Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради
+38 045 71 22 543 +38 045 71 23 365
ВасильківськийПрофесійний Ліцей
Твоя професія - дорога в стабільне майбутнє
Звіт директора 2017

Департамент освіти і науки Київської обласної

державної адміністрації


Звіт директора

КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей»

Постоленко Л.М.

про роботу в 2016/2017 н.р. та виконання умов контракту

на загальних зборах трудового колективу

м. Васильків

12 червня 2017 року

Я, Постоленко Людмила Миколаївна, працюю директором Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Васильківський професійний ліцей» (скорочене найменування — КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей») на підставі контракту Головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації (нині департамент освіти і науки) від 07 листопада 2001 року, з продовженням дії контракту Додатковою угодою до контракту від 28 серпня 2012 р., на строк до 01 вересня 2017 р.

Керівництво навчальним закладом здійснюю в межах повноважень, установлених законодавством, статутом ліцею та згідно з діючим контрактом, з метою забезпечення ефективної діяльності ліцею, реалізації державної політики в галузі професійно-технічної та повної загальної середньої освіти.

У своїй роботі у 2016/2017 навчальному році навчальний заклад керувався планом роботи, який виконано на 96 %.

Діяльність колективу у 2016/2017 н.р. КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» спрямована на виконання головних завдань:

 • забезпечення права громадян України, в першу чергу з числа соціально-незахищених категорій населення (діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, а також інші категорії громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації), на професійне навчання відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей;

 • підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних робітників;

 • підвищення якості організації навчального процесу;

 • удосконалення матеріально-технічної бази;

 • створення безпечних умов для роботи та навчання.

 1. Загальна інформація про навчальний заклад.

КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» є комунальним професійно-технічним навчальним закладом другого атестаційного рівня, що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття професійно-технічної та повної загальної середньої освіти.

Навчальний заклад був створений у 1962 році, як Васильківська загальноосвітня школа-інтернат, за свою історію заклад неодноразово підлягав реорганізації та зміні найменування:

— у 1997 році на базі Васильківської загальноосвітньої школи-інтернату створено Васильківське ПТУ для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків (розпорядженням Київської обласної державної адміністрації від 26.05.1997 № 270 «Про удосконалення мережі закладів освіти обласної комунальної власності»);

— у 2009 році Васильківське ПТУ для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків реорганізовано в Комунальний заклад Київської обласної ради «Васильківський професійний ліцей» (рішенням Київської обласної ради

п’ятого скликання від 23 липня 2009 № 523-25-V «Про надання дозволу на реорганізацію та погодження Статуту Комунального закладу Київської обласної ради «Васильківський професійний ліцей»);

— у 2015 році заклад перейменовано в Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради «Васильківський професійний ліцей» (рішенням Київської обласної ради шостого скликання від 08 жовтня 2015 № 1033-53-VI «Про затвердження Статуту Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Васильківський професійний ліцей»).

КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» діє на підставі Статуту, прийнятого на загальних зборах колективу ліцею (протокол № 1 від 20.01.2015), погодженого Міністерством освіти і науки України 25.05.2015 та затвердженого рішенням Київської обласної ради від 08 жовтня 2015 № 1033-53-VI.

Свідоцтво про атестацію 01.07.2016 – 16.06.2026.

Державний акт на право користування землею ( площа — 2.8 га., ДА від
25.04.2008 р.)

Право власності на нерухоме майно (від 22.02.2010 р.)

Первинна професійна підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» здійснюється згідно отриманої ліцензії за наступними професіями:

1. 7436 Швачка. 7433 Кравець.

2. 7436 Швачка. 8263 Вишивальник.

3. 7122 Муляр. 7133 Штукатур.

4. 7212 Електрозварник ручного зварювання. 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «В»).

5. 5122 Кухар. 5123 Офіціант.

Термін навчання становить 3 роки. Одночасно з одержанням професії учні ліцею здобувають повну загальну середню освіту.

У 2016 році Державною інспекцією навчальних закладів України проведена комплексна перевірка ліцею за програмою атестаційної експертизи. Заклад визнано атестованим з професійного напрямку підготовки та видано Свідоцтво про атестацію з Додатком до нього, терміном на 10 років.

У 2017 році Державною інспекцією навчальних закладів України проведена комплексна перевірка за програмою атестаційної експертизи з професії Електрозварник ручного зварювання. Водій автотранспортних засобів (категорія «В»). Заклад визнано атестованим з відповідного професійного напрямку підготовки, терміном на 10 років.

У 2017 році проведено Державну акредитацію на підготовку водіїв автотранспортних засобів (категорія «В»).

Ліцей внесений до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з присвоєнням ідентифікаційного номеру 22204341, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби, штамп, печатку із своїм найменуванням та із зображенням Державного Герба України.

Має навчально-матеріальну базу, гуртожиток для учнів, земельну ділянку відповідно до:

— Свідоцтва про право власності на нерухоме майно (виданого 22.02.2010), загальна площа будівель та споруд – 5835, 0 кв.м.

— Державного акту на право постійного користування земельною ділянкою (серія ЯЯ № 151188 виданого 11.12.2008), площа земельної ділянки 2,8847 га.

Приміщення і споруди ліцею обладнані відповідно до діючих нормативів і санітарних норм та експлуатуються згідно з вимогами охорони праці, правил пожежної безпеки і санітарно-гігієнічних норм.

На початок навчального року складається акт готовності закладу до нового навчального року, який погоджується у санітарно-епідеміологічній службі та пожежному нагляді.

Трудовий розпорядок у ліцеї визначається правилами внутрішнього розпорядку.

Колективний договір на 2016-2019 роки схвалений загальними зборами трудового колективу (протокол №1 від 18.01.2016), зареєстрований Управлінням соціального захисту населення Васильківської міської ради за № 03 від 02.02.2016 та виконується в повному обсязі.

Фінансування ліцею здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету та освітньої субвенції з державного бюджету в межах обсягу державного або регіонального замовлення, а також позабюджетних надходжень відповідно до законодавства.

Керівний та педагогічний склад ліцею сформований згідно з штатним розписом. Станом на 01.06.2017 р., у ліцеї працює 51 працівник, у т.ч. педагогічних працівників – 25 чол. (з яких — 8 викладачів вищої категорії, 3 викладача — 2 категорії), майстрів виробничого навчання — 7, спеціалістів — 19, обслуговуючого персоналу 27. Протягом року плинність кадрів в ліцеї складає 5 %.

Проводиться планове підвищення кваліфікації викладачів та майстрів виробничого навчання. За 2016/2017н.р. згідно затвердженого графіка курси підвищення кваліфікації пройшли 7 педагогічних працівника. У ліцеї постійно проводиться робота з молодими педагогами з метою підвищення їх фахової майстерності.

Якісний склад педагогічних працівників відповідає освітньо- кваліфікаційним характеристикам і дає змогу забезпечити підготовку кваліфікованих робітників на рівні вимог Державного стандарту.

На серпневій конференції освітян м. Києва та Київської області, 22 серпня 2016 року, що проходила за тематикою «Стратегічні вектори модернізації системи освіти у 2016/17 н.р.», директор ліцею Постоленко Л.М. нагороджена Подякою Міністерства освіти і науки України за сумлінну та бездоганну працю, досягнуті успіхи у справі навчання та виховання підростаючого покоління.

Постійно вживаються заходи щодо вдосконалення управління, зміцнення трудової дисципліни, створення у кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативних актів, а також додержання прав працівників, гарантованих законодавством про працю.

За звітний період своєчасно здійснювалися розрахунки з установами, організаціями, банками, постачальниками тепло та енергоносіїв, іншими організаціями. Своєчасно та в повному обсязі виконані платежі до бюджету, включаючи внески до Пенсійного фонду, кошториси доходів і видатків навчального закладу.

Порядок обслуговування і використання бюджетних коштів, укладання договорів оренди нерухомого майна, закріпленого за навчальним закладом, дотримано в повному обсязі.

Ліцей підключено до мережі Інтернет. Створено офіційний web-сайт за адресою: http://vasylkiv-licej.org та має e-mail: vasylkiv_licej@ukr.net

Ми в соціальних мережах. https://www.facebook.com/831715013564882/

 1. Матеріально-технічна база ліцею.

Навчально-виробничий процес в ліцеї проводиться у триповерховому навчальному корпусі загальною площею 3907,4 кв.м., в якому розміщені навчальні кабінети, навчально-виробничі майстерні, їдальня, актова та спортивна зали. Навчальних кабінетів 19, з них: 14 — з професійно-теоретичної підготовки (загальною площею 689, 5 кв.м.), 5 кабінетів загальноосвітньої підготовки (загальною площею 270, 2 кв.м.); лабораторій 2 (загальною площею 88,2 кв.м.);

навчально-виробничих майстерень — 8 (загальною площею 525, 9 кв.м.).

Загальна площа кабінетів та майстерень становить від 43 до 65 кв.м., рівень оснащеності навчальних кабінетів становить 84,6 %, навчально-виробничих майстерень – 87, 5 %.

Фізкультурно-спортивна база ліцею включає: спортивну залу загальною площею 175 кв.м., два спортивних майданчики загальною площею 1115 кв.м., оснащена тренажерами, спортивним інвентарем.

Актова зала розрахована на 120 посадочних місць та має загальну площу 180, 0 кв.м.

Бібліотека — загальною площею 103,9 кв.м. та загальним книжковим фондом 17150 примірників, в тому числі підручників – 6522 примірника. Забезпеченість учнів підручниками з загально-освітніх предметів – 100%, з професійно-технічної підготовки – 96%.

Гуртожиток ліцею розрахований для проживання 300 учнів, загальною площею 1471,10 кв.м. Гуртожиток відповідає санітарним вимогам, забезпечений необхідним інвентарем та меблями.

Їдальня площею 179,30 кв.м., разом з підсобними приміщеннями – 360.80 кв.м. Організована робота буфету.

Створення житлово-побутових умов для учнів, проживаючих у гуртожитку. Кількість учнів, які проживають у гуртожитку – 44 учні ( 1 семестр), 34 учні ( 2 семестр). Для учнів облаштовані 2 кімнати самопідготовки та зал в бібліотеці з мережею Інтернет.

Побутових кімнат в гуртожитку – 2 +2 (на кожному поверсі, наявність бойлеру та душу).

Кімната для приготування їжі облаштована із сучасним технологічним обладнанням (кухонні меблі, посуд, холодильник, плита, тостер, мікрохвильова піч, електрочайник).

 1. Фінансово-господарська діяльність.

В ліцеї забезпечується своєчасне складання в установленому порядку річного кошторису доходів і видатків навчального закладу та подача його на затвердження до департаменту освіти і науки Київської облдержадміністрації.

