Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради
+38 045 71 22 543 +38 045 71 23 365
ВасильківськийПрофесійний Ліцей
Твоя професія - дорога в стабільне майбутнє
Охорона праці

1. Матеріально-технічне забезпечення кабінету з охорони праці

1. Площа кабінету – 50 м2.
2. Кабінет укомплектований меблями на 30 робочих місць.
 3. Робоче місця викладача: робочий стіл, комп’ютер (ноутбук), плазмовий телевізор, класна дошка.
 4. В кабінеті забезпечується оптимальні умови мікроклімату. Опалення централізоване; освітлення змішане (природнє, штучне) – відповідає діючим нормам; вентиляція центральна та через віконну фрамугу. В кабінеті дотримуються санітарно-гігієнічні вимоги.
5. Електрична проводка відповідає Правилам облаштування електромереж та пожежної безпеки.
6. Кабінет укомплектований порошковим вогнегасником (ВП-5(3) та медичною аптечкою.
7. Технічний стан кабінету хороший (в 2017 році проведений капітальний ремонт).

2. Навчально-методичне забезпечення кабінету з охорони праці

Нормативно-правове забезпечення:
1. Закон України «Про охорону праці».
2. Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 № 563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з хорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах».
3. Типове Положення про службу охорони праці НПАОП 0.00-4.35-04 затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України 15.11.2004 N 255.
4. Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства, затверджене наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.03.2007 № 55.
5. Положення з охорони праці КЗ КОР «Васильківський профліцей»:
— Положення про організацію роботи з охорони праці КЗ КОР «Васильківський профліцей», погоджене профспілковим комітетом, протокол № 44 від 01.09.2010, затверджене наказом по навчальному закладу № 101-о від 01.09.2010.
— Положення про службу охорони праці КЗ КОР «Васильківський профліцей», затверджене наказом по навчальному закладу № 101-о від 01.09.2010.
— Положення про комісію з питань охорони праці КЗ КОР «Васильківський профліцей», затверджене загальними зборами трудового колективу, протокол № 3 від 20.10.2010.
6. Типове Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці», затверджене наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 з додатками:
— Додаток 1 ПРОТОКОЛ засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці.
— Додаток 2 Посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці.
— Додаток 3 Перелік посад посадових осіб, які проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці.
— Додаток 4 Типовий тематичний план навчання з питань охорони праці посадових осіб.
— Додаток 5 Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
— Додаток 5 Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

7. Положення про кабінет охорони праці та безпеки життєдіяльності професійно-технічного навчального закладу, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 20.10.2005 № 609.
8. Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 16.03.2004 № 81.
9. Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджене наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.12.2012 № 1423.
10. Правила безпеки під час проведення занять з допризовної підготовки в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах і вищих навчальних закладах першого та другого рівнів акредитації, затверджені наказом Наказ Міністерства праці та соціальної політики України 21 серпня 2000 р. № 213.
11. Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх спав України, Головного управління Державної пожежної охорони від 30.09.1998 № 348/70 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України» (із змінами).
12. Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов’язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки, затверджене наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 30 грудня 1994 № 130.
13. Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 № 616 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України 07.10.2013 № 1365) з додатками:
— Додаток 1 АКТ про нещасний випадок що стався з учасником навчально-виховного процесу (вихованцем, учнем, студентом, курсантом, слухачем, стажистом, клінічним ординатором, аспірантом, докторантом навчального закладу) (Форма Н-Н)
— Додаток 2 ПОВІДОМЛЕННЯ про наслідки нещасного випадку
— Додаток 3 ЖУРНАЛ реєстрації нещасних випадків, що сталися з учасниками навчально-виховного процесу
— Додаток 4 ЖУРНАЛ реєстрації мікротравм, що сталися з учасниками навчально-виховного процесу
— Додаток 5 ПОВІДОМЛЕННЯ про нещасний випадок (груповий / із смертельним наслідком)
— Додаток 6 АКТ спеціального розслідування групового нещасного випадку (нещасного випадку із смертельним наслідком)
— Додаток 7 ЗВІТ про травматизм під час навчально-виховного процесу в навчальному закладі за 20_____ рік
— Додаток 8 ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ про травматизм під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах за 20_____ рік.

14. Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджений постановою КМУ від 30 листопада 2011 р. № 1232 (витяг) з додатками:
— Додаток 1 ЕКСТРЕНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ про звернення потерпілого щодо настання нещасного випадку на виробництві.
— Додаток 2 ПОВІДОМЛЕННЯ про нещасний випадок.
— Додаток 3 АКТ проведення розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку (аварії), що стався (сталася).
— Додаток 4 АКТ про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом.
— Класифікатор подій, що призвели до нещасного випадку.
— Додаток 5 КАРТА обліку професійного захворювання.
— Додаток 6 ПЕРЕЛІК обставин, за яких настає страховий випадок державного соціального страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.
— Додаток 7 Ж-л реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків на виробництві.
— Додаток 8 Форма Н-2 ПОВІДОМЛЕННЯ про наслідки нещасного випадку.

