Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради
+38 045 71 22 543 +38 045 71 23 365
ВасильківськийПрофесійний Ліцей
Твоя професія - дорога в стабільне майбутнє
Охорона праці

1. Матеріально-технічне забезпечення кабінету з охорони праці

1. Площа кабінету – 50 м2.
2. Кабінет укомплектований меблями на 30 робочих місць.
 3. Робоче місця викладача: робочий стіл, комп’ютер (ноутбук), плазмовий телевізор, класна дошка.
 4. В кабінеті забезпечується оптимальні умови мікроклімату. Опалення централізоване; освітлення змішане (природнє, штучне) – відповідає діючим нормам; вентиляція центральна та через віконну фрамугу. В кабінеті дотримуються санітарно-гігієнічні вимоги.
5. Електрична проводка відповідає Правилам облаштування електромереж та пожежної безпеки.
6. Кабінет укомплектований порошковим вогнегасником (ВП-5(3) та медичною аптечкою.
7. Технічний стан кабінету хороший (в 2017 році проведений капітальний ремонт).

2. Навчально-методичне забезпечення кабінету з охорони праці

Нормативно-правове забезпечення:
1. Закон України «Про охорону праці».
2. Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 № 563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з хорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах».
3. Типове Положення про службу охорони праці НПАОП 0.00-4.35-04 затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України 15.11.2004 N 255.
4. Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства, затверджене наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.03.2007 № 55.
5. Положення з охорони праці КЗ КОР «Васильківський профліцей»:
— Положення про організацію роботи з охорони праці КЗ КОР «Васильківський профліцей», погоджене профспілковим комітетом, протокол № 44 від 01.09.2010, затверджене наказом по навчальному закладу № 101-о від 01.09.2010.
— Положення про службу охорони праці КЗ КОР «Васильківський профліцей», затверджене наказом по навчальному закладу № 101-о від 01.09.2010.
— Положення про комісію з питань охорони праці КЗ КОР «Васильківський профліцей», затверджене загальними зборами трудового колективу, протокол № 3 від 20.10.2010.
6. Типове Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці», затверджене наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 з додатками:
— Додаток 1 ПРОТОКОЛ засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці.
— Додаток 2 Посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці.
— Додаток 3 Перелік посад посадових осіб, які проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці.
— Додаток 4 Типовий тематичний план навчання з питань охорони праці посадових осіб.
— Додаток 5 Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
— Додаток 5 Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

7. Положення про кабінет охорони праці та безпеки життєдіяльності професійно-технічного навчального закладу, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 20.10.2005 № 609.
8. Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 16.03.2004 № 81.
9. Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджене наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.12.2012 № 1423.
10. Правила безпеки під час проведення занять з допризовної підготовки в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах і вищих навчальних закладах першого та другого рівнів акредитації, затверджені наказом Наказ Міністерства праці та соціальної політики України 21 серпня 2000 р. № 213.
11. Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх спав України, Головного управління Державної пожежної охорони від 30.09.1998 № 348/70 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України» (із змінами).
12. Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов’язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки, затверджене наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 30 грудня 1994 № 130.
13. Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 № 616 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України 07.10.2013 № 1365) з додатками:
— Додаток 1 АКТ про нещасний випадок що стався з учасником навчально-виховного процесу (вихованцем, учнем, студентом, курсантом, слухачем, стажистом, клінічним ординатором, аспірантом, докторантом навчального закладу) (Форма Н-Н)
— Додаток 2 ПОВІДОМЛЕННЯ про наслідки нещасного випадку
— Додаток 3 ЖУРНАЛ реєстрації нещасних випадків, що сталися з учасниками навчально-виховного процесу
— Додаток 4 ЖУРНАЛ реєстрації мікротравм, що сталися з учасниками навчально-виховного процесу
— Додаток 5 ПОВІДОМЛЕННЯ про нещасний випадок (груповий / із смертельним наслідком)
— Додаток 6 АКТ спеціального розслідування групового нещасного випадку (нещасного випадку із смертельним наслідком)
— Додаток 7 ЗВІТ про травматизм під час навчально-виховного процесу в навчальному закладі за 20_____ рік
— Додаток 8 ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ про травматизм під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах за 20_____ рік.

14. Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджений постановою КМУ від 30 листопада 2011 р. № 1232 (витяг) з додатками:
— Додаток 1 ЕКСТРЕНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ про звернення потерпілого щодо настання нещасного випадку на виробництві.
— Додаток 2 ПОВІДОМЛЕННЯ про нещасний випадок.
— Додаток 3 АКТ проведення розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку (аварії), що стався (сталася).
— Додаток 4 АКТ про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом.
— Класифікатор подій, що призвели до нещасного випадку.
— Додаток 5 КАРТА обліку професійного захворювання.
— Додаток 6 ПЕРЕЛІК обставин, за яких настає страховий випадок державного соціального страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.
— Додаток 7 Ж-л реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків на виробництві.
— Додаток 8 Форма Н-2 ПОВІДОМЛЕННЯ про наслідки нещасного випадку.

15. Постанова КМУ від 1 серпня 1992 р. N 442 «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці».
16. Накази і положення Міністерства освіти і науки України.
17. Накази Міністерства надзвичайних ситуацій України.
18. Накази, листи департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у Київській області.

3. Документація кабінету:

технічний паспорт кабінету;
план роботи кабінету на 2017-2018 навчальний рік;
розклад навчальних занять з охорони праці і безпеки життєдіяльності;
графік проведення інструктажів з учасниками навчально-виховного процесу;
накази по навчальному закладу з питань охорони праці;
навчальна програма з курсу охорони праці;
навчально-тематичні плани з охорони праці;
журнали обліку проведення занять;
журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності: вступного; первинного; повторного; позапланового; цільового;
журнал реєстрації інструктажу з питань пожежної безпеки;
журнал реєстрації нещасних випадків;
матеріали навчання з питань охорони праці працівників;
матеріали атестації робочих місць за умовами праці.

4. Інструкції з охорони праці:

Інструкція №1 – для працівників та службовців КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей»;
Інструкція № 2 – відповідального спеціаліста з охорони праці;
Інструкція № 3- про організацію роботи з охорони праці;
Інструкція № 4 – з охорони праці заступника директора з навчально-виховної роботи;
Інструкція № 6 – з охорони праці завідувача господарством;
Інструкція № 8 – з охорони праці заступника директора з виховної роботи;
Інструкція № 10 – з охорони праці завідувача кабінету, лабораторії;
Інструкція № 11 – з охорони праці класного керівника, вихователя;
Інструкція № 12 – з охорони праці учителя;
Інструкція № 13 – з охорони праці учителя хімії;
Інструкція № 14 – з охорони праці учителя інформатики і обчислювальної техніки;
Інструкція № 15 – з охорони праці майстра виробничого навчання;
Інструкція № 16 – з охорони праці учителя фізики;
Інструкція № 19 – з охорони праці практичного психолога;
Інструкція № 20 – з охорони праці для військового керівника;
Інструкція № 21 – з охорони праці завідуючого бібліотекою;
Інструкція № 22 – з охорони праці лаборанта;
Інструкція № 23 – з охорони праці секретаря-друкарки;
Інструкція № 24 – з охорони праці для електрика;
Інструкція № 25 – з охорони праці для сторожів;
Інструкція № 26 – з техніки безпеки працівника з обслуговування приміщень та обладнання;
Інструкція № 27 – з охорони праці прибиральника службових приміщень;
Інструкція № 28 – з охорони праці для двірника;
Інструкція № 29 – з охорони праці під час роботи з персональним комп’ютером;
Інструкція № 30
Інструкція № 31
Інструкція № 32
Інструкція № 33
Інструкція № 34 – з охорони праці для муляра;
Інструкція № 35 – з охорони праці для штукатура;
Інструкція № 36 – з охорони праці при виконанні електрозварювальних робіт;
Інструкція № 37 – з пожежної безпеки під час виконання електрозварювальних робіт;
Інструкція № 38 – з охорони праці та пожежної безпеки для мешканців гуртожитку.

5. Правила та інструкції з техніки безпеки, які діють в КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей»

Інструкція № 14 з техніки безпеки для кабінету хімії;
Інструкція № 14.1 з техніки безпеки при проведенні лабораторних робіт у кабінеті хімії;
Інструкція № 14.2 з протипожежної безпеки в кабінеті хімії;
Інструкція № 14.3 з безпеки життєдіяльності під час роботи з нагрівальними приладами;
Інструкція № 14.4 з безпеки життєдіяльності під час роботи з кислотами;
Інструкція № 14.5 з безпеки життєдіяльності під час роботи з лугами;
Інструкція № 14.6 з безпеки життєдіяльності під час роботи з лабораторним посудом виробленого зі скла;
Інструкція № 14.7 з безпеки життєдіяльності під час проведення екскурсій з хімії;
Інструкція № 17 з техніки безпеки в кабінеті фізики для учнів;
Правила № 17.1 з техніки безпеки при виконанні демонстраційних дослідів, лабораторних робіт і робіт фізичного практикуму;
Правила № 17.2 з техніки безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінеті фізики;
Інструкція № 19 з техніки безпеки під час занять у спортивному залі;
Інструкція № 18 з техніки безпеки під час роботи в кабінеті інформатики;
Правила безпеки під час проведення занять з допризовної підготовки;
Правила безпеки під час проведення практичних занять у навчальній майстерні зварювальників.

