко А.В.

17

Скласти графік підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2017/2018 н.р.

Вересень

Бондар Г.В.

18

Провести у навчальних групах І курсу вхідне діагностування з основних предметів загальноосвітньої підготовки

Вересень – жовтень

Бондар Г.В.,

викладачі

19

Забезпечити контроль над навчально–виробничим і навчально–виховним процесом

Згідно графіка

Постоленко Л.М.,

Бондар Г.В.,

Ніколенко Н.А.

20

Проводити засідання атестаційної комісії

За окремим графіком

Постоленко Л.М.

21

Організувати роботу по підготовці до внутрішніх та обласних олімпіад, конкурсів фахової майстерності

Жовтень

Бондар Г.В.

22

Провести батьківські збори для учнів І курсу

Жовтень

Бондар Г.В.,

Ніколенко Н.А.

23

Провести День відкритих дверей для учнів 9, 11 класів

Жовтень,

листопад,

березень,

квітень

Постоленко Л.М.,

Бондар Г.В.,

Ніколенко Н.А.

24

Організувати профорієнтаційну роботу викладачів і майстрів в/н в школах міста та району

Лютий – травень

Постоленко Л.М.,

Бондар Г.В.,

Ніколенко Н.А.

25

Розробити заходи щодо святкового вручення дипломів кваліфікованого робітника та атестатів про повну загальну середню освіту

До

20 лютого

Постоленко Л.М.,

Бондар Г.В.,

Ніколенко Н.А.

26

Забезпечити організоване закінчення навчального року, проведення державної підсумкової атестації, державної кваліфікаційної атестації

Відповідно до структури навчального року

Постоленко Л.М.,

Бондар Г.В.,

Ніколенко Н.А.

27

Підготувати матеріали до плану роботи на наступний навчальний рік

Квітень

Робоча група з розробки плану

28

Організувати роботу приймальної комісії

Травень

Постоленко Л.М.

29

Інформаційне наповнення сторінок веб-сайту ліцею

Постійно

Любич О.С.,

Бондар Г.В.,

Ніколенко Н.А.,

Устименко А.В.,

Дармостук Л.С.

ІІІ. Теоретичне підготовка

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

І. Планування і облік навчальної роботи

1

Скласти графік проведення предметних тижнів, відкритих уроків

Серпень

Бондар Г.В.

2

Розробити та затвердити навчально – плануючу документацію:

поурочно — тематичні плани;

графік проведення лабораторно – практичних робіт;

графік проведення державної підсумкової атестації і державної кваліфікаційної атестації (ДПА, ДКА);

перелік пробних кваліфікаційних робіт

До 01.09

за 10 днів до проведення ЛПР, ДПА, ДКА

Постоленко Л.М.,

Бондар Г.В.,

викладачі

3

Провести вивчення пізнавальних інтересів та нахилів учнів для реалізації принципу диференціації та індивідуалізації навчання:

створити банк діагностичних методик вивчення особистісних рис учнів, їхніх пізнавальних інтересів, нахилів і можливостей

До 15.09

Бондар Г.В.,

Дармостук Л.С., викладачі

4

Затвердження паспортів комплексного методичного забезпечення предметів та професій; погодження їх на засіданнях методичних комісій

До 15.09

Бондар Г.В.,

Панченко Л.О.

5

Проаналізувати стан забезпечення підручниками, відповідність їх навчальним програмам

Вересень

Бондар Г.В.,

Головачова М.І.

6

Провести директорські контрольні роботи із спеціальних та загально – технічних предметів

Листопад — березень

Бондар Г.В.,

викладачі

7

Забезпечити своєчасне і чітке ведення журналів обліку теоретичного та виробничого навчання у відповідності з інструкцією ведення журналів

Протягом року

Бондар Г.В.

8

Проводити роботу з вивчення та поширення передового педагогічного досвіду

Протягом року

Бондар Г.В.,

викладачі

9

Систематизувати (удосконалити) дидактичні матеріали з предметів загальноосвітньої та професійно –теоретичної підготовки з урахуванням вимог державних стандартів професійно– технічної освіти

До 16.02

Бондар Г.В.,

викладачі предметів загальноосвітньої та професійно – теоретичної підготовки

10

Забезпечити участь учнів в обласних олімпіадах з предметів загальноосвітньої підготовки

Лютий

Бондар Г.В.,

викладачі

11

Провести огляд-конкурс на кращий навчальний кабінет

Березень

Бондар Г.В.,

голови МК,

викладачі

12

Підготувати необхідні матеріали до атестації педагогічних працівників

За окремим планом

Постоленко Л.М.,

секретар атестаційної комісії

13

Проводити роботу з комплексно – методичного забезпечення навчального процесу

Постійно,

квітень

Бондар Г.В.,

завідуючі кабінетами

14

Проведення інструктивно – методичних нарад з педагогічними працівниками

Щомісяця

Бондар Г.В.,

Ніколенко Н.А.

15

Скласти графік проведення консультацій для педагогічних працівників на 2017/2018 н.р.

Щомісяця

Бондар Г.В.

II. Удосконалення процесу навчання

1

Провести вхідне діагностування серед учнів І курсу на базі базової загальної середньої освіти з основних предметів загальноосвітньої підготовки

Жовтень

Викладачі

2

Провести олімпіади із загальноосвітніх дисциплін у ліцеї, взяти участь в обласних олімпіадах і конкурсах фахової майстерності

Жовтень,

березень — квітень

Бондар Г.В.,

Панченко Л.О.

викладачі

5

Здійснювати контрольні зрізи знань наприкінці кожного семестру з предметів загальноосвітньої та професійної підготовки, уроків виробничого навчання

Грудень, травень

Викладачі, майстри в/н

6

Здійснювати системний аналіз продуктивності навчально-виховного процесу з різних дисциплін

Грудень, травень

Викладачі, майстри в/н

7

Провести конкурс на кращого учня і кращу учнівську групу

Травень

Ніколенко Н.А.

8

Організувати планування індивідуальної роботи з учнями

Протягом року

Викладачі, майстри в/н

9

Організувати консультації для учнів

Протягом року

Викладачі, майстри в/н

10

Провести предметні тижні

За окремим планом

Панченко Л.О.

11

Організувати виставку дидактичних матеріалів та методичних розробок

Лютий

Бондар Г.В.,

Панченко Л.О.

12

Провести відкриті уроки для молодих спеціалістів

Протягом року

Бондар Г.В.,

Панченко Л.О.

14

Здійснювати постійний контроль за роботою викладачів з учнями, які мають низький рівень навчальних досягнень

Протягом року

Бондар Г.В.

15

Підготувати банк даних передових інноваційних технологій: картотеки інноваційних технологій, тематичних папок, застосування інноваційних технологій у навчальному процесі

Протягом року

Бондар Г.В.

16

Підвищити якість загальноосвітньої підготовки учнів з урахуванням професійної спрямованості викладання дисциплін

Протягом року

Викладачі

IV. Професійно-практична підготовка

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка

про виконання

1

Розробити графік контролю адміністрації ліцею за проходженням учнями виробничого навчання та виробничої практики

До 08.09

Бондар Г.В.

2

Проаналізувати ринок праці та створити базу даних підприємств, організацій та установ, які нададуть робочі місця для проходження виробничої практики учнів

Вересень

Бондар Г.В.,

майстри в/н

3

Розподіл навчальних груп на підгрупи

Вересень

Бондар Г.В.,

майстри в/н

4

Закріплення майстрів в/н за навчальними групами

Вересень

Бондар Г.В.,

майстри в/н

5

Створити базу даних працевлаштування випускників

Вересень

Котлярова Н.Г.

6

Визначити перелік і зміст кваліфікаційних пробних робіт, розглянути та затвердити їх на засіданнях методичних комісій

Вересень

Бондар Г.В.,

викладачі,

майстри в/н

7

Скласти графік проведення кваліфікаційних (пробних) робіт та організувати їх виконання

Вересень

Бондар Г.В.,

майстри в/н

8

Здійснити заходи щодо вдосконалення паспортів комплексно – методичного забезпечення виробничого навчання з професій

До 29.09

Бондар Г.В.,

майстри в/н

9

Здійснити заходи щодо укладання договорів з підприємствами, організаціями та установами для проходження учнями виробничого навчання та виробничої практики

До 01.10

Бондар Г.В.

10

Проведення інструкційно-методичної наради з питання: «Організація виробничого навчання у 2017-2018 н.р.»

Жовтень

Бондар Г.В.

11

Складання та затвердження планів виробничого навчання на виробництві:

гр.35 професія «Кухар. Офіціант»;

гр.11 професія «Швачка. Кравець»

Листопад,

березень

Майстри в/н

12

Організувати роботу щодо розробки технологічних карт, алгоритмів, опорних конспектів, карт-опитування з професій:

«Муляр. Штукатур» «Кухар. Офіціант»,

«Електрозварник ручного зварювання»,

«Швачка. Кравець»

До 01.12

Бондар Г.В.,

майстри в/н

13

Створити банк даних дидактичних, методичних, нормативно-правових матеріалів у кожній навчально- виробничій майстерні

Січень

Бондар Г.В.