Заборгованості із платежів до бюджету та перед працівниками по заробітній платі немає. У повному обсязі проведені рахунки з учнями по виплаті стипендії.

Використання коштів спеціального фонду спрямовувалося на зміцнення матеріально-технічної бази ліцею.

Звіт за червень 2016-травень 2017 рік

По загальному фонду бюджету

тис. грн

Профінансовано і використано

6661,4

в тому числі

Оплата праці

3487,4

Нарахування на заробітну плату

780,0

Придбання матеріалів, обладнання та інвентаря

136,7

Продукти харчування

93,9

Оплата послуг (крім комунальних)

103,1

Олата відряджень

0,0

Оплата комунальних послуг

1242,3

Виплата стипендій і допомог

818,0

По коштах отриманих як плата за послуги надійшло

582,0

в тому числі

від оренди

127,8

від проходження практики

174,8

Добровільні внески батьків

24,0

надійшло спонсорської допомоги в матеріальній формі

21,3

Готельні послуги, відшкодування комунальних витрат

234,1

Витрати складають

611,7

Придбання матеріалів, обладнання та інвентаря

407,7

відшкодування комунальних витрат

123,0

Оплата послуг (телефон,інтернет, заправка катріджів, сміття)

78,5

Витрати на відрядження

2,5

Звіт за 2017 рік
(січень-травень)

За 2017 рік по загальному фонду бюджету

тис. грн.

Профінансовано і використано

2393,1

в тому числі

Оплата праці

1300,2

Нарахування на заробітну плату

288,1

Придбання матеріалів, обладнання та інвентаря

0,0

Продукти харчування

9,2

Оплата послуг (крім комунальних)

3,1

Олата відряджень

0,0

Оплата комунальних послуг

475,5

Виплата стипендій і допомог

317,0

По коштах отриманих як плата за послуги надійшло

249,8

в тому числі

від оренди

35,6

від проходження практики

72,5

Добровільні внески батьків

надійшло спонсорської допомоги в матеріальній формі

21,3

Готельні послуги, відшкодування комунальних витрат

120,4

Витрати складають

320,8

Придбання матеріалів, обладнання та інвентаря

229,3

відшкодування комунальних витрат

51,4

Оплата послуг (телефон,інтернет, заправка катріджів,
сміття)

40,1

Витрати на відрядження

Звіт за 2016 рік
(фінансовий рік)

За 2016 рік по загальному фонду бюджету тис. грн.

Профінансовано і використано

5967,2

в тому числі

Оплата праці

2791,0

Нарахування на заробітну плату

615,0

Придбання матеріалів, обладнання та інвентаря

136,7

Продукти харчування

122,0

Оплата послуг (крім комунальних)

100,0

Олата відряджень

5,6

Оплата комунальних послуг

1436,8

Виплата стипендій і допомог

760,1

По коштах отриманих як плата за послуги надійшло

516,3

в тому числі

від оренди

145,6

від проходження практики

137,4

Добровільні внески батьків

24,0

Готельні послуги, відшкодування комунальних витрат

209,3

Витрати складають

468,1

Придбання матеріалів, обладнання та інвентаря

330,5

відшкодування комунальних витрат

76,3

Оплата послуг (телефон,інтернет, заправка катріджів,
сміття)

58,8

Витрати на відрядження

2,5


Всього на потреби закладу було закуплено матеріалів, обладнання:

за рахунок бюджету на суму 136,7тис.грн.

за рахунок спецкоштів на суму 407,7тис.грн.

в тому числі придбано матеріально-технічного обладнання для забезпечення навчально-виробничого процесу по спеціальностях:

 • Швачка. Кравець: за рахунок бюджету-19,8 тис.грн., спец коштів -12,3тис.грн.;
 • Муляр. Штукатур: за рахунок бюджету-8,8тис.грн., спец коштів -7,5тис.грн.;
 • Електрозварник: за рахунок бюджету-9,3тис.грн., спец коштів -2,9тис.грн.;
 • Кухар. Офіціант: за рахунок бюджету-15,8тис.грн., спец коштів -10,7тис.грн.
 • Придбано та встановлено новий комп’ютерний клас на суму 84,8тис.грн.,
 • меблі в бібліотеку на суму 17,5 тис.грн.,
 • замінено 25 вікон на металопластикові на загальну суму 136,6тис.грн.
 • Від спонсорів отримано різних товарів і обладнання на суму 21,3тис.грн.
 • Надійшло коштів за практику за 2016-2017 навчальний рік 174,8тис.грн.

4. Охоплення учнів харчуванням
.

Харчування учнів організоване на базі їдальні закладу. Їдальня забезпечена в достатній кількості холодильним і технологічним обладнанням, столовим та кухонним посудом. Весь інвентар, кухонний посуд промаркований, використовується за призначенням.

Харчування 1-но та 3-х разове, вартість харчування в грудні 2016 року становить 69 грн. 50 коп., із розрахунку на одного учня. Меню збалансоване, двотижневе, погоджено з Васильківським районним управлінням ГУДСУС у Київській області.

У належному стані ведуться журнали бракеражу готової та сирої продукції. На всі продукти є документація, що засвідчує їх якість.

Персонал харчоблоку забезпечений спецодягом та проходить обов’язковий медичний огляд. У штаті ліцею: 1 шеф-кухар, 1 кухар та 1 підсобний робітник. Натуральні норми харчування в основному виконуються.

Харчування учнів пільгових категорій

Учні, які користуються пільгами при організації харчування в ліцеї:

1. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

2. Діти з сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»

Середня кількість учнів пільгових категорій у 2016 р. — 16 (7 учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 9 учнів з малозабезпечених сімей).

Вартість діто-дня

Місяць, рік

Загальна сума витрат

Кількість діто-дня

Вартість діто-дня

Вересень 2016р.

6672,51

97

68,79

Жовтень 2016р.

8407,38

119

60,65

Листопад 2016р.

12718,26

144

68,32

Грудень 2016р.

11685,93

147

69,50

Січень 2017р.

4685,81

61

66,82

Лютий 2017р.

10072,35

138

62,99

Березень 2017р.

9077,44

133

68,25

Квітень 2017р.

6886,41

84

61,98

Травень 2017р.

7242,42

75

66,57

5. Контингент учнів.

Загальний контингент учнів денної форми навчання у 2016/2017 навчальному
році становив – 218 учнів, 10 навчальних груп:

1. 7436 Швачка. 7433 Кравець.

Всього 19 учнів: I курс – 19 учнів.

2. 7122 Муляр. 7133 Штукатур.

Всього 44 учня: I курс – 15 учнів, II курс – 15 учнів, III курс – 14 учнів.

3. 7212 Електрозварник ручного зварювання. 8322 Водій автотранспортних
засобів (категорія «В»).

Всього 78 учнів: I курс – 25 учнів, II курс – 29 учнів, III курс – 24 учня.

4. 5122 Кухар. 5123 Офіціант.

Всього 77 учнів: I курс – 29 учнів, II курс – 23 учня, III курс – 25 учнів.

Учнів з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування:

всього – 8, що складає 3,7 % від загальної кількості, з них:

дітей-сиріт – 4;

дітей, позбавлених батьківського піклування – 4;

знаходяться під опікою – 2.

Учнів з неповних сімей – 68, що складає 31,2 % від загальної кількості (у
тому числі учні у яких помер один з батьків – 29).

Учнів з багатодітних сімей –29, що складає 13,3 % від загальної кількості
учнів.

Кількісний склад учнів в розрізі областей:

Київська область – 212 учнів, інші області — 6 учнів, діти з сімей,
переселенців з Луганської області – 1.

Виконання плану регіонального замовлення на підготовку

робітничих кадрів у 2016 році.

Назва професій, код

План прийом учнів

Фактично прийнято учнів

Виконання плану (%)

5122 Кухар
.

5123 Офіціант

30

30

100

7212 Електрозварник ручного зварювання.


8322 Водій автотранспортних засобів (кат.«В»)

30

25

83,3

7122 Муляр .

7133 Штукатур

30

16

53,3

7436 Швачка
.

7433 Кравець

20

20

100

Всього:

110

91

82,7

Пропозиції щодо обсягів прийому до навчального закладу

на 2017 р., введення нових професій

Назва професій, код

План прийому учнів

5122 Кухар
.

5123 Офіціант

30

7212 Електрозварник ручного зварювання.


8322 Водій автотранспортних засобів (кат.«В»)

30

7122 Муляр .

7133 Штукатур

25

7436 Швачка
.

7433 Кравець

25

5122 Кухар.

7412 Пекар

Всього:

110

6. Організація навчально-виробничого процесу.

Навчально-виробничий процес в КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» відповідає вимогам Державного стандарту професійно-технічної освіти та здійснюється на підставі Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 р. № 419 та інших законодавчих і нормативно-правових актів.

Навчально-виробничий процес в ліцеї проводиться згідно з річним планом роботи навчального закладу, розглянутим та схваленим на засіданні педагогічної ради. План містить аналіз діяльності за минулий рік та визначає основні напрямки діяльності закладу та важливі проблеми, над якими працює колектив протягом поточного навчального року. Кожний розділ плану відповідає меті та завданням навчального закладу. На виконання річного плану розроблено плани роботи на місяць.

В ліцеї діє 5-ти денний робочий тиждень.

Графік навчального процесу включає теоретичне та виробниче навчання, виробничу практику в навчально-виробничих майстернях та на підприємстві, поетапну кваліфікаційну атестацію, державну кваліфікаційну атестацію та канікули.

Якість підготовки учнів оцінюється за 12-ти бальною шкалою оцінювання навчальних досягнень. Результати оцінювання знань учнів відображаються в журналах теоретичного та виробничого навчання, які ведуться згідно інструкцій.

Поурочно-тематичні плани, розроблені викладачами і майстрами виробничого навчання з кожного предмета і з кожної професії розглянуті на засіданнях методичних комісій та відповідають вимогам робочих навчальних планів, робочих навчальних програм та типових навчальних програм.

Наявна навчально-матеріальна база навчальних кабінетів і майстерень дозволяє реально організувати і здійснювати навчальний процес у повному обсязі відповідно до вимог програм підготовки з кожного предмету і професії.

Професійно-практична підготовка учнів здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 992 від 07.06.1999 (із змінами) «Про затвердження порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики».

Навчальним закладом укладено договори про проходження виробничого навчання та виробничої практики з підприємствами міста і області, а саме:

— ТОВ «Українсько-словенське спільне підприємство «Київський обласний хлібопекарський комплекс» (випічка хлібобулочних та кондитерських виробів, має власну мережу закладів швидкого харчування та продажу своєї продукції в м. Києві та області, підприємство розміщено в с. Крушинка, Васильківського району).