6. Забезпечення кабінету підручниками

та методичними посібниками:
підручник Л.Е. Винокурова, М.В. Васильчук, М.В. Гаман – «Основи охорони праці» – 30 шт.;
журнал «Охорона праці» — підшивки (2010-2016 р.р.);
журнал «На допомогу спеціалісту з охорони праці» — 10 шт.;
журнал «Пожежна безпека» — підшивка (2013-2015р.р.).
Оформлені стенди:
— Знаки та надписи – 6 шт.;
— Основи пожежної безпеки – 3 шт.;
— Основи електробезпеки – 3 шт.;
— Причини нещасних випадків – 1 шт.;
— Надання першої допомоги – 3 шт.;
— Засоби індивідуального захисту – 1 шт.;
методичний посібник з Охорони праці для проведення навчання та перевірки знань працівників ліцею з питань безпеки життєдіяльності;
індивідуальні завдання з Охорони праці для проведення індивідуальної роботи з предмету;
методичні матеріали для проведення бесід з учнями щодо правил поведінки при виявленні невідомих предметів, вибухових пристроїв та при загрозі вчинення терористичного акту;
методичні матеріали на електронних носіях (компакт-диски – 2 шт., флешки – 2 шт.)

7. Матеріали для перевірки та контролю знань учнів:

Тематичні тестові завдання:
— Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці (2 варіанти, 30 тестів);
— Тема 2. Основи безпеки праці в галузі (2 варіанти, 30 тестів);
— Тема 3. Основи пожежної безпеки (2 варіанти, 30 тестів);
— Тема 4. Основи електробезпеки (2 варіанти, 30 тестів);
— Тема 5. Основи гігієни праці (2 варіанти, 30 тестів);
— Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках(2 варіанти, 30 тестів).
Залікові тестові завдання:
— Комплексна контрольна робота з професії 5122 «Кухар» — 30 варіантів;
— Комплексна контрольна робота з професії 7122 «Муляр» — 30 варіантів;
— Комплексна контрольна робота з професії 72112 «Електрозварник ручного зварювання» — 30 варіантів;
— Комплексна контрольна робота з професії 7436 «Швачка» — 30 варіантів.

8. Фотогалерея кабінету Охорона праці

Останні новини

Україна-єдина!

22.01.2018
«Хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього»,- говорить народна мудрість. І це дійсно так, бо як дерево тримається на землі своїм корінням, так людина тримається на землі своїм минулим. Людина, яка не знає минулого – як перекотиполе, куди вітер подме, туди воно й котиться. Саме тому ми повинні знати свою історію, своє минуле. А історія наша вмита кров’ю і сльозами. 22 січня  знаменна дата  української державності – День Соборності України. Ця дата пов’язана з двома подіями Української революції 1918-1923 років: проголошення IV Універсалом Центральної Ради Української Народної  Республіки самостійною, незалежною, вільною та суверенною державою (22 січня 1918 р.) та Актом злуки двох державних утворень на українських землях – Української Народної Республіки та   Західно — Української Народної Республіки (22січня 1919 р.) З цієї нагоди в КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» відбувся  виховний захід «Україна – єдина». До заходу була  підготовлена книжкова виставка «І обнялися береги одного, вічного народу». Ця година поглибила знання ліцеїстів про історію виникнення свята Соборності України, викликала патріотичні почуття та повагу до рідної країни.