14

Забезпечити підготовку та проведення конкурсів фахової майстерності серед учнів; та участь в обласних конкурсах фахової майстерності

Лютий – травень

Бондар Г.В.

15

Складання графіку переміщення учнів по робочих місцях на період виробничої практики на підприємстві

Відповідно до графіку

Майстри в/н

16

Проведення уроків виробничого навчання відповідно до робочих навчальних планів і програм

Постійно

Майстри в/н

17

Забезпечити контроль виконання інструкцій з ведення журналу обліку виробничого навчання учнів ліцею

Постійно

Бондар Г.В.

18

Здійснити заходи щодо оновлення комплексних кваліфікаційних завдань з професійно – практичної підготовки для поетапної та державної кваліфікаційної атестації учнів

Протягом

навчального

року

Бондар Г.В.,

майстри в/н

19

Оформити наряди на пробні кваліфікаційні роботи, виробничі характеристики, журнали обліку виробничого навчання

За тиждень до

початку

державної

підсумкової

атестації

Майстри в/н

20

На педагогічній раді розглянути питання про допуск учнів навчальних груп до кваліфікаційних атестацій

За планом роботи педради

Бондар Г.В.

21

Здійснити заходи щодо поповнення навчально–виробничого процесу засобами навчання з професій: «Муляр. Штукатур», «Кухар. Офіціант»,

«Електрозварник ручного зварювання»,

«Швачка. Кравець»

Протягом

року

Бондар Г.В.,

майстри в/н

22

Продовжити роботу щодо комплектації майстерень інструментом, зразками деталей, макетами, засобами навчання для учнів

Протягом року

Бондар Г.В.,

майстри в/н

23

Здійснити моніторинг навчальних досягнень учнів випускних груп з виробничого навчання та виробничої практики за період навчання

До 01.06

Бондар Г.В.

V. Виховна робота

п/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка

про виконання

Серпень

1

Провести підготовку до Дня знань

29.08 –

31.08

Ніколенко Н.А.,

Головачова М.І.

2

Скласти графіки чергування груп по учбовому корпусу та території ліцею

30.08

Заступник з ВР

Вересень

1

День знань

01.09

Постоленко Л.М.,

Бондар Г.В.

2

Проведення першого уроку

01.09

Класні керівники

3

Ознайомлення учнів, які поселяються у гуртожиток з правилами проживання в гуртожитку

31.08

01.09

Ульянова А.Г.,

Горяєва Л.Г.

4

Розподіл території ліцею за групами

04.09

Ніколенко Н.А.,

представники Ради лідерів

5

Ознайомити учнів зі Статутом та правилами внутрішнього розпорядку ліцею

06.09

Класні керівники

6

Скласти графік проведення загальноліцейних виховних заходів

07.09

Заступник ВР.,

Бондар Г.В.,

Голова Ради лідерів

7

Всесвітній Олімпійський тиждень

11.09 —

15.09

Бондар А.С.

8

Проведення учнівської лінійки

12.09

26.09

Бондар Г.В.,

Заступник з ВР

9

Семінар класних керівників: «Панорама групових справ», планування виховної роботи на І семестр 2017/2018 н.р., оформлення документації керівників груп

13.09

Заступник з ВР

10

Засідання комісії з профілактики правопорушень

19.09

Бондар Г.В.,

заступник з ВР

11

Виховні заходи у групах по відзначенню Міжнародного дня миру

21.09

Класні керівники

12

Відзначення Дня партизанської слави

22.09

Журавкова О.О.,

Головачова М.І.

13

Загальні збори батьків учнів І курсу.

Вибори Батьківського комітету

22.09

Бондар Г.В.,

класні керівники

14

Тренінгові заняття «Будьмо знайомі!»

26.09

Дармостук Л.С.,

Ніколенко Н.А.

15

Цикл інструктажів з техніки безпеки перед початком 2017/2018 н.р.

27.09

Класні керівники

16

Проведення учнівської конференції: вибори органів учнівського самоврядування ліцею

28.09

Заступник з ВР

17

Всесвітній день бібліотек

28.09

Головачова М.І.

18

Проведення профілактичного рейду «Стоп курінню»

Протягом місяця

Дармостук Л.С.,

Ніколенко Н.А.,

Рада учнівського самоврядування

19

Анкетування на тему: «Запити, потреби та інтереси нового учнівського контингенту»

Протягом місяця

Ніколенко Н.А.,

Дармостук Л.С.

21

Брати участь у проведенні спільно з районною службою у справах дітей та сім’ї, відділом кримінальної міліції заходів щодо запобігання та профілактики правопорушень серед учнів ліцею

Протягом року

Заступник з ВР

22

Концертна програма присвячена Дню працівника Освіти

29.09

Заступник з ВР.,

класні керівники

23

Забезпечити висвітлення на сайті ліцею заходів для дітей та батьків з питань пропаганди здорового способу життя, правової освіти, запобігання негативних проявам серед неповнолітніх

Протягом року

Заступник. з ВР.,

Дармостук Л.С.

Жовтень

1

Єдина виховна година «Насильство та як його уникнути»

04.10

Класні керівники

2

Засідання голів комітетів органу учнівського самоврядування

05.10

Заступник з ВР

3

Проведення загальноучнівської лінійки

11.10 —

25.10

Заступник ВР

Бондар Г.В.

4

Корекція дезадаптованості першокурсників: «Формування навчальної мотивації»

12.10

Дармостук Л.С.

5

Відзначення Дня захисника України та українського козацтва

13.10

Заступник з ВР

Бондар А.С.,

Головачова М.І,

голова Ради лідерів

6

Тиждень знань з безпеки життєдіяльності

16.10 —

20.10

Качкарда М.П.,

класні керівники,

чергова

7

Європейський день боротьби з торгівлею людьми

18.10

Ніколенко Н.А.,

Дармостук Л.С.

8

Виховна година «Сучасне рабство. Торгівля людьми»

18.10

Класні керівники

9

Міжнародний день ООН

24.10

Журавкова О.О.

10

Виховна година «Рівність громадян перед законом»

25.10

Класні керівники

11

Заняття з елементами тренінгу «Я і колектив. У злагоді – до успіху»

25.10

Дармостук Л.С.

12

Відзначення визволення України від нацистських загарбників. Урок мужності «Повік ті дні із пам’яті не стерти»

27.10

Головачова М.І.,

Журавкова О.О.

13

Провести загальні батьківські збори учнів ІІ — ІІІ курсів навчання

27.10

Дирекція ліцею,

класні керівники

14

Визначення та усунення причин пропусків учнями навчальних занять «Адаптація учнів до навчання в ліцеї»

Протягом місяця

Ніколенко Н.А.,

Дармостук Л.С.

16

Проведення профілактичних рейдів «Урок», «Перерва»

Протягом року

Дармостук Л.С.,

Ніколенко Н.А.,

класні керівники,

представники Ради лідерів

17

Рейд «Чистота класів та майстерень»

Протягом місяця

Рада лідерів

Листопад

1

Заходи до Міжнародного дня проти насилля:

— повідомлення «Не стань жертвою насилля!»;

— інформаційна година:

«Твоє відношення до людських цінностей»

02.11

Дармостук Л.С.,

Ніколенко Н.А.

2

Засідання Ради лідерів учнівського самоврядування

02.11

Заступник з ВР

3

Відзначення Дня української писемності та мови

07.11

Стожок О.В.,

Панченко Л.О.,

Головачова М.І.

4

Виховна година «Культура поведінки молодої людини»

08.11

Класні керівники

5

Заходи з енергоефективності

09.11

Качкарда М.П.

6

Бесіда «Від самопізнання – до своєї професії»

10.11

Дармостук Л.С.

7

Проведення учнівської лінійки

07.11;

21.11

Заступник з ВР.,

Бондар Г.В.

8

Засідання комісії з профілактики правопорушень

14.11

Заступник з ВР.,

Бондар Г.В.

9

День толерантності

16.11

Ніколенко Н.А.,

Дармостук Л.С.,

Рада лідерів

10

Виховна година «Недискримінація та толерантність соціальних меншин в українському суспільстві»

16.11

Класні керівники

11

Учнівська конференція у рамках проведення Міжнародного дня відмови від куріння.

Відеопрезентація «Проблема куріння серед молоді»

17.11

Ніколенко Н.А.,

Дармостук Л.С.

12

День Гідності та Свободи

21.11

Журавкова О.О.,

Головачова М.І.