— ВАТ «ВК Система» (виготовлення та проведення ремонту комплектуючих узлів і агрегатів для бронетанкової і автомобільної техніки, як для Збройних Сил України, так і на експорт, завод в м. Василькові).

— ТОВ «Рекламний текстиль» (один з лідерів українського ринку рекламно-сувенірної продукції з текстилю, основні потужності підприємства знаходяться у м. Василькові).

— ПрАТ «Вентиляційні системи» м. Боярка.

— «Лінжерв-Про» м. Київ.

Ресторани та ресторанно-готельні комплекси:

ресторан «Прага» м. Васильків

ресторан PARADISE м. Васильків

ресторан «Джерело» с. Бугаївка, Васильківського району

ресторан «Каїр» м. Київ

кафе «Алладін» м. Васильків

Піцерія-Сицілія м. Васильків

кафе «Сармат» м. Васильків

кафе «Романтик» м. Васильків

кафе «Голівуд» м. Васильків

кафе «Наталі» м. Васильків

кафе «У Беца» с. Данилівка, Васильківського району

Піцерія «Дукат» м. Васильків

кафе «Українка» м. Васильків

кафе «Данило» сит. Глеваха, Васильківського району

кафе CITI-піца м. Васильків

«Mister Ket» (м. Київ).

Виробничу практику учні проходять на платній основі. За звітний період надходження коштів від виробничої практики становлять 137,4 тис. грн. грн.

В рамках співпраці для учнів 1-го курсу організовуються екскурсії на підприємства з метою ознайомлення з роботою сучасних підприємств, технологічними процесами, для учнів 2-3-го курсів виробнича практика та працевлаштування.

У ліцеї затверджено графік внутрішнього контролю, відповідно до якого директор ліцею здійснює перевірку проведення уроків теоретичного навчання, виробничого навчання, лабораторно-практичних робіт, виробничої практики.

Щорічно проводиться робота щодо вивчення стану викладання предметів, вивчається рівень навчальних досягнень учнів з предметів та професій. На основі результатів проведеного контролю визначається методичний рівень проведення занять педагогічними працівниками, їх педагогічна майстерність, науково-методичний рівень викладання предметів.

Питання організації і проведення навчально-виробничої діяльності постійно розглядаються на засіданнях педагогічної ради. Щороку на розгляд педагогічної ради виносяться питання стану викладання предметів, стану проведення виробничого навчання з професій, контролю якості підготовки учнів, втілення новітніх технологій в навчальний процес.

Рівень навчальних досягнень учнів контролюється шляхом проведення директорських контрольних робіт, зрізів знань, державних підсумкових атестацій, поетапних атестацій, державних кваліфікаційних атестацій відповідно до затверджених графіків.

Усе це забезпечує дієвість контролю, його вплив на підвищення ефективності навчально-виховного процесу. Результати контролю доводяться до відома педагогічного колективу.

З метою визначення досягнутих рівнів професійної кваліфікації учнів передбачено послідовне вивчення навчальних предметів професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки з поетапною атестацією, за наслідками якої присвоюється відповідний розряд.

Державні підсумкові атестації із загальноосвітніх дисциплін проводяться з української мови, англійської мова та за вибором з математики або історії. У 2016/2017 н.р. проведено дев’ять ДПА.

З інших дисциплін, які не виносяться на державну підсумкову атестацію, передбачено семестрові та річні директорські контрольні роботи, які здійснюються наприкінці їх вивчення.

Наприкінці навчання, курсу учні ліцею проходять державну кваліфікаційну атестацію та поетапну атестацію. У 2016/2017 н.р. проведено відповідно три ДКА та десять ПА.

Для проведення державних кваліфікаційних атестацій з кожної професії створюються державні кваліфікаційні комісії. Головами державних кваліфікаційних комісій призначаються представники підприємств-замовників кадрів.

7. Методична робота.

Методична робота в КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» у 2016/2017 н.р. спланована і проводилася на підставі Положення про методичну роботу з педагогічними кадрами, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.12.2008 № 1119, відповідно до Рекомендацій щодо організації й проведення методичної роботи в системі післядипломної педагогічної освіти, розроблених науково-методичним центром середньої освіти Міністерства освіти і науки України (Лист МОН від 03.07.2002 № 1/9-318), наказу по КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» від 12.09.2016 «Про організацію навчально-методичної роботи з педагогічними кадрами в ліцеї у 2016/2017 н.р.».


Єдина методична тема: «Упровадження інноваційних методів навчання та виробничих технологій у навчальний процес».

Завданням методичної роботи у 2016/2017 н.р. :

 • розвиток педагогічної творчості, ініціативи;

 • впровадження у практику роботи педагогів інноваційних технологій навчання, досягнень передового педагогічного досвіду;

 • вдосконалення роботи по виявленню та розвитку обдарованих і здібних учнів;

 • опанування і застосування в педагогічній діяльності нових інформаційних технологій, як засобу підвищення якості знань, умінь, навичок учнів;

 • впровадження елементів професійного спрямування при вивченні окремих тем з предметів загальноосвітньої підготовки;

 • удосконалення психолого-педагогічної освіти педагогів;

 • поширення педагогічного досвіду працівників ліцею, шляхом друку матеріалів у фахових виданнях та на освітніх сайтах;

 • забезпечення змістовного наповнення веб-сайту ліцею.

Протягом 2016/2017 н.р. в ліцеї відбулося 16 засідань педагогічних рад, п’ять із них тематичні:

 • Інноваційний потенціал сучасного педагога – здатність створювати, сприймати, реалізовувати нововведення: реалії та перспективи.

 • Робота педагогічного колективу з реалізації Концепції формування комплексних якостей випускника ПТНЗ.

 • Національне і громадянське виховання учнів. Формування громадянської компетентності.

 • Формування професійно – компетентного учня на основі сучасних інноваційних технологій.

 • Підвищення якості професійно – практичної підготовки учнів як чинник їх конкурентоспроможності на ринку праці.

Навчально-методична рада працювала відповідно до затвердженого плану роботи на навчальний рік. Всього за навчальний рік відбулося п’ять засідань НМР.

Протягом навчального року працювали дві методичні комісії: викладачів
загальноосвітнього циклу і профтехциклу.

Протягом 2016/2017 н.р. відбулося 12 засідань МК профтехциклу і 11 засідань МК викладачів загальноосвітніх дисциплін.

Методичні заходи, які проведені в 2016/2017 н.р. :

 • Місячник методичної роботи З 01.02-28.02.2017

 • Тижні професійної майстерності:

 • 06.02-10.02.2017р. – «Муляр. Штукатур»;

 • 27.02-03.03.2017р. – «Електрозварник ручного зварювання. Водій автотранспортних засобів категорії В»;

 • 27.03-31.03.2017 р. – «Кухар. Офіціант»;

 • 03.04.-07.04.2017 р. – «Швачка. Кравець»

 • Предметні тижні :

 • 07.011.-11.11.2016 – Тиждень української мови;

 • 05.12.-09.12.2016 – Всеукраїнський тиждень права;

 • 16.01.-20.01.2017 – Тиждень історії;

 • 13.02.-17.02.2017 – Тиждень англійської мови;

 • 13.03.- 17.03.2017 – Тиждень математики

 • Тематичні тижні :

 • Тиждень енергоефективності

  (з 07.11 — 11.11. 2016р.)

 • Тиждень толерантності

  (з 14.11 — 18.11. 2016 р.)

 • Тиждень «Молодь за здоровий спосіб життя»

  (з 11.11-14.04.2017р.)

 • Тиждень охорони праці

  (з 24.04 -28.04.2017 р.)

 • Тематичні уроки:

2 вересня 2016 року інформаційні години «Ніколи знову!», присвячені 71-й річниці закінчення Другої світової війни;

29 вересня 2016 тематичні уроки «150 років від Дня народження великого українського діяча Михайла Грушевського;

30 вересня 2016 року уроки пам’яті «Бабин Яр: без права на забуття», присвячені 75-ми роковинами трагедії Бабиного Яру

24 жовтня 2016 року тематичні уроки «День створення ООН»;

31 жовтня 2016 року тематичні уроки на тему «Реформація – можливість справжніх змін в Україні», присвячені 500 річчю Реформації в Україні;

9 листопада 2016 р. тематичні відео-уроки з подальшим обговоренням: «Наша свобода не далася дарма. Українська гельсінська група у схемах і персоналіях», присвячені 40-річчю заснування Української гельсінської групи;

25 листопада 2016 року уроки пам’яті «Голодомор 1932-1933 рр.;

30 січня 2017 року тематичні уроки в групах «Пам’ятай про Крути!»;

20 лютого 2017 року уроки мужності «Герої не вмирають!», присвячені подіям Революції Гідності, Небесній Сотні;

21 лютого 2017 року урок — акція «Спілкуюсь українською», присвячений Міжнародному дню рідної мови;

10 березня 2017 року — конкурс декламаторів поезії Т.Г. Шевченка, присвячений Шевченківським дням в Україні;

17 березня 2017 року тематичні уроки «Відродження нації», присвячені подіям Української революції;

19 травня 2017 року тематичні уроки «Без табу. Доля кримських татар в місцях спецпоселень після депортації в 1944 році»;

18 травня 2017 року – тематична вікторина урок на тему «Я – українець, я — європеєць, присвячена Дню Європи.


8. Виховна робота.

Протягом 2016/2017 навчального року виховна робота в КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» була спрямована на реалізацію навчально-методичної проблеми «Впровадження інноваційних технологій та позитивного досвіду у навчальний процес»;законів України:«Про загальну середню освіту», «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про охорону праці»; Конвенцією ООН «Про права дитини», Законом України «Про попередження насильства в сім’ї», Указом президента України «Про Національну програму правової освіти населення» та інших вимог сучасних нормативних актів, тематичних наказів та вказівок Міністерства освіти і науки України, Департаменту науки і освіти Київської обласної державної адміністрації, розділів річного плану.

Педагогічний колектив за 2016/2017 навчальний рік працював над реалізацією мети: «Зосередження навчально-виховних зусиль учнів, вчителів, батьків на розвиток особистості, свідомої і вихованої на загальнокультурних цінностях, орієнтованої на суспільну мораль, здатної до реалізації свого громадянського обов’язку, готової до оволодіння вибраної професії.

У 2016/2017 навчальному році організація навчально-виховного процесу у навчальному закладі була спрямована на створення умов для фізичного та духовного розвитку творчих здібностей кожного учня, формування національної свідомості, загальнолюдських цінностей та духовних пріоритетів до сім’ї, до праці, до мистецтва, до себе, до культури, розвиток еколого-натуралістичної діяльності, підвищення рівня правової культури.

