Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради
+38 045 71 22 543 +38 045 71 23 365
ВасильківськийПрофесійний Ліцей
Твоя професія - дорога в стабільне майбутнє
Охорона праці

1. Матеріально-технічне забезпечення кабінету з охорони праці

1. Площа кабінету – 50 м2.
2. Кабінет укомплектований меблями на 30 робочих місць.
 3. Робоче місця викладача: робочий стіл, комп’ютер (ноутбук), плазмовий телевізор, класна дошка.
 4. В кабінеті забезпечується оптимальні умови мікроклімату. Опалення централізоване; освітлення змішане (природнє, штучне) – відповідає діючим нормам; вентиляція центральна та через віконну фрамугу. В кабінеті дотримуються санітарно-гігієнічні вимоги.
5. Електрична проводка відповідає Правилам облаштування електромереж та пожежної безпеки.
6. Кабінет укомплектований порошковим вогнегасником (ВП-5(3) та медичною аптечкою.
7. Технічний стан кабінету хороший (в 2017 році проведений капітальний ремонт).

2. Навчально-методичне забезпечення кабінету з охорони праці

Нормативно-правове забезпечення:
1. Закон України «Про охорону праці».
2. Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 № 563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з хорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах».
3. Типове Положення про службу охорони праці НПАОП 0.00-4.35-04 затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України 15.11.2004 N 255.
4. Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства, затверджене наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.03.2007 № 55.
5. Положення з охорони праці КЗ КОР «Васильківський профліцей»:
— Положення про організацію роботи з охорони праці КЗ КОР «Васильківський профліцей», погоджене профспілковим комітетом, протокол № 44 від 01.09.2010, затверджене наказом по навчальному закладу № 101-о від 01.09.2010.
— Положення про службу охорони праці КЗ КОР «Васильківський профліцей», затверджене наказом по навчальному закладу № 101-о від 01.09.2010.
— Положення про комісію з питань охорони праці КЗ КОР «Васильківський профліцей», затверджене загальними зборами трудового колективу, протокол № 3 від 20.10.2010.
6. Типове Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці», затверджене наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 з додатками:
— Додаток 1 ПРОТОКОЛ засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці.
— Додаток 2 Посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці.
— Додаток 3 Перелік посад посадових осіб, які проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці.
— Додаток 4 Типовий тематичний план навчання з питань охорони праці посадових осіб.
— Додаток 5 Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
— Додаток 5 Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

7. Положення про кабінет охорони праці та безпеки життєдіяльності професійно-технічного навчального закладу, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 20.10.2005 № 609.
8. Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 16.03.2004 № 81.
9. Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджене наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.12.2012 № 1423.
10. Правила безпеки під час проведення занять з допризовної підготовки в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах і вищих навчальних закладах першого та другого рівнів акредитації, затверджені наказом Наказ Міністерства праці та соціальної політики України 21 серпня 2000 р. № 213.
11. Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх спав України, Головного управління Державної пожежної охорони від 30.09.1998 № 348/70 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України» (із змінами).
12. Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов’язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки, затверджене наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 30 грудня 1994 № 130.
13. Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 № 616 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України 07.10.2013 № 1365) з додатками:
— Додаток 1 АКТ про нещасний випадок що стався з учасником навчально-виховного процесу (вихованцем, учнем, студентом, курсантом, слухачем, стажистом, клінічним ординатором, аспірантом, докторантом навчального закладу) (Форма Н-Н)
— Додаток 2 ПОВІДОМЛЕННЯ про наслідки нещасного випадку
— Додаток 3 ЖУРНАЛ реєстрації нещасних випадків, що сталися з учасниками навчально-виховного процесу
— Додаток 4 ЖУРНАЛ реєстрації мікротравм, що сталися з учасниками навчально-виховного процесу
— Додаток 5 ПОВІДОМЛЕННЯ про нещасний випадок (груповий / із смертельним наслідком)
— Додаток 6 АКТ спеціального розслідування групового нещасного випадку (нещасного випадку із смертельним наслідком)
— Додаток 7 ЗВІТ про травматизм під час навчально-виховного процесу в навчальному закладі за 20_____ рік
— Додаток 8 ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ про травматизм під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах за 20_____ рік.

14. Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджений постановою КМУ від 30 листопада 2011 р. № 1232 (витяг) з додатками:
— Додаток 1 ЕКСТРЕНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ про звернення потерпілого щодо настання нещасного випадку на виробництві.
— Додаток 2 ПОВІДОМЛЕННЯ про нещасний випадок.
— Додаток 3 АКТ проведення розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку (аварії), що стався (сталася).
— Додаток 4 АКТ про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом.
— Класифікатор подій, що призвели до нещасного випадку.
— Додаток 5 КАРТА обліку професійного захворювання.
— Додаток 6 ПЕРЕЛІК обставин, за яких настає страховий випадок державного соціального страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.
— Додаток 7 Ж-л реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків на виробництві.
— Додаток 8 Форма Н-2 ПОВІДОМЛЕННЯ про наслідки нещасного випадку.