13

Заходи до відзначення 85 роковинГолодомору 1932-1933 років в Україні – геноциду Українського народу. Година пам’яті і скорботи «Голодомор: велика трагедія 30-х»

23.11

Заступник з ВР.,

Головачова М.І.

14

Акція «Запали свічку»

23.11

Заступник з ВР.,

Рада лідерів

15

Інструктаж «Правила поведінки на водних об’єктах в осінньо – зимовий період»

30.11

Класні керівники

16

Рейди-перевірки запізнень учнів на навчання

Протягом місяця

Класні керівники,

Рада лідерів

Грудень

1

Інформаційно — просвітницька акція до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом: «СНІД — чума XXІ століття»

01.12

Ніколенко Н.А.,

Дармостук Л.С.,

Рада лідерів

2

Міжнародний день інвалідів

04.12

Дармостук Л.С.

3

Засідання Ради лідерів учнівського самоврядування

07.12

Заступник з ВР.

4

Проведення Всеукраїнського тижня права

04.12 — 08.12

Журавкова О.О.,

Головачова М.І.

5

Свято до Дня Збройних сил України

06.12

Заступник з ВР.,

Головачова М.І.,

класні керівники

6

Проведення загальноучнівської лінійки

05.12;

19.12

Бондар Г.В.,

заступник з ВР

7

Година спілкування: «Наркоманія і молодь»

14.12

Класні керівники

8

Круглий стіл «Особистісні якості та система цінностей підлітка»

14.12

Дармостук Л.С.

9

День Святого Миколая

19.12

Заступник з ВР.,

майстри в/н.,

Рада лідерів

10

Інструктажі з життєдіяльності

21.12

Класні керівники

11

Визначити індивідуальний рейтинг кожного учня, узагальнити у рейтингову таблицю

22.12

Рада лідерів

12

Визначити рейтинг груп

23.12

Рада лідерів

13

Батьківські збори в навчальних групах «Підсумки навчання за І семестр»

ІІІ тиждень

Адміністрація ліцею,

класні керівники

14

Оформлення стендів з антиалкогольної та антинаркотичної просвіти

Протягом місяця

Дармостук Л.С.,

Ніколенко Н.А.

15

Заходи «Захист дітей від усіх форм насильства, образ, недбалого й жорстокого поводження.»

26.12

Дармостук Л.С.,

Ніколенко Н.А.

16

Новорічно – розважальна програма

28.12

Заступник з ВР.,

Головачова М.І.,

класні керівники

Січень

1

Засідання комісії з профілактики правопорушень

16.01

Бондар Г.В.

2

Бесіда «Грип та його профілактика»

17.01

Класні керівники

3

День пам’яті жертв примусового вивезення населення до Німеччини (астарбайтерів)

18.01

Журавкова О.О.,

Головачова М.І.

4

Виховна година «Комп’ютерна залежність чи розвага»

20.01

Класні керівники,

5

Година Соборності

22.01

Журавкова О.О.,

заступник з ВР.,

Головачова М.І.

6

Проведення учнівської лінійки

24.01

Бондар Г.В.,

заступник з ВР

7

Засідання Ради лідерів учнівського самоврядування

25.01

Заступник з ВР

8

Тренінгове заняття з учнями, у яких виявлено підвищений рівень агресивності

26.01

Дармостук Л.С.

9

День пам’яті героїв під Крутами: «Герої Крут – урок сьогодення»

29.01

Заступник з ВР.,

Журавкова О.О.,

Головачова М.І.

10

Рейд – перевірка «Урок»

Протягом місяця

Дармостук Л.С.,

Рада лідерів

11

Аналіз відвідування та пропуск уроків у групах за І семестр

Протягом місяця

Дармостук Л.С.

Лютий

1

Засідання Ради лідерів учнівського самоврядування

01.02

Заступник з ВР

2

Проведення учнівської лінійки

07.02

21.02

Бондар Г.В.,

заступник з ВР

3

Заняття з елементами тренінгу на тему: «Зняття психологічних бар’єрів»

10.02

Дармостук Л.С.

4

Надання методичних рекомендацій для педагогів «Девіантна поведінка підлітків та молоді, як форми соціальної дезадаптації»

14.02

Ніколенко Н.А.

5

Вітально – розважальна програма до Дня Святого Валентина

14.02

Заступник з ВР.,

Дармостук Л.С.

6

Виховна година: «Якими є твої права та обов’язки»

15.02

Класні керівники

7

День вшанування учасників бойових дій на території Афганістану: урок-реквієм «Обпалені афганською війною»

15.02

Головачова М.І.,

Рада лідерів

8

Конкурс віршів приурочений до Дня рідної мови

19.02

Стожок О.В.,

класні керівники

9

Інструктаж з техніки безпеки «Вогонь – друг, вогонь – ворог. Причини виникнення пожежі та її наслідки»

22.02

Класні керівники

10

День пам’яті Небесної Сотні

22.02

Заступник з ВР.,

Журавкова О.О.,

Головачова М.І.

11

Рейд «Зовнішній вигляд учня»

Протягом місяця

Рада лідерів

Березень

1

Засідання Ради лідерів учнівського самоврядування

01.03

Заступник з ВР

2

Проведення учнівської лінійка

06.03;

20.03

Заступник з ВР

Бондар Г.В.

3

Святковий концерт присвячений Міжнародному дню — 8 Березня

07.03

Заступник з ВР.,

класні керівники

4

Конкурс читців поезії Т.Г. Шевченка

08.03

Стожок О.В.,

класні керівники

5

Вручення документів про освіту учням групи 33

09.03

Заступник з ВР.,

класний керівник

6

Розмова в колі «Ідеал сучасної людини»

14.03

Класні керівники

7

Години спілкування спрямовані на попередження торгівлі людьми: «Сучасне рабство»

16.03

Дармостук Л.С.,

Ніколенко Н.А.

8

Засідання комісії з профілактики правопорушень

21.03

Бондар Г.В.,

заступник з ВР

9

Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз

22.03

Бондар Г.В.,

Дармостук Л.С.,

Ніколенко Н.А.

10

Вручення документів про освіту учням групи 32

23.03

Заступник з ВР.,

класний керівник

11

Перевірка – рейд «Підручнику нове життя»

Протягом місяця

Головачова М.І.,

Рада лідерів

Квітень

1

Засідання Ради лідерів учнівського самоврядування

05.04

Заступник з ВР

2

Тиждень здорового способу життя

09.04 — 13.04

Заступник з ВР.,

Дармостук Л.С.,

Бондар А.С.

3

Виховна година «Це повинен знати кожен». Перша медична допомога

11.04

Класні керівники

4

Групові заняття із учнями з метою подолання шкідливих звичок

12.04

Дармостук Л.С.

5

Проведення учнівської лінійки

10.04;

24.04

Заступник з ВР.,

Бондар Г.В.

6

Інформаційне повідомлення «Робота керівника учнівської групи з важковиховуваними учнями, спрямування на профілактику відхилень у поведінці»

19.04

Класні керівники,

Дармостук Л.С.

7

Міжнародний день Пам’яті Чорнобиля

26.04

Класні керівники,

Головачова М.І.

8

Трудовий десант «О земле, край мій єдиний!»

Протягом місяця

Заступник з ВР.,

класні керівники,

Рада лідерів

9

Проведення рейдів: «Урок», «Перерва»

Протягом місяця

Дармостук Л.С.,

Рада лідерів

Травень

1

Заходи до дня пам’яті, присвячені жертвам Другої світової війни та дня Перемоги

07.05 — 09.05

Заступник з ВР.,

Бондар Г.В.,

Головачова М.І.

2

Проведення загальноучнівської лінійки

08.05;

22.05

Заступник дир. з ВР.,

Бондар Г.В.

3

Засідання комісії з профілактики правопорушень

14.05

Бондар Г.В.,

заступник з ВР

4

Заходи до Міжнародного дня родини

15.05

Заступник з ВР.,

Головачова М.І.,

Рада лідерів

5

День Європи в Україні

16.05

Заступник з ВР.,

Головачова М.І.

6

День вишиванки

17.05

Заступник дир. з ВР.,

класні керівники

7

Бесіда «Правоохоронні органи та напрямки їх діяльності»

24.05

Класні керівники

8

Засідання Ради лідерів учнівського самоврядування

24.05

Заступник з ВР

9

Всесвітній день без тютюну

31.05

Заступник з ВР.,

Рада лідерів

10

Всеукраїнський місячник Червоного Хреста України

Протягом місяця

Заступник з ВР.,

Рада лідерів

Червень

1

Заходи до Міжнародного дня захисту дітей

01.06

Заступник з ВР.,

Бондар А.С.

2

Всесвітній день охорони навколишнього середовища

05.06

Харченко О.М.,

3

Проведення загальночнівської лінійки

05.06;

19.06

Бондар Г.В.,

заступник з ВР

4

Ознайомлення учнів з правилами поведінки під час літніх канікул

13.06

Класні керівники

5

Засідання Ради лідерів учнівського самоврядування

15.06

Заступник з ВР

6

Проведення учнівських і батьківських зборів у групах по результатах закінчення навчального року

16.06

Класні керівники

7

День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні

22.06

Журавкова О.О.,

Головачова М.І.