Основними напрямами роботи були:

1.Ціннісне ставлення до культури і мистецтва;

2. Ціннісне ставлення до праці;

3. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

4. Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей;

5. Ціннісне ставлення до себе;

6. Ціннісне ставлення до природи.

Всі вищезазначені напрямки виховної роботи щільно взаємопов’язані між собою та виконувалися згідно з планом виховної роботи ліцею на 2016/2017 навчальний рік, планами роботи класних керівників, вихователя, практичного психолога, соціального педагога, бібліотекаря. Основні напрямки роботи враховувались як при проведенні загальноліцейних заходів, так і при проведенні індивідуальної роботи з учнями.

Враховуючи особливості учнів ліцею, виховна робота мала свою специфіку, відрізнялася поставленими цілями та способами їх досягнення, мала комплексний характер та здійснювалась за такими напрямками:

• робота психолога (години психолога, психодіагностика, консультаційна робота, психологічна просвіта, тренінгові заняття);

• робота соціального педагога (анкетування, тренінги, просвітницька робота, профілактика, правозахисна);

• робота вихователя та класних керівників (позакласні години, бесіди, зустрічі з цікавими людьми, відвідування за місцем проживання, тощо);

• засідання педрад, нарад із проблем виховної роботи за участю директора;

• робота педагогічного колективу з учнями, які потребують посиленої педагогічної уваги;

• батьківські збори;

• спортивні змагання між групами, участь у обласних змаганнях.

За 2016/2017 навчальний рікв Комунальному навчальному закладі Київської обласної ради «Васильківський професійний ліцей» були реалізовані наступні заходи:

• 01 вересня 2016 року – урочиста лінійка присвячена Дню знань;

• 01 вересня 2016 року – проведений 1 тематичний урок на тему: «Від проголошення Незалежності до нової України»;

• 03 вересня 2016 року – відзначення 71 — річниці закінчення Другої світової війни «Славному подвигу нема забуття»;

• 05-09 вересня 2016 року – тиждень здоров’я, фізичної культури та спорту. Спортивні змагання «Здоров’я і спорт поруч ідуть»;

• 30 вересня 2016 року–концертна програма присвячена Дню працівника Освіти «Учительська доля – то сад у красі». Виставка композицій до Дня працівника освіти «Осінній дивограй»;

• 01 жовтня 2016 року -до Дня ветеранів та людей похилого віку — акція «Я до ніг прихилив би Вам небо…»;

• 12 жовтня 2016 року — на базі КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» спільно з Васильківським міськрайонним центром зайнятості була проведена ярмарка професій і вакансій;

• 13 жовтня 2016 року — відзначення Дня захисника України та українського козацтва «Козаку найперше воля, козаку найперше честь»;

• 18 жовтня 2016 року — європейський день боротьби із торгівлею людьми;

• 27 жовтня 2016 року — відзначення визволення України від нацистських загарбників «Дорога мужності та слави»;

• 03 листопада 2016 року — заходи до Міжнародного дня проти насилля, інформаційна година : «Попереджаючи насилля – долаємо його»;

• 14 — 18 листопада 2016 року – тиждень толерантності «Толерантність – крок до гуманізму»;

• 17 листопада 2016 року – учнівська конференція у рамках проведення міжнародного дня відмови від куріння;

• 20 листопада 2016 року — захід «Україна гідна свободи» «Вони пройшли крізь вогонь і зброю» до Дня Гідності та Свободи;

• 26 листопада 2016 року — літературний вечір — реквієм «Криваве клеймо 33» до Дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій;

• 01 грудня 2016 року –відзначення Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом;

• 05 — 12 грудня 2016 року –правовий брейн-ринг спільно з працівниками ВКМ СД Васильківського МВ ГУ МВС «Турнір Феміди»;

• 06 грудня 2016 року — свято до Дня Збройних сил України;

• 19 грудня 2016 року — День Святого Миколая «Миколая зустрічаймо в цей святий величний час»;

• 26 грудня 2016 року – новорічна виставка професійного напрямку «Замість ялинки – новорічний букет»;

• 23 січня 2017 року — година духовності «Соборна духом Україна»;

• 30 січня 2017 року — День пам’яті героїв під Крутами виховна година «Згадаємо юність, що горіла в Крутах»;

• 14 лютого 2017 року — вітально – розважальна програма «Сила двох сердець»;

• 15 лютого 2017 року — урок пам’яті «Афганістан: біль душі і пам’ять серця»;

• 19 лютого 2017 року- година мужності «Збудуймо пам’яті негаснучий собор» пам’яті Небесної сотні;

• 07 березня 2017 року — святковий концерт присвячений Міжнародному дню — 8 Березня;

• 07березня 2017 року — конкурс читців поезії Т.Г. Шевченка,святкові заходи, присвячені 203-ійрічницівід дня народження українського поета та художника Тараса Григоровича Шевченка;

• 04 квітня 2017 року — день відкритих дверей спільно з Васильківським міськрайонним центром зайнятості була проведена ярмарка професій і
вакансій;

• 06 по 08 квітня 2016 року — тиждень сприяння здорового способу життя «Молодь за здоровий спосіб життя»;

• 10 по 14 квітня 2017 року — виставка великодніх композицій за професійними напрямками «А вже недалеко червоне яєчко»;

• 18 по 22 квітня 2017 року — міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф — година скорботи «Чорнобиль не має минулого»;

• 03 по 05 травня 2017 року — тиждень заходів до дня пам’яті та примирення, присвячені жертвам Другої світової війни та дню Перемоги: «Тих днів не змовкне слава»;

• 12 травня 2017 року — заходи до Міжнародного дня родини «Без сім’ї і свого роду – немає нації, народу»;

• 16 травня 2017 року — День Європи в Україні;

• 18травня 201 року — День вишиванки;

• 19 травня 2017 року — вручення документів про освіту учням 32,33,35 групи;

• 22травня2016 року – заходи до трагічної дата в історії кримськотатарського народу;

• 31 травня 2017 року — всесвітній день боротьби з тютюнопалінням;

• 01 червня 2017року- до Міжнародного дня захисту дітей спортивні змагання між учнями 12,13 та 15 груп;

• 21червня 2017року — міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотиків та їхнім незаконним обігом;

• 22 червня 2017 року – день скорбо́ти і вшанування пам’яті жертв війни — день пам’яті в Україні;

• 27 червня 2017 року – День Конституції України.

Екскурсії:

• 22вересня 2015 року – екскурсійний тур до компанії «Прогрестех-Україна»;

• 29 жовтня 2015 року — екскурсія до Національного музею історії України у Другій світовій війні;

• 06 листопада 2015 року – екскурсія учнів на Forech — експофорум ресторанно-готельного бізнесу;

• 28 березня 2016 року — екскурсія на ТОВ «Українсько – Словенське спільне підприємство «Київський обласний хлібопекарський комплекс»;

• 20 квітня 2016 року — екскурсія у світ розвитку професійних знань та майбутнього у професії «Кухар. Офіціант».

Участь в обласних конкурсах:

06 лютого 2017 року – участь в обласному пошуково-краєзнавчому проекті «Герої сучасності. Київщини»;

01 березня 2017 року – учнівські краєзнавчі читання імені П. Лебединцева;

08 квітня 2017 року – участь в обласній спартакіаді, присвяченій пам’яті Героїв Чорнобиля;

14 квітня 2017 року – участь в VІІ Всеукраїнському конкурсі «Моральний вчинок».

Робота класних керівників

Протягом 2016/2017н.р. згідно графіку в групах були проведені відкриті виховні години. Класні керівники застосовували такі форми проведення відкритих виховних годин як: тренінг, презентація, бесіда–тренінг; презентація проекту, ситуаційно-рольові ігри, усний журнал, круглий стіл, бесіда з елементами сюжетно-рольової гри, бесіда –презентація; були вибрані наступні орієнтири у вихованні: ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей; ціннісне ставлення до себе; ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави:

— Виховні заходи у групах по відзначенню Міжнародного дня миру «У мирі щастя пізнаємо»;

— Єдина виховна година «Законодавство України на захисті здоров’я молоді»;

— Проведення тематичних екскурсій у куточку бойової слави ліцею «Народ пам’ятає, народ славить»;

— Диспут «Що таке громадська зрілість»;

— Виховні години у групах: «Чи можливі права без обов’язків»;

— Повідомлення на тему: «Проблеми адаптації обдарованих дітей в соціумі»;

— Виховна година «Що маю знати, щоб зберегти своє здоров’я»;

— Година спілкування «Наркоманія і дитина»;

— Урок-виховна година з питань торгівлі людьми. Демонстрація відеоматеріалу «Станція призначення — ЖИТТЯ»;

— Виховна година «Попередження конфліктів між учнями групи та ліцею, поведінка в конфліктних ситуаціях»;

— Розмова в колі «Мій вчинок – мої моральні переконання»;

— Години спілкування «Мій вчинок – мої моральні переконання»;

— Диспут «У чому гармонія праці?».

Гурткова робота

На виконання Закону України «Про позашкільну освіту», з метою забезпечення вільного, творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей, оволодіння додатковими знаннями, вміннями та навичками організації дозвілля вихованців в ліцеї функціонував гурток під керівництвом Герук Г.В.

Таким чином, у 2016/2017 навчальному році гуртковою роботою у ліцеї охоплено 60 учнів. Адміністрацією навчального закладу здійснюється контроль за веденням журналів обліку роботи гуртків.

Учнівське самоврядування

Важливою складовою системи виховної роботи ліцею є розвиток учнівського самоврядування. У закладі за ініціативою вихованців створено систему учнівського самоврядування, яка діє відповідно до Положення. Сукупність роботи організована таким чином, щоб в системі самоврядування на різних рівнях взяли участь якомога більше учнів. Так, очолює систему самоврядування Рада лідерів учнівського самоврядування, при ній працює Рада комісій:

1. Навчально-виробнича

2. Дисципліни і порядку

3. Культури і дозвілля

4. Спорту та здорового способу життя

5. «Прес — центр»

6. Трудових справ

7. Корисних і добрих справ

8. Соціально – правового захисту

До кожної комісії входять представники всіх груп. Учнівське самоврядування в групі представлено старостою та активом групи.

В гуртожитку з учнів що проживають обраний комендант та старости поверхів (представники з Ради лідерів учнівського самоврядування) гуртожитку, які представляють інтереси та контроль учнів.