15. Постанова КМУ від 1 серпня 1992 р. N 442 «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці».
16. Накази і положення Міністерства освіти і науки України.
17. Накази Міністерства надзвичайних ситуацій України.
18. Накази, листи департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у Київській області.

3. Документація кабінету:

технічний паспорт кабінету;
план роботи кабінету на 2017-2018 навчальний рік;
розклад навчальних занять з охорони праці і безпеки життєдіяльності;
графік проведення інструктажів з учасниками навчально-виховного процесу;
накази по навчальному закладу з питань охорони праці;
навчальна програма з курсу охорони праці;
навчально-тематичні плани з охорони праці;
журнали обліку проведення занять;
журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності: вступного; первинного; повторного; позапланового; цільового;
журнал реєстрації інструктажу з питань пожежної безпеки;
журнал реєстрації нещасних випадків;
матеріали навчання з питань охорони праці працівників;
матеріали атестації робочих місць за умовами праці.

4. Інструкції з охорони праці:

Інструкція №1 – для працівників та службовців КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей»;
Інструкція № 2 – відповідального спеціаліста з охорони праці;
Інструкція № 3- про організацію роботи з охорони праці;
Інструкція № 4 – з охорони праці заступника директора з навчально-виховної роботи;
Інструкція № 6 – з охорони праці завідувача господарством;
Інструкція № 8 – з охорони праці заступника директора з виховної роботи;
Інструкція № 10 – з охорони праці завідувача кабінету, лабораторії;
Інструкція № 11 – з охорони праці класного керівника, вихователя;
Інструкція № 12 – з охорони праці учителя;
Інструкція № 13 – з охорони праці учителя хімії;
Інструкція № 14 – з охорони праці учителя інформатики і обчислювальної техніки;
Інструкція № 15 – з охорони праці майстра виробничого навчання;
Інструкція № 16 – з охорони праці учителя фізики;
Інструкція № 19 – з охорони праці практичного психолога;
Інструкція № 20 – з охорони праці для військового керівника;
Інструкція № 21 – з охорони праці завідуючого бібліотекою;
Інструкція № 22 – з охорони праці лаборанта;
Інструкція № 23 – з охорони праці секретаря-друкарки;
Інструкція № 24 – з охорони праці для електрика;
Інструкція № 25 – з охорони праці для сторожів;
Інструкція № 26 – з техніки безпеки працівника з обслуговування приміщень та обладнання;
Інструкція № 27 – з охорони праці прибиральника службових приміщень;
Інструкція № 28 – з охорони праці для двірника;
Інструкція № 29 – з охорони праці під час роботи з персональним комп’ютером;
Інструкція № 30
Інструкція № 31
Інструкція № 32
Інструкція № 33
Інструкція № 34 – з охорони праці для муляра;
Інструкція № 35 – з охорони праці для штукатура;
Інструкція № 36 – з охорони праці при виконанні електрозварювальних робіт;
Інструкція № 37 – з пожежної безпеки під час виконання електрозварювальних робіт;
Інструкція № 38 – з охорони праці та пожежної безпеки для мешканців гуртожитку.

5. Правила та інструкції з техніки безпеки, які діють в КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей»

Інструкція № 14 з техніки безпеки для кабінету хімії;
Інструкція № 14.1 з техніки безпеки при проведенні лабораторних робіт у кабінеті хімії;
Інструкція № 14.2 з протипожежної безпеки в кабінеті хімії;
Інструкція № 14.3 з безпеки життєдіяльності під час роботи з нагрівальними приладами;
Інструкція № 14.4 з безпеки життєдіяльності під час роботи з кислотами;
Інструкція № 14.5 з безпеки життєдіяльності під час роботи з лугами;
Інструкція № 14.6 з безпеки життєдіяльності під час роботи з лабораторним посудом виробленого зі скла;
Інструкція № 14.7 з безпеки життєдіяльності під час проведення екскурсій з хімії;
Інструкція № 17 з техніки безпеки в кабінеті фізики для учнів;
Правила № 17.1 з техніки безпеки при виконанні демонстраційних дослідів, лабораторних робіт і робіт фізичного практикуму;
Правила № 17.2 з техніки безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінеті фізики;
Інструкція № 19 з техніки безпеки під час занять у спортивному залі;
Інструкція № 18 з техніки безпеки під час роботи в кабінеті інформатики;
Правила безпеки під час проведення занять з допризовної підготовки;
Правила безпеки під час проведення практичних занять у навчальній майстерні зварювальників.