15. Постанова КМУ від 1 серпня 1992 р. N 442 «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці».
16. Накази і положення Міністерства освіти і науки України.
17. Накази Міністерства надзвичайних ситуацій України.
18. Накази, листи департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у Київській області.

3. Документація кабінету:

технічний паспорт кабінету;
план роботи кабінету на 2017-2018 навчальний рік;
розклад навчальних занять з охорони праці і безпеки життєдіяльності;
графік проведення інструктажів з учасниками навчально-виховного процесу;
накази по навчальному закладу з питань охорони праці;
навчальна програма з курсу охорони праці;
навчально-тематичні плани з охорони праці;
журнали обліку проведення занять;
журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності: вступного; первинного; повторного; позапланового; цільового;
журнал реєстрації інструктажу з питань пожежної безпеки;
журнал реєстрації нещасних випадків;
матеріали навчання з питань охорони праці працівників;
матеріали атестації робочих місць за умовами праці.

4. Інструкції з охорони праці:

Інструкція №1 – для працівників та службовців КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей»;
Інструкція № 2 – відповідального спеціаліста з охорони праці;
Інструкція № 3- про організацію роботи з охорони праці;
Інструкція № 4 – з охорони праці заступника директора з навчально-виховної роботи;
Інструкція № 6 – з охорони праці завідувача господарством;
Інструкція № 8 – з охорони праці заступника директора з виховної роботи;
Інструкція № 10 – з охорони праці завідувача кабінету, лабораторії;
Інструкція № 11 – з охорони праці класного керівника, вихователя;
Інструкція № 12 – з охорони праці учителя;
Інструкція № 13 – з охорони праці учителя хімії;
Інструкція № 14 – з охорони праці учителя інформатики і обчислювальної техніки;
Інструкція № 15 – з охорони праці майстра виробничого навчання;
Інструкція № 16 – з охорони праці учителя фізики;
Інструкція № 19 – з охорони праці практичного психолога;
Інструкція № 20 – з охорони праці для військового керівника;
Інструкція № 21 – з охорони праці завідуючого бібліотекою;
Інструкція № 22 – з охорони праці лаборанта;
Інструкція № 23 – з охорони праці секретаря-друкарки;
Інструкція № 24 – з охорони праці для електрика;
Інструкція № 25 – з охорони праці для сторожів;
Інструкція № 26 – з техніки безпеки працівника з обслуговування приміщень та обладнання;
Інструкція № 27 – з охорони праці прибиральника службових приміщень;
Інструкція № 28 – з охорони праці для двірника;
Інструкція № 29 – з охорони праці під час роботи з персональним комп’ютером;
Інструкція № 30
Інструкція № 31
Інструкція № 32
Інструкція № 33
Інструкція № 34 – з охорони праці для муляра;
Інструкція № 35 – з охорони праці для штукатура;
Інструкція № 36 – з охорони праці при виконанні електрозварювальних робіт;
Інструкція № 37 – з пожежної безпеки під час виконання електрозварювальних робіт;
Інструкція № 38 – з охорони праці та пожежної безпеки для мешканців гуртожитку.

5. Правила та інструкції з техніки безпеки, які діють в КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей»

Інструкція № 14 з техніки безпеки для кабінету хімії;
Інструкція № 14.1 з техніки безпеки при проведенні лабораторних робіт у кабінеті хімії;
Інструкція № 14.2 з протипожежної безпеки в кабінеті хімії;
Інструкція № 14.3 з безпеки життєдіяльності під час роботи з нагрівальними приладами;
Інструкція № 14.4 з безпеки життєдіяльності під час роботи з кислотами;
Інструкція № 14.5 з безпеки життєдіяльності під час роботи з лугами;
Інструкція № 14.6 з безпеки життєдіяльності під час роботи з лабораторним посудом виробленого зі скла;
Інструкція № 14.7 з безпеки життєдіяльності під час проведення екскурсій з хімії;
Інструкція № 17 з техніки безпеки в кабінеті фізики для учнів;
Правила № 17.1 з техніки безпеки при виконанні демонстраційних дослідів, лабораторних робіт і робіт фізичного практикуму;
Правила № 17.2 з техніки безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінеті фізики;
Інструкція № 19 з техніки безпеки під час занять у спортивному залі;
Інструкція № 18 з техніки безпеки під час роботи в кабінеті інформатики;
Правила безпеки під час проведення занять з допризовної підготовки;
Правила безпеки під час проведення практичних занять у навчальній майстерні зварювальників.

6. Забезпечення кабінету підручниками

та методичними посібниками:
підручник Л.Е. Винокурова, М.В. Васильчук, М.В. Гаман – «Основи охорони праці» – 30 шт.;
журнал «Охорона праці» — підшивки (2010-2016 р.р.);
журнал «На допомогу спеціалісту з охорони праці» — 10 шт.;
журнал «Пожежна безпека» — підшивка (2013-2015р.р.).
Оформлені стенди:
— Знаки та надписи – 6 шт.;
— Основи пожежної безпеки – 3 шт.;
— Основи електробезпеки – 3 шт.;
— Причини нещасних випадків – 1 шт.;
— Надання першої допомоги – 3 шт.;
— Засоби індивідуального захисту – 1 шт.;
методичний посібник з Охорони праці для проведення навчання та перевірки знань працівників ліцею з питань безпеки життєдіяльності;
індивідуальні завдання з Охорони праці для проведення індивідуальної роботи з предмету;
методичні матеріали для проведення бесід з учнями щодо правил поведінки при виявленні невідомих предметів, вибухових пристроїв та при загрозі вчинення терористичного акту;
методичні матеріали на електронних носіях (компакт-диски – 2 шт., флешки – 2 шт.)