Соціально – психологічна служба

Протягом 2016/2017 навчального року Дармостук Л.С., практичний психолог КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей», працювала за планом затвердженим директором Постоленко Л.М. та погодженим завідуючою відділом практичної психології і соціальної роботи КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» Панченко Т. Л.

В своїй роботі практичний психолог сприяла повноцінному особистісному й інтелектуальному розвиткові учнів, створенню умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку, забезпеченню індивідуального підходу до кожного учасника навчально – виховного процесу, профілактиці й корекції відхилень в інтелектуальному й особистісному розвиткові підлітків. Це передбачало створення умов для успішної соціалізації та адаптації учнів, формування і ствердження їх як особистостей, входження в активне ліцейне життя.

Головною метою діяльності практичного психолога ліцею є: психологічний супровід учнів ліцею в період професійного навчання, сприяння забезпеченню необхідних умов їх особистісного та професійного становлення; створення оптимальних умов для гармонійного розвитку кожного учасника навчально – виховного процесу.

Організація роботи базувалася на поєднанні таких компонентів: — психологічного супроводу учнів; — заходів, які були спрямовані на реалізацію державних, регіональних програм; — наказів, запитів адміністрації ліцею; — власного плану діяльності. Та здійснювалися через наступні напрямки:

— психодіагностична робота (групова та індивідуальна форма);

— психологічна просвіта;

— корекційно – відновлювальна та розвивальна робота;

— зв’язки з громадськістю;

— консультаційна робота;

— організаційно-методична робота;

— навчальна діяльність

У рамках визначеної діяльності вона була спрямована на вирішення наступних
завдань:

• збереження та зміцнення психічного здоров’я учнів;

• розвиток соціально-психологічних компетентностей учнів, а саме: комунікативності, успішної адаптації, емпатійності, толерантності;

• розвиток здібностей до професійного самовизначення та самореалізації;

• оволодіння засобами комфортного спілкування;

• допомога дітям у кризових ситуаціях;

• профілактикою та корекцією девіантної поведінки учнів;

Напрямки роботи в 2016/2017 н.р. реалізувались через наступний зміст:

1. Психодіагностична робота включала в себе:

— діагностика учнів I курсу: «Я – учень ліцею» (09.09 – 16.09 – 12, 13, 15 групи);

— дослідження соціально – психологічної адаптації за методикою К. Роджерса – Р. Даймонда (14.09 -18.09. 2016 – групи 12, 13, 15);

— діагностика стартової готовності до професійної діяльності (26.09 – 03.10. 2016 – групи 12,13,15);

— анкетування батьків: «Проблеми моєї дитини» (09.09.2016 – батьки учнів I курсу);

— діагностика соціальної компетентності: методика М. Рожкова «Вивчення соціалізованості особистості» (03.10 – 10.10. 2016 – групи 11,12,13,15);

— «Визначення інтегральних форм комунікативної агресивності особистості Бойко В.В.» (07.11. – 11.11. 2016 – учні, які потребують посиленої педагогічної уваги);

— індивідуальна психодіагностика «Самооцінка психічних станів (Г.Айзенка);

— методика первинної діагностики та виявлення дітей «групи ризику» (М.І.Рожков, М.А.Ковальчук) (14.11 – 22.11.2016 – 12,13,15 групи);

— діагностика адаптованості до умов навчання (01.11 – 11.11.2016 – 12,13,15 групи);

— методика дослідження соціально – комунікативної сфери П. Кузнецова (14.11.2016 – 12 група, 16.11.2016 – 15 група, 18.11.2016 – 13 група);

— дослідження соціальної адаптації (21.11.2016 – 15 група, 22.11.2016 – 13 група, 25.11.2016 – 12 група);

— діагностика групової згуртованості (16.12.2016 – 12 група, 17.12.2016 – 13 група, 19.12.2016 – 15 група);

— діагностика аутоагресивних проявів (03 — 07.04.2017р. групи 11,12,13,15,22,23)

— опитувальник «Копінг — механізми» (Е.Хайм) (01.12.2016 — 25 група);

— діагностика готовності до професійної діяльності (15.02.2017р. – 33 група, 17.02.2017р. – 35 група);

— опитувальник суб’єктивної оцінки професійної визначеності (23.03.2016р. – 35 група).

Протягом вересня – жовтня проводилося дослідження соціально – психологічної адаптації учнів – першокурсників Васильківського професійного ліцею:

— Дослідження оцінки самоконтролю в спілкуванні М. Снайдера:

11 група отримала наступні результати: 52% — високий комунікативний контроль, 28% — середній комунікативний контроль, 20% — низький комунікативний контроль;

12 група отримала наступні результати: 52% — високий комунікативний контроль, 29% — середній комунікативний контроль, 19% — низький комунікативний контроль;

13 група – 56% — високий комунікативний контроль, 30% — середній комунікативний контроль; 14% — низький комунікативний контроль;

15 група – 46% — високий комунікативний контроль, 30% — середній комунікативний контроль, 24% — низький комунікативний контроль.

— Дослідження соціально – психологічної адаптації К. Роджерса та Р. Даймонда:

— 11 група отримала наступні результати: 79% — високий показник соціально – психологічної адаптації, 21% — дезадаптація;

— 12 група отримала наступні результати: 74% — високий показник соціально – психологічної адаптації, 26% — дезадаптація;

— 13 група – 64% — високий показник соціально – психологічної адаптації, 36% — дезадаптація;

— 15 група – 73% — високий показник соціально – психологічної адаптації, 27% — дезадаптація.

Дослідження персональних психологічних якостей, які потрібні лідеру (Методика «Лідер»):

— 11 група – 10% — лідерські якості виражені сильно, 66% — якості виражені середньо, 24% — якості виражені слабо;

— 13 група – 12% — лідерські якості виражені сильно, 65% — якості виражені середньо, 23% — якості виражені слабо;

— 15 група – 0% — лідерські якості виражені сильно, 67% — якості виражнені середньо, 33% — якості виражені слабо;

— 12 група – 10% — якості лідера виражені сильно, 32% — якості виражені середньо, 58% — якості виражені слабо.

2. Консультаційна робота

Протягом 2016 – 2017 року було проведено 60 індивідуальних консультацій за такою проблематикою:

— надання методичних рекомендацій педагогічним працівникам з приводу допомоги учням в процесі їхньої адаптації до нових умов;

— сприяння психологічної комфортності дезадаптованих учнів;

— індивідуальні консультації учнів з особистих проблем;

— консультування педагогів з питань вирішення конфліктних ситуацій за допомогою деструктивних методів;

— проведення індивідуальних консультацій, бесід з учнями групи «посиленої педагогічної уваги»;

— групові консультації: «Поради учням перед та під час проведення ЗНО»;

— консультація учнів – випускників по питанню адаптації на першому робочому місці;

— консультування учнів, які перебувають в кризових ситуаціях, подолання депресивних станів;

— індивідуальне консультування класних керівників за результатами психодіагностичного обстеження.

Проводились індивідуальні консультації з батьками, які зверталися з певними проблемами: знервованість у дітей, низька мотивація до навчання, конфлікти у групі. За потребою проводились с/п дослідження, анкетування, візити до учнів за місцем проживання.

3. Корекційно – відновлювальна робота та розвивальна робота:

— індивідуальна корекційна робота з учнями I курсу по зниженню тривожності (07.11.2016 );

— корекційне заняття: «Формування мотивації навчальної діяльності» (16.11. 2016, 06.12. 16 – 11 група);

— психокорекційне заняття на тему: «Ми – колектив!» з учнями, які мають труднощі у навчанні, спілкуванні з одногрупниками (10 – 14. 2016 –групи 12,13,15).

4. Психологічна просвіта включала в себе:

Проведення тренінгових занять:

— «Будьмо знайомі!» (26.09 — 30.09.2016 – групи 11,12,13,15);

— «Я і колектив. У злагоді – до успіху» (25.10. 2016 – групи 12,13);

— «Психологічні причини неуспішності учнів на уроці» (17.11.2016 — викладачі, майстри в/н);

— «Толерантність – потреба сьогодення» (15.11.2016 – групи 35,23);

— «Хто такий лідер» (22.11.2016 – представники учнівського самоврядування);

— «Техніка ведення переговорів» (25.01.2017 – учні I курсів);

— «Зняття психологічних бар’єрів » (10.02.2017 – група 11);

— «Стрес та його профілактика». «Кризові ситуації в житті» (16.02.2017 – 13 група);

— «Ризикована сексуальна поведінка. Запобігання насильству» (23.02.2017р. – групи 15,11);

— «Кризові ситуації в житті» (07.03.2017 – група 13);

— «Громадянський шлюб. За і проти» (14.03.2017 – група 11);

— «Адиктивна поведінка. Алкоголь та його вплив на життя людей» (13.04.2017 – учні, які проживають у гуртижитку);

— «Шлюбно – сімейні настановлення молоді як умова вибору здорового способу життя» (20.04.2017 – група 11);

— «Якості лідера. Як організувати самого себе» (26.04.2017 – представники учнівського самоврядування);

— «Злочин і покарання» (11.05.2017 – класні керівники);

— «Психологічна мотивація учнів до започаткування власної справи» (08.06.2017 – представники учнівського самоврядування);

— Проведення годин спілкування за наступними темами:

— «Нові ознаки лідерства» (28.09.2016 – групи 11,12,13,15);

— «Форми і стратегії завершення та вирішення конфліктів» (28.09.2016 – 13 група);

— «Тривожність та неврози у дітей» (26.10.2016 – викладачі, майстри в/н);

— «Консруктивні форми взаємодії в міжособистісному спілкуванні» (20.10.2016 – групи 11,15);

— «Попереджаючи насилля – долаємо його» (10.11.2016 – група 12);

— «Психолого – педагогічні причини лихослів’я» (27.11. 2016 – група 13);

— «Формування позитивного образу «Я» та профілактика суїцидальної поведінки» (20.12.2016 – група 13);

— «Типи батьківського спілкування» (20.12.2016 — батьки);

— «Типи темпераменту» (17.01.2017 – групи 11,12,13,15);

— «Психологія групового тиску» (07.02.2017 – група 12);

— «Аутоагресія – проблема сучасного підлітка» (23.02.2017 — батьки);

— «Хто вона – сучасна дівчина?» (29.03.2017 – учні, які проживають у гуртижитку);

— «Поради учням перед та під час проведення ЗНО» (22.03.2017 – групи 33,32, 35);

— «Найбільша цінність людини — життя» (18.04.2017 – учні, які потребують посиленої педагогічної уваги);

— «Кохання і секс у житті підлітків» (27.04.2017 – група 15);

З метою відзначення Міжнародного дня проти насилля для учнів були проведенні наступні заходи:

— Повідомлення: «Не стань жертвою насилля!» (03.11.2016 – група 15);

— Година спілкування: «Попереджуючи насилля – долаємо його» (10.11.2016 – група 13);

— Година спілкування по профілактиці торгівлі людьми «Станція призначення життя» (24.11.2016 – група 11);

В рамках проведення Міжнародного дня толерантності практичний психолог з 14.11 по 18.11. 2016 року реалізувала наступні заходи:

— Анкетування «Що ти знаєш про толерантність?» (14.11.2016 – учні ліцею);

— Виховна година «Толерантність» (14.11.2016 – учні, які проживають у гуртожитку);

— Акція «Будемо толерантними!» (15.11.2016 – учні ліцею);

— Тренінгове заняття «Вчимося толерантному спілкуванню» (16.11.2016 – групи 11,12);

— Оформлення паркану толерантності «Я – бажаю всім…» (16.11.2016 – учні ліцею);

— Акція – демотиватор «Посміхнись і замислись» (17.11.2016 – учні ліцею);

Заходи по відзначенню Міжнародного дня відмови від куріння «Не спалюй свого майбутнього» були наступними:

— Відеопрезентація «Проблема куріння серед молоді» (29.112016 – група 12 );

— Заняття з елементами тренінгу: «Куріння як загроза здоров’ю»(08.11.2016 – група 13).