8

Вручення документів про освіту учням групи 35

22.06

Заступник з ВР.,

класний керівник

9

Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотиків та їхнім незаконним обігом

26.06

Ніколенко Н.А.,

Дармостук Л.С.

10

День Конституції України

27.06

Журавкова О.О.,

Головачова М.І.

VI. Фізична підготовка

з/п

Зміст роботи

Термін

виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

1. Організаційно – навчальна робота

1

Планування навчального процесу з фізичної культури

Вересень

Бондар А.С.

2

Провести вибори фізоргів груп

Вересень — жовтень

Бондар А.С.

3

Організувати заняття для підвищення практичних навичок у проведенні фізкультпаузи, хвилин майстрів виробничого навчання, класних керівників

Протягом року

Бондар А.С.

2. Методична робота

1

Участь у роботі обласних семінарів – практикумів, шкіл передового педагогічного досвіду

Згідно з планом роботи НМК ПТО

Бондар А.С.

2

Участь у роботі методичних комісій ліцею. Методичні розробки уроків та позакласних заходів

Згідно з планом роботи

Бондар А.С.

3. Фізкультурно–масова робота

1

Організувати і проводити роботу спортивних гуртків та секцій

Протягом року

Бондар А.С.

2

Розробити положення про змагання і календарний план проведення спартакіади серед учнів ліцею

Вересень

Бондар А.С.

3

Сформувати збірні команди ліцею з різних видів спорту та брати участь у змаганнях обласної Спартакіади

Вересень — жовтень

Бондар А.С.

4

Провести предметний тиждень

«Фізична культура і здоров’я»

Вересень

Бондар А.С.

4. Фізкультурно–оздоровча робота

1

Провести «Дні здоров’я»

Жовтень — березень

Бондар А.С.

2

Організувати роботу з учнями, віднесеними за станом здоров’я до спеціальної медичної групи

Жовтень

Бондар А.С.

3

Організувати проведення профілактичних бесід «За здоровий спосіб життя»

Щомісяця

Бондар А.С.

5. Фінансово – господарська діяльність

1

Підтримання стану матеріально – спортивної бази в належному стані

Щоденно

Бондар А.С.

2

Придбання спортивного інвентарю

За

коштори

сом

Бондар А.С.

VII. Контроль за організацією навчально-виробничого процесу

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка

про

виконання

1. Навчально–виробничий процес

1

Забезпечити контроль за виконанням планів і програм ДСПТО з теоретичного і виробничого навчання

Постійно

Постоленко Л.М.,

Бондар Г.В.

2

Забезпечити керівництво і контроль за вдосконаленням навчально-виробничого процесу у відповідності до вимог підготовки кваліфікованих робітників в умовах ринкових відносин

Постійно

Бондар Г.В.

3

Забезпечити контроль за роботою викладачів у поповненні кабінетів наочними та дидактичними матеріалами

Постійно

Бондар Г.В.

4

Контроль за якісним складанням поурочно-тематичних планів і планів уроків викладачів та майстрів в/н

Постійно

Бондар Г.В.

5

Організація особистісно-зорієнтованого навчання на уроках в/н з професії «Муляр. Штукатур»

Жовтень

Бондар Г.В.

6

Стан професійної підготовки учнів з професії «Електрозварник ручного зварювання»

Листопад

Бондар Г.В.

7

Впровадження інтерактивних методів навчання на уроках спеціальних дисциплін в групах з професії «Кухар. Офіціант»

Листопад

Бондар Г.В.

8

Використання інтерактивних форм і методів навчання на уроках в/н з професії «Кухар. Офіціант»

Грудень

Бондар Г.В.

9

Стан матеріально-технічного забезпечення уроків в/н з професії «Кухар. Офіціант»

Лютий

Бондар Г.В.

10

Контроль за проведенням консультацій з питань написання учнями дипломних робіт

Лютий, квітень

Бондар Г.В.

11

Організація та здійснення тематичного обліку в групах з професії «Електрозварник ручного зварювання»

Березень

Бондар Г.В.

12

Забезпечити всі види контролю за навчальним процесом:

комплексна перевірка викладачів загальноосвітніх, спеціальних дисциплін;

комплексна перевірка стану виробничого навчання в навчальних групах першого курсу

Протягом

навчального

року

Постоленко Л.М.,

Бондар Г.В.

13

Тематична перевірка з питань:

використання ІКТ та ТЗН;

перевірка рівня навчальних досягнень учнів;

застосування сучасних інноваційних технологій у НВП

Протягом

навчального

року

Бондар Г.В.

14

Забезпечити контроль за станом викладання предметів загальноосвітньої та професійно – теоретичної підготовки

Протягом навчального року

Бондар Г.В.

15

Стан організації роботи з обдарованими дітьми з професій «Кухар. Офіціант», «Муляр. Штукатур», «Електрозварник ручного зварювання»

Протягом навчального року

Бондар Г.В.

16

Забезпечити контроль навчальних досягнень учнів з предметів професійного та загально-технічного циклів в I та II семестрі 2017/2018 н.р.

Протягом навчального

року

Бондар Г.В.

17

Контроль навчальних досягнень учнів з предметів загальноосвітньої підготовки в I та II семестрі 2017/2018 н.р.

Протягом

навчального

року

Бондар Г.В.

18

Контроль ведення учнівських конспектів, зошитів та їх перевірка

Протягом

навчального

року

Бондар Г.В.

19

Контроль за роботою навчальних кабінетів та гуртка технічної і художньої творчості

Протягом

навчального

року

Бондар Г.В.,

Жукова Н.В.

20

Контроль ведення журналів обліку теоретичного і виробничого навчання

Щомісячно

Бондар Г.В.

21

Контроль і облік проведених консультацій викладачами

Щомісячно

Бондар Г.В.

22

Контроль за складанням календарно-тематичних планів з урахуванням скорегованих навчальних планів

Перед початком

навчального

року

Бондар Г.В.

23

Контроль наявності у викладачів планів роботи навчальних кабінетів

Раз

на семестр

Бондар Г.В.

24

Контроль наявності у майстрів планів роботи майстерень виробничого навчання

Раз

на семестр

Бондар Г.В.

2. Контроль за методичною роботою

1

Забезпечити підготовку і проведення педагогічних нарад згідно затвердженого плану роботи на 2017/2018 н.р.

За

планом

Постоленко Л.М.

2

Контроль за роботою методичної ради

За

планом

Постоленко Л.М.

3

Контроль за роботою методичного кабінету

Постійно

Постоленко Л.М.

4

Контроль за впровадженням у навчальний процес передового педагогічного досвіду

Постійно

Бондар Г.В.

5

Контроль за роботою методичних комісій

Протягом

навчального

року

Бондар Г.В.

6

Контроль за виконанням Єдиного плану методичної роботи на 2017/2018 н.р.

Протягом

навчального

року

Бондар Г.В.

3. Умови навчально–виробничого процесу

1

Забезпечити контроль за станом техніки безпеки та безпеки життєдіяльності учнів та педагогів

Постійно

Бондар Г.В.,

Качкарда М.П.

2

Контроль за дотриманням норм і правил техніки безпеки на робочих місцях в період виробничої практики на базовому підприємстві

Постійно

Бондар Г.В.

3

Контроль за станом санітарно – гігієнічних умов приміщень ліцею

Постійно

Бондар Г.В.

4

Контроль за забезпеченням навчальною та методичною літературою учнів та педагогів ліцею

Постійно

Бондар Г.В.

5

Контроль за забезпеченням майстерень обладнанням, інструментами та матеріалами

Постійно

Бондар Г.В.

4. Контроль за виробничою практикою

1

Забезпечити контроль за ходом виробничої практики на підприємствах з наступних питань:

— виконання навчальних планів і програм виробничого навчання з професій;

— переміщення учнів на відповідні дільниці і об’єкти з метою відпрацювання конкретних тем програми;

— забезпечення безпечних умов праці і відпочинку учнів

Згідно

затвердженого графіка

Бондар Г.В.

5. Контроль за відвідуванням занять

1

Контроль за відвідуванням занять теоретичного і виробничого навчання

Постійно

Бондар Г.В.

6. Контроль за виховною роботою

1

Забезпечити контроль за позакласною та позаурочною роботою учнів у ліцеї

Постійно

Ніколенко Н.А.