7. Матеріали для перевірки та контролю знань учнів:

Тематичні тестові завдання:
— Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці (2 варіанти, 30 тестів);
— Тема 2. Основи безпеки праці в галузі (2 варіанти, 30 тестів);
— Тема 3. Основи пожежної безпеки (2 варіанти, 30 тестів);
— Тема 4. Основи електробезпеки (2 варіанти, 30 тестів);
— Тема 5. Основи гігієни праці (2 варіанти, 30 тестів);
— Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках(2 варіанти, 30 тестів).
Залікові тестові завдання:
— Комплексна контрольна робота з професії 5122 «Кухар» — 30 варіантів;
— Комплексна контрольна робота з професії 7122 «Муляр» — 30 варіантів;
— Комплексна контрольна робота з професії 72112 «Електрозварник ручного зварювання» — 30 варіантів;
— Комплексна контрольна робота з професії 7436 «Швачка» — 30 варіантів.

8. Фотогалерея кабінету Охорона праці

Останні новини

Вітаємо переможця фахової майстерності

22.03.2018
22 березня 2018 року на базі ДНЗ «Білоцерківський механіко-енергетичний технікум»  проведено ІІ етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів та закладів вищої освіти за професією  «Електрозварник ручного зварювання». КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» представляв учень II курсу Шамрін Микита. Програма конкурсу передбачала виконання теоретичного і практичного турів. Теоретичний тур складався з виконання тестових завдань  і полягав у перевірці теоретичних знань з професії «Електрозварник ручного зварювання». Практичний тур проводився в навчальній майстерні. Він відповідав вимогам рівню кваліфікації «Електрозварника ручного зварюваннч 4 розряду» та передбачав виконання зварювальних робіт відповідно до сучасних тенденцій. Перед кожним учасником конкурсу стояло відповідальне завдання – довести, що саме він кращий у професії, та достойно представити свій навчальний заклад. Варто відзначити, що у конкурсі брали  участь титуловані третьокурсники. Під час конкурсу учасники продемонстрували високу професійну майстерність: вміння та навички застосовувати теоретичні знання на практиці, виконувати роботи з дотриманням технологічної послідовності, виробничої культури, правил безпеки праці та прийоми роботи з інструментом під час виконання завдань. По завершенні конкурсних завдань журі підбило підсумки, за результатами яких і були визначені переможці та призери Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів з професії «Електрозварник ручного зварювання». Шамрін Микита за результатами двох турів зайняв 2 місце і був нагороджений дипломом ІІ ступеня та цінним подарунком. Готували Микиту до участі у конкурсі майстер виробничого навчання Бишенко Володимир Васильович і викладач  спецдисциплін Чухаркова Валентина Олександрівна. Вітаємо Микиту з подоланням цієї сходинки на шляху становлення професійної майстерності та бажаємо йому успіхів у подальшому навчанні!          

Випускний у Васильківському професійному ліцеї

16.03.2018
16 березня 2018 року у Васильківському професійному ліцеї відбулося прекрасне свято. Зі стін закладу у самостійну професійну дорогу іде нова когорта будівельників. Молоді, талановиті, сповнені сил і енергії, вони стануть гідним поповненням великої родини професійних спеціалістів. На свято зібрались викладачі, випускники, батьки, рідні та друзі випускників. Урочиста частина розпочалася виконанням Державного Гімну України всіма присутніми. З напутнім словом звернулася до випускників директор КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» Постоленко Людмила Миколаївна, побажала випускникам сповна скористатися знаннями, отриманими у стінах ліцею і йти у світ лише дорогами добра. А добро, яке робитимуть людям, хай повертається до них сторицею. Впродовж свята лунали теплі слова на адресу випускників, побажання їм успіхів у реалізації фахових знань та професійних звершень. Під оплески присутніх випускникам вручали дипломи. Святковий настрій створювала концертна програма, що була тепло сприйнята присутніми. Випускний вечір у Васильківському ліцеї відбувався в атмосфері радісного хвилювання, а також певного смутку за закладом, що за час навчання став для колишніх учнів другою домівкою. Роки, проведені разом, назавжди залишаться в пам’яті. Хтось пізніше згадає про них з радістю, хтось з тугою, хтось можливо і з болем. Але так чи інакше, веселі моменти учнівського життя не забудуться ніколи. Від усього серця бажаємо випускникам здійснення найзаповітніших мрій, успіхів у кар’єрному зростанні та реалізації в усіх сферах життя. Пам’ятайте, що двері нашого навчального закладу завжди відкриті для зустрічі з нашими дорогими випускниками.