До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом «Червона стрічка порозуміння» в ліцеї були проведенні наступні заходи:

— Відеопрезентація на тему: «СНІД – чума XXI століття» (01.12.2016 – учні I-III курсів );

— Тренінгове заняття на тему: «Знати, щоб жити!»; (02.12.2016 – група 25);

Протягом 2016-2017 навчального року для батьків, учнів та педагогів поновлювався постійно діючий психологічно – інформаційних стенд та були розроблені інформаційні буклети:

— Рекомендації батькам щодо покращення проходження процесу адаптації учнів – першокурсників (жовтень);

— Інформаційний буклет: «Що необхідно знати про суїцид педагогам і батькам» (листопад);

— Інформаційний буклет: «Всесвітній день боротьби зі СНІД» (грудень),

— «Ми проти насильства» (листопад); «Пам’ятка толерантності» (листопад);

— «Вчимо здорові стратегії подолання стресу» (жовтень);

— «Тютюн – тільки факти» , «Чому варто кинути курити» (листопад);

— «Пам’ятка для тих, хто пережив психологічний стрес» (жовтень);

— «Культура спілкування і взаємин у повсякденному житті» (грудень);

— «Культура поведінки в ліцеї на уроці» (вересень);

— «Типи батьківського спілкування» (лютий);

— «Аутоагресія – проблема сучасного підлітка» (березень);

— «Готуємося до ЗНО» (квітень).

5. Організаційно-методична робота охоплювала:

— планування річне і поточне; загальне та за різними напрямками роботи;

— обробка та оформлення результатів психодіагностики;

— підготовка до проведення групових занять, тренінгів;

-робота в бібліотеці, мережі Internet, самоосвіта;

— оформлення індивідуальних карток психолого – педагогічного діагностування на учнів I курсів;

— оформлення індивідуальних карток психологічного супроводу учнів, які потребують особливої уваги.

Рекомендації:

1. Проводити психологічний супровід учнів ліцею з урахуванням обдарованості кожного учня та його психологічного стану, виділити обдарованих учнів, які не досягають високих успіхів у навчання та в позаліцейному житті;

2. Продовжувати роботу по проведенню «години психолога»;

3. Систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію;

4. Реалізувати професійний проект «Лідерство – запорука успіху. Імідж лідера»;

5. приділяти особливу увагу дітям різних соціальних категорій, які потребують допомоги та підтримки; виявляти дітей, що відчувають труднощі у навчанні, мають проблеми у поведінці і ознаки емоційних розладів;

6. Поновити просвітницькі матеріали для психологічного стенду та сайту.

Правовиховна та правоосвітня робота

Профілактична та правовиховна робота в ліцеї в 2016/2017н.р. здійснюється відповідно нормативно — правової бази.

Пріоритетним напрямком виховної роботи в ліцеї є попередження девіантної поведінки в учнівському колективі, проведення ефективної профілактичної роботи з метою реалізації прав і свобод учнівської молоді, формування позитивної мотивації до виконання норм і правил безпечної поведінки у соціумі, ведення здорового способу життя.

На виконання цих завдань в ліцеї були видані організаційні та аналітичні накази:

— «Про створення комісії по профілактиці правопорушень» — вересень 2016р.;

— «Про постановку на внутрішній облік учнів, які схильні до правопорушень» — вересень 2016 р.;

— «Про заборону тютюнопаління» — вересень 2016 р.;

— «Про організацію правовиховної роботи в КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» — вересень 2016 р.;

— «Про організацію роботи у ліцеї щодо виявлення проявів та запобігання бездоглядності учнів» – вересень 2016 р.;

— «Про додаткові заходи щодо запобігання самовільному залишенню вихованцями ліцею» – вересень 2016 р.;

— «Про виконання Інструкції обліку дітей і підлітків шкільного віку та охоплення їх навчанням» – вересень 2016 р.;

— «Про міри безпеки пов’язані з необхідністю збереження життя та здоров’я дітей під час перебування в ліцеї та позаурочний час» — вересень 2016р.;

— «Про проведення Всеукраїнського тижня права» — жовтень 2016р.;

— «Про накладання дисциплінарного стягнення на учнів профліцею» — жовтень 2016 р.;

— «Про додаткові заходи щодо захисту майнових, житлових та соціальних прав учнів» — листопад 2016 р.

— «Про підготовку участі у конкурсі на кращого знавця права» — листопад 2016р.;

— «Про забезпечення дотримання вимог законодавства з питань соціального захисту дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування» — листопад 2016р.;

— «Про заборону тютюнопаління у навчальному закладі та виконання заходів щодо профілактики вживання тютюнових виробів» — грудень 2016 р.;

— «Про право виховну роботу з учнями протягом І семестру та її результативність» — грудень 2016 р.;

План роботи правового всеобучу для батьків КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» у 2016/2017н.р.

В закладі розроблена програма роботи з батьками, в якій виділені такі основні напрямками:

— робота з функціонально неспроможними, багатодітними та малозабезпеченими сім’ями;

— організація батьківського правового всеобучу;який включає в себе використання таких методів як: організаційні збори, анкетування батьків, надання батькам психолого–педагогічної допомоги, консультацій, зустріч з учителями «батьківська п’ятниця», лекторій, тренінг, презентація, психолого — педагогічний практикум, обмін досвідом, загальноліцейні батьківські збори.

— проведення психолого-педагогічного спостереження за станом сімейного виховання у функціонально неспроможних сім’ях;

— організація консультації для батьків.

З метою реалізації Всеукраїнської програми «Українська родина» та основних напрямків родинно-сімейного виховання, робота з батьками та вихованцями спрямована на забезпечення духовної єдності поколінь, виховання у дітей поваги до батьків, на встановлення тісного зв’язку закладу з батьками, визначення єдиної позиції щодо виховання, надання необхідної допомоги сім’ям, що її потребують.

Відповідно до поставленої мети родинно-сімейного виховання були проведені години спілкування:

• Анкетування батьків на класних зборах;

• «Виявлення труднощів у вихованні»;

• «Про роль особистого прикладу в сім’ї»;

• «Роль сім’ї в утвердженні загальнолюдської моралі»;

• «Психологія спілкування з дітьми»;

• «Сім’я – колиска людства і людяності»;

• «Батьки та діти: чи вічна проблема?»;

• «Сімейні традиції та свята».

Співпраця батьків та навчального закладу забезпечує єдину позицію щодо виховання дітей. Це реалізується через постійне залучення батьків до участі у традиційних заходах ліцею, класних виховних годинах, святах тощо.

За необхідністю, батькам надавалися консультації з психолого-педагогічної допомоги; ознайомлювались із сучасною педагогічною та психологічною літературою з актуальних проблем навчання та виховання, законодавчими актами в галузі освіти.

Батькам та опікунам систематично надається інформація про успіхи та недоліки у навчанні та поведінці дітей.

Отже, виховна робота в закладі носить системний характер і забезпечує виховання молодого покоління, здатного задовольняти вимоги сучасного суспільства.

В закладі розроблені плани заходів, які направлені на проведення правоосвітньої та правовиховної роботи:

— План засідань комісії по профілактиці правопорушень КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» на 2016/2017н.р.;

— План заходів по поверненню на навчання учнів КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» на 2016/2017н.р.;

— План спільних заходів ВКМ СД Васильківського ВП ГУНП з учнями КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» на 2016 -2017 н.р., що включає зустріч з учнями «групи ризику», участь у роботі засідань комісії по профілактиці правопорушень, проведення традиційного брей-рингу «Турнір Феміди», проведення спільних рейдів, конференції.

Питання профілактичної і правовиховної роботи розглядається також на нарадах адміністрації, нарадах заступників директора з майстрами, вихователями, класними керівниками.

Адміністрація, педагогічний склад ліцею тримають на постійному контролі відвідування навчальних занять учнями та виконання Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку затвердженої Постановою Кабінету міністрів України № 646 від 12.04.2000р.

В систему профілактики правопорушень входить контроль за станом відвідування занять учнями закладу. Він щоденно здійснюється черговим адміністратором. Аналіз відвідування і успішності учнів проводиться на засіданнях комісії дисципліни і порядку Ради лідерів учнівського самоврядування, комісії з профілактики правопорушень, щомісяця обговорюються на класних годинах, узагальнюється в наказах по ліцею. До організації контролю за станом дисципліни під час уроків, пропусків занять, запізнень – учнями чергової групи ведуться рапорти, які аналізуються черговим адміністратором, комісією дисципліни і порядку. Рейтинги груп оголошуються на щотижневій лінійці.

Протягом 2016/2017 н.р. було проведено 6 засідання комісії по профілактиці правопорушень. Одне з яких було проведено спільно з представниками кримінальної служби ВКМ СД Васильківського ВП ГУНП, налагоджена тісна співпраця, що допомогла повернути до навчання, та покращити поведінку учнів закладу.

З вересня на внутрішньоліцейному обліку перебувало 9 учнів. Всі учні «групи ризику» були залучені до гурткової роботи та закріплені наставники. У групі 22 та 35 у грудні були проведені позапланові батьківські збори, з питань правоосвітньої роботи та тлумачення законодавчої бази, щодо дотримання норм моралі у навчальному закладі.

Створений банк даних дітей, які живуть в особливо складних умовах, учнів девіантної поведінки, схильних до негативних проявів, дітей з функціонально неспроможних сімей.