2

Забезпечити контроль за складанням і виконанням планів позакласної і виховної роботи у навчальних групах

Постійно

Ніколенко Н.А

3

Забезпечити контроль за станом профілактичної роботи з учнями

Постійно

Ніколенко Н.А

4

Контроль за проведенням організаційно-виховних годин у навчальних групах

Постійно

Ніколенко Н.А

5

Забезпечити контроль за проведенням індивідуальних і групових заходів із залученням учнів до активної участі у навчальній, виробничій, суспільно-громадський і культурно-виховній діяльності ліцею

Постійно

Ніколенко Н.А

6

Ефективність позакласної роботи в групах І і II курсів

Березень

Ніколенко Н.А

7. Заходи за підсумками контролю

1

Обговорити на засіданнях педагогічної ради, інструктивно-методичних нарадах підсумки випускних, підсумкових та перевідних атестацій, визначити шляхи для покращення якості підготовки кваліфікованих робітників, удосконалення навчально-виховного процесу і діяльності ліцею

Січень,

березень,

червень,

серпень

Постоленко Л.М.,

Ніколенко Н.А,

Бондар Г.В.

2

Обговорити на засіданнях педагогічної ради, методичних комісій взаємовідвідування уроків теоретичного та виробничого навчання, проведення відкритих уроків, предметних тижнів, конкурсів фахової майстерності

Грудень

2017 р.,

травень

2018 р.

Бондар Г.В.,

Панченко Л.О.

3

Обговорити на засіданні педагогічної ради аналіз роботи методичних комісій за 2017/2018 н.р.

Травень

Бондар Г.В.

4

Обговорити на методичній нараді підсумки і аналіз контролю за навчально-виховним процесом

Січень,

травень

Бондар Г.В.

VIII. Методична робота

Зміст методичної роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

Обговорення і затвердження на педраді плану роботи педагогічного колективу на 2017/2018 н.р.

Серпень

Устименко А.В.

Аналіз навчально-програмної документації із загальноосвітніх та спеціальних предметів:

— наявність поурочно-тематичних та поурочних планів;

— наявність навчальних програм;

— стан комплексно-методичного забезпечення;

— розгляд та затвердження планів роботи кабінету, майстерні, індивідуальних методичних планів роботи педагогічних працівників

Серпень

Устименко А.В.

Розглянути і затвердити поурочно – тематичні плани викладачів, плани роботи кабінетів, майстерень, методичних комісій, гуртків на І семестр

Серпень

Устименко А.В.

Аналіз стану комплексного методичного забезпечення предметів (професій) та визначення напрямків роботи щодо його удосконалення

Серпень

Устименко А.В.

Проведення методичної наради за участю голів методичних комісій:

— мета, зміст;

— основні напрями методичної роботи на навчальний рік;

— інноваційні форми методичної роботи

Вересень

Устименко А.В.

Затвердження планів роботи:

— педагогічної ради;

— навчально – методичної ради;

— методичних комісій;

-«Школи педагогічного становлення молодого майстра виробничого навчання»;

— графіки проведення предметних тижнів;

— графіки проведення тематичних тижнів;

— графіки проведення олімпіад;

— графіки проведення відкритих уроків;

— графіки взаємовідвідувань занять

Вересень

Устименко А.В.

Надання методичної допомоги головам МК у складанні планів роботи

Вересень

Устименко А.В.

Надання методичної допомоги викладачам у визначенні індивідуальних методичних проблем та складанні планів роботи

Вересень

Устименко А.В.

Підготовка та проведення контрольних зрізів знань

Вересень

Устименко А.В.

Аналіз отриманих результатів контрольних зрізів знань та визначення напрямків роботи за їх наслідками

Вересень

Устименко А.В.

Підготовча робота до атестації педагогічних працівників:

— аналіз графіку атестації та підвищення кваліфікації;

— визначення педпрацівників на чергову та позачергову атестацію

Вересень

Устименко А.В.

Розробка, розгляд і затвердження методики та планів проведення предметних тижнів

Вересень

Устименко А.В.

Організація моніторингу роботи бібліотеки ліцею (блок «Співпраця методичної служби та бібліотекаря»)

Вересень 2017-травень 2018

Устименко А.В.

Взяти участь у проекті «Розвиток стійкого інтересу учня до майбутньої професії»

За планом НМК ПТО

Устименко А.В.

Підготовка та проведення І етапу олімпіад із загальноосвітніх предметів

Жовтень

Устименко А.В.

Розгляд і затвердження переліку навчально – виробничих робіт по семестрах

протягом року

Устименко А.В.

Організація першого етапу атестації педагогічних працівників:

— подання заяв;

— первинний аналіз педагогічної діяльності педпрацівників, які атестуються;

— розробка, розгляд та затвердження графіка атестації

Жовтень

Устименко А.В.

Надання індивідуальної консультативно-методичної допомоги педпрацівників, які атестуються

Жовтень

Устименко А.В.

Розробка та розгляд тематики директорських контрольних робіт

Жовтень

Устименко А.В.

Надання методичної допомоги у визначенні тематики методичних розробок та відкритих уроків

Листопад

Устименко А.В.

Аналіз педагогічної діяльності педагогічних працівників, які атестуються

Листопад

Устименко А.В.

Надання методичної допомоги для організації та проведення предметних та професійних тижнів

Листопад

Устименко А.В.

Забезпечення та участь переможців І етапу олімпіад із загальноосвітніх предметів у ІІ етапі

Листопад

Устименко А.В.

Визначення методики та термінів проведення тематичних заліків за І семестр

Грудень

Устименко А.В.

Підготовка та проведення звітних заходів щодо виконання планів індивідуальної методичної роботи за І семестр

Грудень

Устименко А.В.

Надання методичної допомоги у роботі з відстаючими учнями

Грудень

Устименко А.В.

Аналіз результатів директорських контрольних робіт та визначення напрямків роботи

Жовтень

Устименко А.В.

Розробка, розгляд і затвердження методики та планів проведення конкурсів фахової майстерності серед учнів та педагогічних працівників ПТНЗ, проведення оглядів-конкурсів кабінетів, майстерень

Січень

Устименко А.В.

Надання методичної допомоги педагогічним працівникам у роботі з учнями, що мають заборгованість за результатами І семестру

Січень

Устименко А.В.

Аналіз педагогічної діяльності педагогічних працівників, які атестуються, та підготовка матеріалів для засідання атестаційної комісії

Січень

Устименко А.В.

Проведення засідання атестаційної комісії І рівня

Січень

Устименко А.В.

Аналіз педагогічної діяльності педпрацівників, які атестуються, підготовка матеріалів для засідання атестаційної комісії ІІ рівня

Лютий – березень

Устименко А.В.

Організація та проведення конкурсів фахової майстерності, оглядів-конкурсів

Згідно графіку

Устименко А.В.

Організація та проведення предметних тижнів

Згідно графіку

Устименко А.В.

Методична допомога в організації та проведенні ДПА

Лютий – березень

Устименко А.В.

Підготовка матеріалів для засідання атестаційної комісії Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації ІІ рівня

Лютий – Березень

Устименко А.В.

Підготовка та проведення Єдиного

методичного тижня

Лютий

Устименко А.В.

Проведення підготовчої роботи з педагогічними працівниками щодо діагностики та анкетування

Квітень

Устименко А.В.

Засідання атестаційної комісії Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації ІІ рівня

Квітень

Устименко А.В.

Проведення анкетування педагогічних працівників з метою визначення напрямів методичної роботи з ними

Квітень

Устименко А.В.

Розробка тематики та методики проведення річних заліків та іспитів

Квітень

Устименко А.В.

Аналіз результатів ДПА, моніторинг якості знань із загальноосвітніх предметів

Квітень

Устименко А.В.

Надання методичної допомоги у підготовці до річних заліків та іспитів

Травень

Устименко А.В.

Аналіз діючих навчальних планів та програм, організація роботи з їх коригування

Травень

Устименко А.В.

Робота з головами методичних комісій по визначенню напрямів роботи на наступний навчальний рік

Травень

Устименко А.В.

Надання методичної допомоги у підготовці ДКА

Травень

Устименко А.В.

Підготовка та проведення звіту щодо виконання індивідуальної методичної роботи

Червень

Устименко А.В.

Аналіз результатів ДКА, моніторинг якості знань із професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки

Червень

Устименко А.В.

Організація роботи методичних комісій з коригування робочих навчальних планів та програм на наступний рік

Червень

Устименко А.В.

IX. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

з/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

Скласти графік підвищення кваліфікації педагогічних працівників ліцею на 2017/2018 н.р.

Вересень

Бондар Г.В.

2

Забезпечити участь педагогічних працівників у роботі обласних семінарів – практикумів, шкіл передового досвіду, обласних конкурсів

За планом НМК ПТО

Бондар Г.В.

3

Створити умови для педагогічних працівників ліцею у колективних формах методичної роботи

За єдиним планом методичної роботи

Адміністрація,

Бондар Г.В.

4

Організувати стажування майстрів виробничого навчання на виробництві з метою вивчення сучасних технологій, матеріалів, техніки

За графіком

Бондар Г.В.