6. Забезпечення кабінету підручниками

та методичними посібниками:
підручник Л.Е. Винокурова, М.В. Васильчук, М.В. Гаман – «Основи охорони праці» – 30 шт.;
журнал «Охорона праці» — підшивки (2010-2016 р.р.);
журнал «На допомогу спеціалісту з охорони праці» — 10 шт.;
журнал «Пожежна безпека» — підшивка (2013-2015р.р.).
Оформлені стенди:
— Знаки та надписи – 6 шт.;
— Основи пожежної безпеки – 3 шт.;
— Основи електробезпеки – 3 шт.;
— Причини нещасних випадків – 1 шт.;
— Надання першої допомоги – 3 шт.;
— Засоби індивідуального захисту – 1 шт.;
методичний посібник з Охорони праці для проведення навчання та перевірки знань працівників ліцею з питань безпеки життєдіяльності;
індивідуальні завдання з Охорони праці для проведення індивідуальної роботи з предмету;
методичні матеріали для проведення бесід з учнями щодо правил поведінки при виявленні невідомих предметів, вибухових пристроїв та при загрозі вчинення терористичного акту;
методичні матеріали на електронних носіях (компакт-диски – 2 шт., флешки – 2 шт.)

7. Матеріали для перевірки та контролю знань учнів:

Тематичні тестові завдання:
— Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці (2 варіанти, 30 тестів);
— Тема 2. Основи безпеки праці в галузі (2 варіанти, 30 тестів);
— Тема 3. Основи пожежної безпеки (2 варіанти, 30 тестів);
— Тема 4. Основи електробезпеки (2 варіанти, 30 тестів);
— Тема 5. Основи гігієни праці (2 варіанти, 30 тестів);
— Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках(2 варіанти, 30 тестів).
Залікові тестові завдання:
— Комплексна контрольна робота з професії 5122 «Кухар» — 30 варіантів;
— Комплексна контрольна робота з професії 7122 «Муляр» — 30 варіантів;
— Комплексна контрольна робота з професії 72112 «Електрозварник ручного зварювання» — 30 варіантів;
— Комплексна контрольна робота з професії 7436 «Швачка» — 30 варіантів.

8. Фотогалерея кабінету Охорона праці

Останні новини

День вишиванки

17.05.2018
Всесвітній день вишѝванки — міжнародне свято, яке покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу. Свято є самобутнім, не прив’язане до жодного державного чи релігійного. У цей день кожен охочий може долучитись до свята, одягнувши вишиванку на роботу, до університету, ліцею, школи чи садочка. Ідею акції «Всесвітній день вишиванки» у 2006 році запропонувала студентка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича  Леся Воронюк. У  КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» виникла ідея відсвяткувати День вишиванки, створивши виставку старовинної вишивки під назвою «Вишитий світ української душі». До цієї події долучились викладачі, учні і працівники нашого закладу. Виставку розмістили у фойє ліцею. Замайоріли різнобарв’ям кольорів, візерунків вишивані весільні сорочки 20 років ХХ століття, жіночі сорочки 30 років, родинні рушники, весільне придане, дитячі вишиванки, сукні. Викладач спецдисциплін з професії «Швачка. Кравець» Герук Галина Василівна розкрила історію української вишивки, розповіла, чому кожен регіон України має свій неповторний орнамент, яку інформацію люди передавали вишивкою. Цей день у ліцеї став особливо святковим і незабутнім.      

Тиждень здоров’я

11.05.2018
З 02.05-11.05.2018 р. у КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» проходив тиждень здоров’я, під час якого проводилися такі заходи: першість ліцею з міні-футболу серед груп юнаків; легкоатлетична спартакіада сере груп юнаків Спартакіада включала 3 види змагань: біг 100 м; стрибок у довжину з розбігу; метання м’яча малого на дальність. Кожну групу представляли три учасники змагань, один учасник брав участь тільки в одному виді змагань, зараховувався лише особистий результат, командні місця не визначалися. Так у бігу на 100 м: І місце – Лисенко Андрій, учень групи 15 (результат 13,53 с.); ІІ місце – Коломійчук Дмитро, учень групи 12 (результат 13,56 с.); ІІІ місце – Кривда Ігор, учень групи 23 (результат 13,78 с.). У стрибках в довжину з розбігу перемогу святкував учень 22 групи Яцков Павло (результат 5,04 м). Срібло завоював учень 12 групи Іванюк Іван (результат 5,02 м). Бронзовим призером став учень 23 групи Фізер Владислав (результат 4,75 м). З метань м’яча розгорнулася справжня боротьба, адже учасники, які боролися за срібло, метнули м’яч на однакову відстань — 51 м, тому була призначена четверта спроба вирішити долю другого місця. І місце посів учень групи 23 Карпенко Богдан (результат 52 м); ІІ місце виборов учень групи 15 Луценко Назар (результат 51,5 м); третє місце — учень групи 12 Шаповалов Євген (результат 51 м). З міні-футболу місця розділилися таким чином: перше місце група 12; друге місце група 15; третє місце група 13. Вітаємо переможців та бажаємо їм нових звершень і виконаних результатів.