Щоквартально проводяться дні профілактики правопорушень на яких для учнів ліцею організовуються зустрічі з представниками ВКМ ССД.

З метою створення ранньої профілактики правопорушень серед учнів проводилися:

— психолого – педагогічне діагностування;

— дослідження психологічної адаптації дитини в період переходу до умов навчання в професійно-технічному навчальному закладі ( вересень 2016року);

— дослідження контингенту учнів закладу з метою виявлення учнів схильних до правопорушень (вересень – жовтень 2016 року);

— анкетування для визначення рівня тривожності (жовтень 2016 року);

— методичні рекомендації психолога класним керівникам (жовтень 2016 року);

— вивчення поведінки учнів в конфліктних ситуаціях (грудень 2016 року).

Класними керівниками проводяться заняття з елементами тренінгів по формуванню навичок самостійного життя з учнями, які потребують посиленої педагогічної уваги, тематика занять:

«Форми і стратегії завершення та виріше6ння конфліктів»;

«Поведінка у конфліктних ситуаціях»;

«Опановуємо соціальні ролі»;

«Гендерна грамотність»;

«Статева культура стосунків»;

«Стань володарем свого часу»;

«Як захистити себе від сексуального насильства»;

«Обережно! Соціальні мережі!»

«Коли не хочеться жити»;

«На шляху до збереження здоров’я»;

«Як підвищити самооцінку».

З метою прищеплення учням культури поведінки та спілкування, розуміння норм загальнолюдської моралі проведено:

 диспут «Загальноприйнятий етикет та статутні відносини. Пошуки компромісного рішення»;

 круглий стіл «Співчуття багато не буває»;

 тематичні виховні години:

• «Яким є ідеал сучасної молодої людини»;

• «З’єднаємо коло друзів»;

• «Інформація – запорука освіченості»;

• «Без добрих справ немає доброго імені».

 Оформлення стендів наочної агітації, випуск стіннівок та плакатів до свят, проведення конкурсу фотогазет.

Був створений і постійно оновлюється банк даних про дітей, які живуть в особливо складних умовах, учнів девіантної поведінки, схильних до негативних проявів, дітей з функціонально неспроможних сімей.

Для здійснення профілактики негативних проявів поведінки дітей, допомоги у виробленні імунітету до негативних впливів середовища, формування позитивних соціальних настанов, в ліцеї налагоджена співпраця з правоохоронними органами, недержаними установами та громадськими організаціями: ССД Васильківської РДА, Васильківського ВП ЮП, ЦСССДМ Васильківської РДА, всеукраїнського просвітницького центру «Нове життя».

З учнями схильними до девіантної поведінки соціально-психологічна служба працює у таких аспектах:

— індивідуальна робота з учнями, що схильні до девіантної поведінки;

— діагностика раннього виявлення залежностей (тютюнопаління, алкоголізму) та соціально-дезадаптованих дітей;

— у закладі діє консультпункт «Правова допомога».

У своїй діяльності педагогічний колектив ліцею намагається створить ситуацію успіху та розвитку особистості дитини, усвідомлення своїх здібностей, віру у власні сили.

Співпраця з громадськими організаціями, установами.

1. ССД Васильківської РДА;

2. ЦСССДМ Васильківської РДА;

3. Васильківського ВП ЮП;

4. ВКМ СД Васильківського ВП ГУНП;

5. Всеукраїнський просвітницький центр «Нове життя»;

6. Всеукраїнська молодіжна організація «Молодість не байдужа»;

7. Молодіжна благодійна громадська організація «ЮНІТІ».

На кінець 2016/2017 н.р. план виховної роботи – виконано на 100%.


Здобутки та основні заходи, які проведені в 2016 / 2017 н.р.:

1.Успішно проведено 2 комплексні перевірки КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» Державною інспекцією навчальних закладів України від за програмою атестаційної експертизи. Отримано Свідоцтво про атестацію, терміном на 10 років (Свідоцтво про атестацію, серія РД № 040740 від 01.07.2016, з Додатком).

2. Державна акредитація професії «Водій автотранспортних засобів

(категорія «В»).

3. На базі ліцею двічі на рік Васильківським міськрайонним центром зайнятості проводяться Ярмарки професій та вакансій та Дні відкритих дверей (12.10.2016, 17.03.2017).

4. 04.06.2016 р. на Форумі «Професійна освіта Київщини – інноваційна, конкурентоспроможна, інвестиційна» ліцей отримав 3 місце учасника виставки–презентації досягнень навчальних закладів та відзначений дипломом у номінації «Традиції та інноватика у професійній підготовці молоді».

5. 1 місце у міському Фестивалі української їжі «Здибанка» з нагоди свята, присвяченому Дню міста Василькова! (10.09.2016).

6. Подяка МОН України директору ліцею ( серпень, 2016).

7.Надання та забезпечення належних умов навчання учням та працівникам ЗОШ №
6.

8. 10 вересня 2016 року КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» приймав участь у Фестивалі. Журі одноголосно оцінило якість страв (вареників з різними начинками та борщу з пампушками) і визнали серед усіх учасників найкращим — КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей»!

Переможець Фестивалю української їжі презентував для васильківчан та гостей свята виставку здобутків та майстер-класи з професій: швачка, кравець; муляр, штукатур; електрозварник; кухар, офіціант.

9. Ярмарка професій та вакансій. 12 жовтня 2016 року КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» радо відкрив двері для гостей, які бажали більше дізнатися про навчальний заклад та робітничі професії, які кожен зможе тут отримати.

Відбулися зустрічі з роботодавцями, представниками Васильківського міськрайонного центру зайнятості.

Були присутні 27 роботодавців м. Василькова та Васильківського району (представники ТОВ «Українсько-Словенського спільного підприємства «Київський обласний хлібопекарський комплекс», Військова частина А 0704, Військова частина А 268 та інші), з якими співпрацює наш навчальний заклад з питань проходження виробничої практики, працевлаштування учнів.

10. Обласний семінар керівників професійно-технічних навчальних закладів Київщини за участю роботодавців. 17 листопада 2016 року на базі ліцею було проведено обласний семінар керівників професійно-технічних навчальних закладів Київщини за участю роботодавців

Приймали гостей з усіх куточків Київської області: директора департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації Віру Борисівну Рогову, заступника директора Ярославу Іванівну Тростянську, представників департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, керівників професійно-технічних навчальних закладів, представників центрів зайнятості населення, роботодавців.

Мета семінару: пошук відповідей на виклики сьогодення, серед яких: реформування професійної освіти, розвиток економіки Київщини, співпраця професійної освіти та соціальних партнерів, популяризація робітничих професій.

11. Участь КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» у міжнародній виставці Kyiv Build Ukraine 2017. 1 березня 2017 року в м. Києві відбулася Міжнародна виставка Kyiv Build Ukraine 2017 і Міжнародна виставка інструменту Intertool — це найбільші події будівельної індустрії України.

Цього року у виставці брали участь понад 250 компаній з 17-и країн світу, що представляють більше 1000 брендів, були представлені всі основні напрямки ринку — від будматеріалів, спецтехніки та обладнання до оздоблювальних матеріалів, котеджного будівництва і ландшафтного дизайну.

12. Участь КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» у Міжнародному конгресі «Освіта Київщини в європейському вимірі». 28 березня 2017 року на Київщині відбувся Міжнародний конгрес «Освіта Київщини в європейському вимірі», приурочений до 85-річчя утворення Київської області.

Учасниками конгресу стали близько 1000 осіб: представники 16 країн світу, науковці Національної академії педагогічних наук України, провідних вищих навчальних закладів; представники міжнародних освітніх організацій та національно-культурних товариств, громадських організацій; працівники Київської обласної державної адміністрації, керівники місцевих органів управління освітою, методичних служб, роботодавці; директори навчальних закладів області, педагоги, лідери органів учнівського самоврядування Київщини.

КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» прийняв участь у конгресі та презентував виставку жіночого одягу та виробів з текстилю.

13. VІІ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС НА КРАЩИЙ» ВЕБ-САЙТ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ. 31 березня 2017 року у Міністерстві освіти і науки України відзначали переможців 7-го конкурсу на кращий веб-сайт навчально закладу.

У конкурсі було представлено 5 номінацій та розглянуто понад 1600 заявок від закладів освіти

КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» посів ІІІ місце у номінації «Веб-сайти навчальних закладів професійно-технічної освіти».

14. ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ. 5 квітня 2017 року відбулися зустрічі з роботодавцями, представниками Васильківського міськрайонного центру зайнятості.

Були присутні 27 роботодавців м. Василькова та Васильківського району, з якими співпрацює наш навчальний заклад з питань проходження виробничої практики, працевлаштування випускників.

В цей день, понад 300 учнів 9-11 класів завітали до ліцею, щоб ознайомитися з актуальними професіями та з першоджерел дізнатися про цьогорічні особливості вступної кампанії.

15. Обласний семінар бібліотекарів та семінар викладачів транспортної галузі. 01 червня 2017 року на базі Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Васильківський професійний ліцей» було проведено семінар бібліотекарів професійно-технічних навчальних закладів на тему: «Бібліотека професійно-технічного навчального закладу як інформаційно-консультативний центр: інновації та шляхи розвитку».

У роботі семінару взяла участь в.о. директора НМК ПТО у Київській області Стасєєва Марина Андріївна.

Обговорювались найбільш актуальні питання атеатації та моніторингу, що потребують допомоги НМК ПТО. У вирішенні найскладніших питань бібліотекарі заручилися підтримкою керівника НМК ПТО.

9. Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників.

Медичне обслуговування учнів та працівників ліцею організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та працівників у закладі обладнаний медичний пункт, до його складу входять: кабінет медичної сестри сумісний з процедурою, ізолятор на 2 ліжка, кабінет дієтсестри, санвузол.

Штат медичного персоналу: 1 ставка медичної сестри та 1 ставка дієтсестри.

Медичне обслуговування учнів включає обов’язкові медичні профілактичні огляди, контроль за проведенням вакцинації згідно з Календарем профілактичних щеплень, здійснення профілактичних та оздоровчих заходів під час навчання, надання невідкладної медичної допомоги та організацію госпіталізації за наявності показань та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.

Перед вступом до професійного ліцею неповнолітні обов’язково проходять медичний огляд в медичних закладах Міністерства охорони здоров’я, з метою визначення їх професійної придатності за станом здоров’я та надають медичні довідки (форма N 086/о).

Медична сестра організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів під час навчання в ліцеї, забезпечує профілактику дитячих захворювань. В 2016/2017 навчальному році на амбулаторному прийомі прийнято 417 учнів.