Новорічна країна мрій

28.12.2017
Безперечно, серед усіх днів, що є у році, саме передноворічний час є найказковішим та найчарівнішім. Саме тоді дорослі і діти щиро вірять у дива, котрі стають реальністю і саме тоді збувають найпотаємніші мрії і бажання. Атмосфера у рідному ліцеї переповнена затишком і теплом, незважаючи навіть на холодну погоду за вікном, а запах помаранчевих фруктів та зеленої новорічної красуні  розповідають про те, що незабаром свято постукає у двері… Підготовка до святкування Нового року розпочалась з місячника професійної майстерності «Новорічна країна мрій». Він не дав учням нудьгувати, а занурив всіх в теплу атмосферу свята, зарядив позитивною енергією і відмінним настроєм. Жодне новорічне свято не можна уявити без яскраво прибраної ялинки. Тож стартом нашого новорічного марафону стало прикрашання учнями фойє ліцею: розпис вікон, прибирання ялинки, виготовлення стіннівок, листівок та ялинкових іграшок. Напередодні Дня Святого Миколая, 14 грудня, у фойє ліцею відбулася благодійна акція «Солодкий» ярмарок. Кошти, які були  зібрані ми розподілимо адресно: на допомогу військовослужбовцям. 19 грудня члени учнівського самоврядування привітали всіх учнів зі святом, вручили новорічні подарунки сиротам та дітям із малозабезпечених сімей Васильківщини. 26 грудня розпочала свою роботу виставка професійної майстерності, в якій взяли участь всі учні навчальних груп. Різнобарвні гірлянди, іграшки, метал, гіпсокартон, гіпс, тканина – все йшло в хід під час підготовчого періоду. Експозиції вражали своєю оригінальністю та креативністю: новорічний камін, крісло – качалка із металу, металева ялинка з іграшками, металеві санчата, сніговики із різного матеріалу, камінні набори, дрівниця; альтернатива традиційним ялинкам – ялинка на драбині та ялинка із кульок, новорічні панчохи, різдвяні віночки. Вироби вражають своєю строкатістю, нестандартністю, вишуканістю та позитивною енергетикою. Найбільш оригінальним, змістовним та цікавим експонатом виставки одноголосно виявилася спільна творча робота «Новорічний камін» професій «Муляр. Штукатур», «Швачка» та «Електрозварник ручного зварювання». Новорічний камін не лише «зігрівав» фойє ліцею, але й надавав йому особливий затишок. Паралельно з виставкою представники кожної професії порадували нас майстер – класами: «Приготування імбирного печива», «Декупаж», «Виготовлення новорічних іграшок та панчох із фетру», «Сервіровка новорічного столу», «Складання серветок до новорічного столу». Професія «Муляр. Штукатур» як і завжди не перестає нас дивувати. Цього дня педагоги разом з дітьми провели майстер – клас «Виготовлення новорічних іграшок із оздобленням». Діти втілювали в життя свої фантазії. Неймовірно красиві, не схожі одна на одну, ексклюзивні ялинкові прикраси були виготовлені власними руками. Представники професії «Швачка» показали майстер-класи з виготовлення новорічних іграшок, святкових цукерниць з фетру. Ялинкові прикраси з фетру як ніколи у моді. По-домашньому теплі і затишні, вони є відмінним подарунком друзям напередодні зимових свят. Діти виготовляли іграшки не звичайні, а такі, які обов’язково подарують його власнику щастя у наступному році. Іграшки, які виготовлені власноруч, цінуються найбільше, адже нині хендмейд у моді! Майстри виробничого навчання Леоненко І.П. та Заєць Л.Ф. провели майстер — клас з оздоблення новорічного імбирного печива та пряничного будинку айсингом для учнів та педагогів. До цього довелося не один день потрудитися всім, випікаючи заготовки пряників різних форм і розмірів, щоб потім на майстер-класі всі охочі могли б їх розмалювати білково-цукровою масою різних кольорів. Це були пряники-ялинки, сніговики, чобітки, сніжинки і багато іншого. Оздоблювали випечені пряничні заготовки завзятістю, наполегливістю, фантазією і дорослі, і діти та пригощали ними присутніх. Офіціанти провели майстер – клас із сервірування новорічного столу. Користуючись основними правилами, учні творчо підійшли до цього. Сервіровка демонструвала естетичну спрямованість та спонукала до відчуття комфорту, затишку. 28 грудня проводжали ми цей рік з піснями від талановитих ліцеїстів, запаморочливими танцями, комедійними виступами  та приємними привітаннями. Всі гості заходу мали змогу поринути в традиції зустрічі Нового року. Підсумок підвели приємними побажаннями та солодкими подарунками від Діда Мороза та Снігурки. Нехай новорічний період запам’ятається кожному як пора справжніх чудес, коли зможете відпочити і з новими силами увійти в новий етап свого життя! Давайте вірити в хороше, добре — і все у нас вийде. З Новим Роком та Різдвом Христовим!