5

Реалізувати заходи щодо самоосвітньої діяльності кожного педагога ліцею: планування роботи, надання методичної допомоги в організації, моніторинг результативності

Протягом

року

Бондар Г.В.,

Панченко Л.О.

6

Організувати роботу педагогічних працівників над індивідуальною методичною темою, над методичними розробками тем і уроків, проведення відкритих та експериментальних уроків

За окремим планом

Бондар Г.В.,

Устименко А.В.,

Панченко Л.О.

7

Забезпечити проведення заходів з атестації педагогічних працівників ліцею

За планом роботи атестаційної комісії

Постоленко Л.М.

8

Провести моніторинг методичної роботи викладачів, майстрів виробничого навчання за навчальний рік

За планом роботи атестаційної роботи

Постоленко Л.М.

9

Організувати наставництво, надання допомоги, відвідування індивідуальних і групових консультацій

Постійно,

за графіком

Бондар Г.В.

10

Організувати постійно діючі тематичні виставки у методичному кабінеті і бібліотеці з метою поширення передового досвіду, новинок методичної літератури, досягнень педагогіки, психології, техніки і технології

Січень, червень

Бондар Г.В.,

Устименко А.В.,

Головачова М.І.

11

Залучити до проведення ліцейних конкурсів педагогічних працівників ліцею

За планом

Адміністрація,

Бондар Г.В.

X. Охорона праці

Пріоритет життя і здоров’я учнів та працівників професійного ліцею, забезпечення безпечних умов праці і навчання, недопущення всіх видів травматизму – головна турбота керівництва професійного ліцею.

В минулому 2016/2017 навчальному році, чинне законодавство з питань охорони праці у ліцеї в цілому виконувалось. Своєчасно проводились інструктажі з питань охорони праці. Надавалась методична допомога керівникам структурних підрозділів, учням, працівникам. Зміцнювалась матеріальна база служби охорони праці. Проводились заходи по створенню безпечних і нешкідливих умов праці у ліцеї. Опрацьовано і перероблено 24 інструкцій з охорони праці.

В 2017/2018 навчальному році перед професійним ліцеєм стоять наступні питання:

1. Забезпечення безпеки навчальних і виробничих процесів, машин, механізмів, будівель, споруд.

2. Робота над опрацюванням ефективної, цілісної системи управління охорони праці у ліцеї.

Річний план з питань охорони праці ліцею складається інженером з охорони праці на основі рекомендацій Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та інших контролюючих органів, враховуючи основні проблеми і потреби ліцею, вимог колективного договору, запитів адміністрації та педагогів.

Річний план роботи ліцею передбачає заходи з охорони здоров’я учнів та охорони праці педпрацівників (вихователів) і обслуговуючого персоналу.

Планування роботи з ОП здійснюється на основі:

нормативної документації з ОП;

наказів та вказівок вищих та контролюючих органів

рішень робочих засідань, заходів з ОП колективного договору;

заходів, які вказані в актах розслідування нещасних випадків;

заходів, які розроблені за результатами періодичних медичних оглядів.

Поточне планування здійснюється на основі затвердженого (вищезазначеного) плану за допомогою розробки документів до розділу колективного договору «Охорона праці», комплексних заходів щодо поліпшення умов праці.

Річний план роботи з питань ОП затверджується директором ліцею до початку навчального року.

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка про

виконання

1. Організаційні заходи

1

Оновити інформаційні куточки з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в навчальних кабінетах та майстернях

Серпень,

постійно

Завідуючі

кабінетами

 

2

Здійснювати виконання нормативно-правових документів щодо покращення умов праці, безпеки життєдіяльності та попередження всіх видів травматизму в 2017/2018 н.р.

Серпень,

постійно

Всі працівники ліцею

 

3

Провести огляд будівель та навчальних приміщень, забезпечити їх ремонт в разі необхідності

Серпень,

постійно

Мойсеєнко І.В.

 

4

Перевірити опір захисного заземлення й ізоляції електромережі та оформити відповідні документи

Серпень,

постійно

Мойсеєнко І.В.

 

5

Перевірити відповідність спортивного інвентарю і обладнання нормам ТБ, ОБЖ

Серпень,

постійно

Мойсеєнко І.В.

 

6

Підготувати всі побутові приміщення у відповідності до вимог санітарно-гігієнічних норм

Серпень,

постійно

Мойсеєнко І.В.

 

7

Перевірити забезпеченість навчальних кабінетів та майстерень, постів чергування вогнегасниками та пожежних щитів первинними засобами пожежогасіння

Серпень,

постійно

Мойсеєнко І.В.

 

8

Забезпечити своєчасне проходження медичних оглядів педагогічних, допоміжних працівників і учнів ліцею

Серпень,

постійно

Мойсеєнко І.В.

 

9

Підготувати акт готовності навчального закладу до нового навчального року

Серпень,

постійно

Мойсеєнко І.В.

 

10

Перевірити забезпеченість навчальних кабінетів та майстерень, спортивного залу медичними аптечками та доукомплектувати їх медичними засобами

Серпень,

постійно

Мойсеєнко І.В.

 

2. Організація роботи з усіма учасниками навчально-виховного процесу

1

Підготовити накази:

про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у 2017/2018 н.р.;

про організацію роботи по застереженню учнівського травматизму;

про проведення тижня з охорони праці;

про організацію навчання з питань охорони праці

Серпень

Качкарда М.П.

 

2

Провести інструктивну нараду з майстрами виробничого навчання щодо організації безпечних умов навчально-виробничих занять з учнями та проведення інструктажів з охорони праці

Серпень

Качкарда М.П.

 

3

Проведення вступного інструктажу з питань охорони праці з новоприйнятими на роботу працівниками та навчання учнями

Вересень

Качкарда М.П.

 

4

Проведення інструктажів з охорони праці на робочому місці у відповідності до нормативних документів

Вересень

Качкарда М.П.

 

5

Проведення тренувальних занять з евакуації особового складу ліцею на період надзвичайної ситуації

Вересень

Качкарда М.П.

 

6

Перегляд (розробка) інструкцій з охорони праці, безпеки життєдіяльності

ІІІ декада місяця

Керівники структурних підрозділів ліцею

 

7

Організація заходів до проведення тижня охорони праці до Всесвітнього дня Охорони праці

Квітень

Керівники структурних підрозділів ліцею

 

3. Контроль за станом охорони праці, безпеки життєдіяльності

1

Контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у приміщеннях ліцею

ІІІ декада місяця

Бондар Г.В.

 

2

Перевірка наявності первинних засобів пожежогасіння й забезпечення відповідних служб і кабінетів вогнегасниками

Вересень

Мойсеєнко І.В.

 

3

Контроль за веденням журналів реєстрації інструктажів

До 02.10

Качкарда М.П.

 

4

Контроль за дотриманням правил техніки безпеки під час проведення занять з виробничого навчання

Постійно

Качкарда М.П.

 

XI.Удосконалення навчально-матеріальної бази

з /п

Зміст роботи

Термін

виконання

Відповідальні

Відмітка

про

виконання

1

Контроль за готовністю навчально-матеріальної бази до нового 2017-2018 н.р.

Вересень

Постоленко Л.М.

 

2

Продовжити роботу по удосконаленню навчально-матеріальної бази з професій

Протягом року

Адміністрація

 

3

Поновлення навчально – методичного програмного забезпечення

Протягом року

Постоленко Л.М.,

Головачова М.І.

 

4

Придбати необхідні інструменти і матеріали для майстерень з професій: «Швачка. Кравець»; «Кухар. Офіціант»; Електрозварник ручного зварювання»; Муляр. Штукатур»

Протягом року

Постоленко Л.М.,

Бондар Г.В.

 

5

Продовжити обладнання кабінету інформатики

Протягом року

Адміністрація

 

6

В усіх навчальних кабінетах поновити необхідні стенди, наочність, роздатковий матеріал

Протягом року

Завідувачі кабінетами

 

7

Провести ремонт технічних засобів навчання

Протягом року

Мойсеєнко І.В.

 

8

Провести ремонт актової зали

Протягом року

Мойсеєнко І.В.

 

9

Провести ремонт кабінету української мови та літератури

Протягом року

Мойсеєнко І.В.

 

ХІІ. Професійно-орієнтаційна робота

з/п

Зміст роботи

Термін

виконання

Відповідальні

Відмітка

про виконання

1

Обговорення питань з професійно-орієнтаційної роботи на педагогічній раді та навчально – методичній раді

Протягом року

Постоленко Л.М.

 

2

Закріплення ЗОШ міста, району за викладачами, майстрами виробничого навчання

Вересень

Постоленко Л.М.

 

3

Участь в профорієнтаційній роботі разом з обласним і районним центром зайнятості

Жовтень, квітень, червень

Постоленко Л.М.,

Бондар Г.В.

 

4

Проведення у ліцеї «Дня відкритих дверей»

Жовтень,

березень

квітень

Постоленко Л.М.,

Бондар Г.В.,

Ніколенко Н.А

 

5

Відвідування викладачами та майстрами шкіл міста та району

Протягом

року

Майстри в/н, викладачі

 

6

Випуск рекламних оголошень з інформацією про ліцей

Березень

Котлярова Н.Г.,

Головачова М.І.,

Любич О.С.

 

7

Зустрічі адміністрації ліцею та педагогічних працівників з адміністраціями ЗОШ міста та району

Квітень-червень

Адміністрація, викладачі, майстри в/н

 

8

Організація проведення профорієнтаційних зустрічей з учнями 9 класів ЗОШ міста і району

Квітень — травень

Бондар Г.В.,

Котлярова Н.Г.

 

9

Трансляція рекламного ролику про професійний ліцей по місцевому телебаченню

Травень — серпень

Головачова М.І.

 

10

Відвідування викладачами батьківських зборів випускних класів ЗОШ міста і району, проведення бесід щодо професійного навчання

Протягом року

Майстри в /н, викладачі

 

11

Створення виставкових експонатів з кожної професії

Протягом року

Майстри в /н, викладачі спецдисциплін

 

12

Організація відвідувань учнями шкіл міста і району тижнів професійної майстерності у ліцеї

Згідно графіка

Бондар Г.В.,

майстри в/н

 

ХІІІ. Фінансово-господарська та навчально-виробнича діяльність

з/п

Зміст роботи

Термін

виконання

Відповідальні

Відмітка

про виконання

1

Проведення освітлення на території ліцею

За потребую

Мойсеєнко І.В.

 

2

Поточний ремонт гуртожитку

Серпень

Мойсеєнко І.В.

 

3

Ремонт даху майстерні зварників

Серпень

Мойсеєнко І.В.

 

4

Придбання та встановлення меблів у бібліотеку

Серпень

Мойсеєнко І.В.

 

5

Встановлення електроплит та витяжок у майстернях з професії «Кухар. Офіціант»

Серпень

Мойсеєнко І.В.

 

6

Контроль за укладанням договорів на проходження виробничої практики учнями

Вересень

Бондар Г.В.

 

7

Матеріально-технічне забезпечення кабінету фізики

Вересень

Бондар Г.В.

 

8

Затвердження кошторису на 2018 календарний рік

Вересень, грудень

Постоленко Л.М.

Сліпченко А.Т.

 

9

Промивка системи опалення (вибіркова)

Вересень,

жовтень

Мойсеєнко І.В.

 

10

Інвентаризація матеріальних цінностей в начальних приміщеннях

Жовтень

Сліпченко А.Т.

 

11

Оновлення інформаційних стендів

Жовтень

Бондар Г.В.

 

12

Поточний ремонт вуличного туалету

Протягом року

Мойсеєнко І.В.

 

13

Оновлення меблів в навчальних класах, лабораторіях, майстернях, гуртожитку (при потребі)

Протягом року

Мойсеєнко І.В.

 

14

Поточний ремонт кабінету української мови ілітератури

Лютий -квітень

Мойсеєнко І.В.

 

ХІV Соціальна педагогіка

з\п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

1Діагностична робота

1

Вивчення особових справ учнів І курсу

Вересень-

жовтень

Ніколенко Н.А.,

Дармостук Л.С.

 

2

Виявлення учнів соціально-незахищених категорій, а саме:

— дітей-сиріт;

— дітей, які позбавлені батьківського піклування;

— дітей-напівсиріт;

— дітей з неповних сімей;

— дітей з багатодітних сімей;

— дітей, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

— дітей з малозабезпечених сімей;

— дітей одиноких матерів;

— дітей переселенців, біженцв із зони АТО;

— дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах

Вересень

Ніколенко Н.А.,

Дармостук Л.С.,

класні керівники,

майстри виробничого

навчання

 

3

Проведення соціальної паспортизації навчальних груп ліцею. Поповнення соціальних паспортів учнівських груп

До 29.09

Майстри виробничого навчання

класні керівники.

 

4

Проведення анкетування учнів нового контингенту з метою формування банку даних для подальшої індивідуальної роботи з ними: «Я – учень ліцею»

09.09 – 16.09

Ніколенко Н.А.,

Дармостук Л.С.

 

5

Формування, поновлення та корекція бази даних по учням, які стоять на обліку у секторі ювенальної провенції, ССД, внутріліцейному профілактичному обліку, з метою контролю та відвідування даних учнів за місцем проживання (складання відповідних актів)

Протягом року.

За

результатами

роботи ради

профілактики

Ніколенко Н.А.,

Дармостук Л.С.

 

6

Дослідження міжособистісних взаємин у групі «Соціометрія». (Дж. Морено)

Жовтень

Дармостук Л.С.

 

7

Діагностика суїцидних намірів. Анкета виявлення суїцидальної поведінки

М. Горська

Листопад

Дармостук Л.С.

 

8

Методика первинної діагностики та виявлення дітей «групи ризику».

(М. Рожков, М. Ковальчук)

Грудень

Дармостук Л.С.

 

9

Методика визначення рівня установки на вживання учнями тютюну чи алкоголю.

(В. Оржеховська)

Січень

Ніколенко Н.А.,

Дармостук Л.С.

 

10

Діагностика сімейних відносин. Анкета по виявленню проявів насильства у сім’ї

Лютий

Ніколенко Н.А.,

Дармостук Л.С.

 

11

Соціально-педагогічне дослідження за запитом адміністрації

Протягом

року

Ніколенко Н.А.

 

2. Консультативна робота

1

Консультування педагогічних працівників з метою формування учнівського колективу та подолання педагогічних конфліктів (за запитом)

Протягом

року

Викладачі, майстри в/н

 

2

Надання консультацій батькам щодо усунення проблем у вихованні дітей

Протягом

року

Ніколенко Н.А.,

Дармостук Л.С.

 

3

Індивідуальні та групові консультації для дітейсоціально-незахищених категорій

Протягом

року

Котлярова Н.Г.,

Ніколенко Н.А.,

Дармостук Л.С.

 

4

Робота з дітьми схильними до девіантної поведінки

Протягом

року

Дармостук Л.С.

 

5

Соціально-психологічний супровід учнів під час підготовки до ЗНО

Березень —

квітень

Ніколенко Н.А.,

Дармостук Л.С.

 

6

Проведення консультацій з питань профорієнтації з учнями загальноосвітніх навчальних закладів, батьками

Квітень —

травень

Ніколенко Н.А.,

Дармостук Л.С.

 

7

Групове та індивідуальне консультування учнів за результатами діагностик

Протягом

року

Ніколенко Н.А.,

Дармостук Л.С.

 

3. Психологічна просвіта

1

Підготовка та проведення науково-поулярних лекцій для учнів:

1. Ранні статеві стосунки. Їх наслідки

2. Ігрова та комп’ютерна залежність.

3. Здоровий спосіб життя. Роль сім’ї у формуванні здорового способу життя.

4. Роль ксенофобії та расизму у суспільстві

Листопад

грудень

березень

Квітень

Ніколенко Н.А.,

Дармостук Л.С.

 

2

Відеолекторій для учнів:

1. «Якщо люди товар».

2. «Правда про куріння».

3. «Звичка до алкоголю»

Листопад

29.11

Квітень

Дармостук Л.С.

 
 

Підготовка та проведення тренінгів для учнів:

1. «Комп’ютерна залежність чи вікно у новий світ».

2. «Здоров’я – цінність нашого життя».

Грудень

Квітень

Ніколенко Н.А.,

Дармостук Л.С.

 

4

Всесвітній день боротьби зі СНІДом «Червона стрічка порозуміння»:

1. Відеопрезентація на тему: «СНІД – чума XXІ століття»;

2. Заняття з елементами тренінгу: «Знати, щоб жити»

01.12

Ніколенко Н.А.,

Дармостук Л.С.

 

5

Підготовка та проведення заходів до Міжнародного дня захисту дітей

1 червня

Ніколенко Н.А.,

Дармостук Л.С.

 

6

Проведення занять для лідерів учнівського самоврядування «Лідерство – запорука успіху. Імідж лідера» (за окремим планом)

Вересень –

квітень

Ніколенко Н.А.,

Дармостук Л.С.

 

7

Співпраця з працівниками органів райдержадміністрацій, місцевого

місцевого самоврядування, соціальними службами, сектором ювенальної провенції, управлінням соціального захисту населення з метою адаптації учнів ліцею до вимог соціального середовища і створення умов для їх сприятливого розвитку

Систематично

За запитом

Ніколенко Н.А.,

Дармостук Л.С.

 

8

Посередництво між сім’єю (дитиною),

навчальним закладом та державними

службами і громадськими організаціями, спрямоване на соціальний та правовий захист учнів

За запитом

Ніколенко Н.А.,

Дармостук Л.С.

 

9

Участь у проведенні батьківських зборів по групам

Жовтень

Ніколенко Н.А.,

Дармостук Л.С.

 

10

Просвіта батьків за актуальною тематикою під час візитів до ліцею та на батьківських зборах (за запитом)

Протягом

року

Ніколенко Н.А.,

Дармостук Л.С.

 

4. Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота

 

1

Індивідуальна та групова корекційно-розвивальна робота з учнями ліцею, які мають труднощі у навчанні, спілкуванні з одногрупниками, майстрами в/н (за запитами).

Протягом

року

Ніколенко Н.А.,

Дармостук Л.С.

 

2

Реалізація проекту «Життєва компетентність учня – основа розвитку особистості».

Протягом

року

Ніколенко Н.А.,

Дармостук Л.С.

 

5. Захисна робота

1

Забезпечення дотримання норм охорони та захисту прав дітей і підлітків. Лекційне заняття на правову тематику: «Сучасні міжнародно-правові механізми захисту прав людини».

Вересень

Ніколенко Н.А.,

Дармостук Л.С.

 

2

Виховний захід: «Адміністративні та кримінальні правопорушення. Адміністративна та кримінальна відповідальність».

Жовтень

Ніколенко Н.А.,

Дармостук Л.С.

 

3

Лекція на тему: «Загальна декларація прав людини. Конвенція ООН про права дитини».

Грудень

Ніколенко Н.А.,

Дармостук Л.С.

 

4

Виховна година: «Здійснення сімейних прав та виконання сімейних обов’язків. Захист сімейних прав та інтересів».

Березень

Ніколенко Н.А.,

Дармостук Л.С.

 

5

Участь у роботі ради профілактики.

Протягом

року

Ніколенко Н.А.,

Дармостук Л.С.

 

6

Захист інтересів дітей соціально-незахищених категорій.

Протягом

року

Ніколенко Н.А.,

Дармостук Л.С.

 

6. Соціально-перетворювальна робота

1

Ознайомлення учнів з режимом роботи ліцею. Права та обов’язки учнів ліцею

Вересень

Ніколенко Н.А.,

Дармостук Л.С.

 

2

Соціально-педагогічний патронаж соціально-незахищених категорій дітей

Протягом

року

Ніколенко Н.А.

 

3

Проведення профорієнтаційних та профагітаційних заходів у навчальних закладах м. Василькова

Квітень –

травень

Ніколенко Н.А.,

Дармостук Л.С.

 

4

Відвідування учнів ліцею за місцем їх проживання (за потребою)

Протягом

року

Ніколенко Н.А.,

Дармостук Л.С.

 

5

Відвідування батьків учнів за місцем роботи (за потребою)

Протягом

року

Ніколенко Н.А.,

Дармостук Л.С.

 

7. Організаційно-методична робота

1

Планування роботи соціального педагога на рік, місяць, щоденне планування

Протягом

року

Ніколенко Н.А.

 

2

Підготовка та проведення тренінгових занять, тестувань, анкетувань учнями ліцею та їх батьками (на замовлення адміністрації)

Протягом

року

Ніколенко Н.А.,

Дармостук Л.С.

 

3

Виготовлення стимулюючого та роздаткового матеріалу

Протягом

року

Дармостук Л.С.

 

4

Поновлення та корекція бази даних по учням пільгових категорій (станом на І семестр)

Вересень

Жовтень

Ніколенко Н.А.,

Дармостук Л.С.

 

5

Проведення соціальної паспортизації

навчальних груп ліцею. Поновлення та

корекція соціальних паспортів навчальних груп

Жовтень

Ніколенко Н.А.,

Дармостук Л.С.

 

6

Опрацювання особових справ учнів соціально-незахищених категорій

Вересень

Ніколенко Н.А.,

Дармостук Л.С.

 

7

Формування, поновлення та корекція бази даних учнів, які стоять на обліку у секторі ювенальної провенції, ССД, внутріліцейному профілактичному обліку. Відвідування даних учнів за місцем проживання (складання відповідних актів)

За

результатами

роботи ради

профілактики.

Протягом

року

Ніколенко Н.А.,

Дармостук Л.С.,

класні керівники, майстри

виробничого навчання

 

8

Корекція бази даних по учням пільгових категорій(станом на ІІ семестр)

Січень —

лютий

Ніколенко Н.А.,

Дармостук Л.С.,

класні керівники, майстри

виробничого навчання

 

9

Робота з особовими справами дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Листування, запити, звернення, бесіди

Протягом

року

Ніколенко Н.А.,

Дармостук Л.С.,

класні керівники, майстри

виробничого навчання

 

10

Оформлення поточної документації (ведення журналів, протоколів, актів

відвідування сімей, актів обстеження житлово-побутових умов)

Згідно

напрямків

роботи соціального

педагога

Ніколенко Н.А.,

Дармостук Л.С.

 

11

Участь у педагогічних радах, засіданнях ради профілактики, батьківських зборах, виховних годинах, методичних комісіях класних керівників.

Відвідування професійних методичних об’єднань, семінарів, конференцій, круглих столів, майстер-класів, тренінгів

Згідно плану

роботи ліцею

Ніколенко Н.А.,

Дармостук Л.С.

 

12

Самоосвіта. Мережа Інтернет. Фахова

література, періодичні видання

Остання

п’ятниця

місяця

Ніколенко Н.А.,

Дармостук Л.С.,

Головачова М.І.

 

13

Робота з документами. Опрацювання

нормативно-правових актів, написання

листів та звернень

За потребою.

Протягом

року

Ніколенко Н.А.,

Дармостук Л.С.

 

14

Складання звіту про виконану роботу за І семестр та 2017/2018 навчальний рік.

Складання статистичного звіту за навчальний рік

Протягом

року.

До 30.05

Ніколенко Н.А.,

Дармостук Л.С.

 

15

Складання плану роботи на наступний рік

До 30.06

Ніколенко Н.А.

 

Останні новини

День вишиванки

17.05.2018
Всесвітній день вишѝванки — міжнародне свято, яке покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу. Свято є самобутнім, не прив’язане до жодного державного чи релігійного. У цей день кожен охочий може долучитись до свята, одягнувши вишиванку на роботу, до університету, ліцею, школи чи садочка. Ідею акції «Всесвітній день вишиванки» у 2006 році запропонувала студентка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича  Леся Воронюк. У  КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» виникла ідея відсвяткувати День вишиванки, створивши виставку старовинної вишивки під назвою «Вишитий світ української душі». До цієї події долучились викладачі, учні і працівники нашого закладу. Виставку розмістили у фойє ліцею. Замайоріли різнобарв’ям кольорів, візерунків вишивані весільні сорочки 20 років ХХ століття, жіночі сорочки 30 років, родинні рушники, весільне придане, дитячі вишиванки, сукні. Викладач спецдисциплін з професії «Швачка. Кравець» Герук Галина Василівна розкрила історію української вишивки, розповіла, чому кожен регіон України має свій неповторний орнамент, яку інформацію люди передавали вишивкою. Цей день у ліцеї став особливо святковим і незабутнім.      

Тиждень здоров’я

11.05.2018
З 02.05-11.05.2018 р. у КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» проходив тиждень здоров’я, під час якого проводилися такі заходи: першість ліцею з міні-футболу серед груп юнаків; легкоатлетична спартакіада сере груп юнаків Спартакіада включала 3 види змагань: біг 100 м; стрибок у довжину з розбігу; метання м’яча малого на дальність. Кожну групу представляли три учасники змагань, один учасник брав участь тільки в одному виді змагань, зараховувався лише особистий результат, командні місця не визначалися. Так у бігу на 100 м: І місце – Лисенко Андрій, учень групи 15 (результат 13,53 с.); ІІ місце – Коломійчук Дмитро, учень групи 12 (результат 13,56 с.); ІІІ місце – Кривда Ігор, учень групи 23 (результат 13,78 с.). У стрибках в довжину з розбігу перемогу святкував учень 22 групи Яцков Павло (результат 5,04 м). Срібло завоював учень 12 групи Іванюк Іван (результат 5,02 м). Бронзовим призером став учень 23 групи Фізер Владислав (результат 4,75 м). З метань м’яча розгорнулася справжня боротьба, адже учасники, які боролися за срібло, метнули м’яч на однакову відстань — 51 м, тому була призначена четверта спроба вирішити долю другого місця. І місце посів учень групи 23 Карпенко Богдан (результат 52 м); ІІ місце виборов учень групи 15 Луценко Назар (результат 51,5 м); третє місце — учень групи 12 Шаповалов Євген (результат 51 м). З міні-футболу місця розділилися таким чином: перше місце група 12; друге місце група 15; третє місце група 13. Вітаємо переможців та бажаємо їм нових звершень і виконаних результатів.