Щорічно на базі Васильківської центральної районної лікарні учні ліцею проходять поглиблений огляд лікарями-спеціалістами: отоларинголог(ЛОР), дерматолог, офтальмолог, невропатолог, травматолог. Перед оглядом лікарями були проведені антропометричні вимірювання тиску, перевірка зору.

Учням, які досягли 16-річного віку проведено флюорографічне обстеження органів грудної клітки. Згідно результатів обстеження, патології легень і серця не виявлено.

Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи, у ліцеї формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи, звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік.

У 2016/2017 н.р. визначені слідуючі групи для занять фізичною культурою:

— основна 206 учнів;

— спеціальна 2 учня;

— на «Д» обліку знаходяться 2 учня.

Один раз на тиждень згідно наказу по навчальному закладу учні проходять огляд на виявлення педикульозу і корости, результати огляду заносяться в журнал, в разі виявлення того чи іншого захворювання санітарна обробка проводиться в ізоляторі ліцею з подальшим спостереженням за учнями.

Працівники ліцею проходять медичні огляди:

— попередні, при прийнятті на роботу;

— періодичні, протягом роботи в ліцеї, як правило, не рідше одного разу на
рік.

Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у медичної сестри ліцею.

10. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

У колективному договорі між адміністрацією і колективом ліцею передбачено питання з охорони праці в якому викладено їх взаємні зобов’язання, заплановано комплекс заходів з охорони праці, з призначення відповідальних осіб та терміни їх виконання.

Ведуться журнали реєстрації вступного інструктажу працівників та учнів ліцею, інструктажу на робочому місці, нещасних випадків, інструктажу при проведенні позакласних та позаурочних заходів. Розроблена та затверджена директором програма вступного інструктажу та інші інструкції.

Всі інструкції розроблено у відповідності до «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого наказом міністерства юстиції, від 07.04.1998 р. № 226/2666 та наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.01.1998 р. № 9. У закладі своєчасно проводяться інструктування учнів на уроках виробничого навчання в майстернях ліцею.

Члени педагогічного колективу ліцею систематично проходять навчання та перевірку знань з охорони праці і безпеки життєдіяльності. Для відповідного навчання та перевірки знань у ліцеї створена і постійно діє комісія з перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Щорічно проводиться медичний огляд працівників та учнів ліцею, заміри опору ізоляції електроустановок, заземлюючих пристроїв з оформленням протоколів. Систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил пожежної безпеки, здійснюють працівники санепідемстанції та пожежної інспекції міста.

Навчання учнів з охорони праці та правил дорожнього руху здійснюється згідно програм для професійно-технічних навчальних закладів. Обсяг навчальних годин курсу «Охорона праці» становить 30 годин та «Правил дорожнього руху» — 8 годин. В навчальному плані обидва предмети вивчаються на першому курсі. Виконання навчального плану і програм здійснюється в повному обсязі з оцінюванням учнів в кінці вивчення курсу.

Щорічно розробляються заходи щодо усунення недоліків, покращення умов праці та навчання. У період підготовки ліцею до нового навчального року щорічно здійснюється поточний ремонт навчальних і виробничих приміщень по завершенню яких, комісія проводить огляд та складає відповідні акти, щодо дотримання норм з охорони праці.

Кабінети і майстерні забезпечені аптечками медичної допомоги. За рахунок коштів начального закладу та спонсорських коштів учні на 100% забезпечені спецодягом. Випадків виробничого травматизму за цей навчальний рік не зареєстровано. Розроблені заходи за результатами перевірок усуваються своєчасно.

Періодично, один раз на тиждень, перевірявся санітарний стан та дотримання правил провітрювання і вологого прибирання приміщень.

Перед початком навчального року проведено: випробування спортивного інвентарю та малих архітектурних форм на міцність та надійність кріплення; перевірку, та складання відповідних актів – дозволів відповідності нормам охорони праці, правилам техніки безпеки, санітарним нормам і правилам, а також віковим особливостям учнів, навчальних кабінетів, майстерень, спортивного залу, допоміжних приміщень до роботи в 2015/2016 навчальному році. Проведено перевірку та складено відповідний акт готовності ліцею до роботи в зимовий період.

Всі робочі місця забезпечені інструкціями з охорони праці та безпеки життєдіяльності. Відповідно до «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 квітня 1998 р. за № 226/2666, розроблено нові та здійснено перегляд існуючих інструкцій: з охорони праці – вчителя, майстра виробничого навчання.

В квітні 2017 року проведено Тиждень з охорони праці та безпеки життєдіяльності, в рамках якого проведено практичний тренінг з евакуації учнів та працівників ліцею на випадок надзвичайних ситуацій.

Відповідно до «Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України»: проводилися інструктажі при прийомі на роботу, та періодично два рази на рік, з пожежної безпеки; доукомплектовано структурні підрозділи ліцею вогнегасниками, пожежними рукавами. Проведено технічне обслуговування вогнегасників, випробування пожежних рукавів. Всі приміщення закладу укомплектовані первинними засобами пожежогасіння. З метою запобігання пожежам та загибелі людей на них, було вжито заходи щодо посилення протипожежного захисту в осінньо-зимовий період.

В класних та спальних кімнатах встановлено куточки «Безпеки життєдіяльності».

Проводився своєчасний аналіз інформації служби охорони праці ліцею, пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності та вживалися заходи до їх виконання.

11. Управлінська діяльність.

Управління та контроль за організацією навчально-виробничої діяльності у ліцеї здійснюється відповідно до «Положення про організацію навчально-виробничого процесу у ПТНЗ», затвердженого наказом МОН України 30.05.2006 р. № 419.

Управління навчальним закладом здійснювалося відповідно до річного плану роботи на 2016/2017 навчальний рік, який виконано на 100 % плану внутрішнього контролю та календарних планів викладачів, поурочно-тематичних планів майстрів виробничого навчання, планів виховної роботи класних керівників та вихователя.

Така система планування, що відпрацьована в ліцеї і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток навчального закладу.

У ліцеї в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. Завдяки вже багаторічному підключенню до мережі Інтернет кожний педагог має можливість користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, департаменту освіти і науки, обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає змогу оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією педагогам і адміністрації ліцею, вчасно знайомитися з новими документами.

Протягом навчального року постійно перевіряється якість ведення плануючої документації викладачів та майстрів виробничого навчання, стан навчально-методичного забезпечення навчальних кабінетів, їх оформлення і матеріально-технічне забезпечення. У серпні місяці затверджено графіки контролю навчально-виховного процесу ліцею та план роботи на навчальний рік.

Директором, заступником директора з навчально-виробничої роботи аналізується ведення журналів теоретичного та виробничого навчання, виконання начальних панів і програм з предметів, якість записів і відповідність тем проведення уроків викладачами, майстрами виробничого навчання.

Адміністрація ліцею здійснює контроль і аналіз моральних і правових норм поведінки учнів, стану побутових умов, медичного обслуговування і охорони праці.

У ліцеї розроблено і затверджено графік внутрішнього контролю, розроблено заходи контролю по кожному підрозділу, що сприяє його системності та дієвості.

З метою забезпечення прозорості навчального процесу адміністрацією ліцею проводиться системна превентивна робота щодо запобігання зловживань та забезпечення неухильного виконання Закону України «Про запобігання і протидії корупції», налагоджена система роботи з учнями та викладачами щодо запобігання правопорушень і посадових зловживань.

З метою систематизації та якісного ведення діловодства в ліцеї, посилення персональної відповідальності працівників за роботу з документами, затверджено та введено в дію номенклатуру справ КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» на 2016, 2017 роки. Номенклатура справ розроблена відповідно до законодавчих документів.

Номенклатура справ має систематизований перелік документів, що утворюються в діяльності ліцею, всього 134 документа та 10 розділів з визначенням відповідальних працівників роботу з документами.

Протягом 2016/2017 н.р. в діловодстві ліцею зареєстровано та опрацьовано:

вхідної документації – 276 док.;

вихідної документації – 476 док.

факсограм — 68

Видано наказів по КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей»:

з основної діяльності – 170;

з кадрових питань – 111.

Всі пункти колективного договору виконані в повному обсязі, це і питання соціального захисту працівників, кадрові питання, матеріальні виплати.

Розглянуті всі питання звернення громадян — 41.

В ліцеї створені необхідні умови для звернень та особистого прийому громадян у навчальному закладі, вчасне реагування на пропозиції, заяви та скарги, особливо коли це стосується інвалідів, ветеранів війни та праці, пенсіонерів, багатодітних сімей, сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей під опікою, одиноких матерів тощо.

Скарг за поточний навчальний рік не зафіксовано.

Реєстрація письмових та усних звернень громадян здійснюється у Книзі реєстрації звернень громадян, яка знаходиться у секретаря керівника навчального закладу.

12. Програма дій на наступний період роботи.

 1. Продовження роботи по оновленню змісту професійної освіти.

 2. Продовження роботи по комп’ютеризації і інформатизації навчального закладу.

 3. Використання дієвих форм контролю за організацією навчально-виховного і навчально-виробничого процесу з метою забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців.

 4. Підвищення професійної і педагогічної майстерності педагогічних працівників через курси підвищення кваліфікації, стажування, школи передового педагогічного досвіду, ознайомлення з досвідом роботи кращих професійно-технічних навчальних закладів.

 5. Впровадження та використання у навчально-виховному процесі новітніх технологій, розширення використання експериментальних педагогічних
  програм.

 6. Розширення форм взаємодії з соціальними партнерами, роботодавцями щодо стажування майстрів виробничого навчання і викладачів на виробництві.

 7. Покращення співпраці ліцею з підприємствами-замовниками робітничих кадрів щодо організації виробничої практики учнів та їх працевлаштування.

 8. Збільшення позабюджетних надходжень.

 9. Продовження роботи по оновленню змісту професійної освіти.

 10. Продовження роботи по комп’ютеризації і інформатизації навчального
  закладу.

 11. Використання дієвих форм контролю за організацією навчально-виховного і навчально-виробничого процесу з метою забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців.

 12. Підвищення професійної і педагогічної майстерності педагогічних працівників через курси підвищення кваліфікації, стажування, школи передового педагогічного досвіду, ознайомлення з досвідом роботи кращих професійно-технічних навчальних закладів.

 13. Впровадження та використання у навчально-виховному процесі новітніх технологій, розширення використання експериментальних педагогічних програм.

 1. Розширення форм взаємодії з соціальними партнерами, роботодавцями щодо стажування майстрів виробничого навчання і викладачів на виробництві.

 2. Покращення співпраці ліцею з підприємствами-замовниками робітничих кадрів щодо організації виробничої практики учнів та їх працевлаштування.

 3. Збільшення позабюджетних надходжень.

Адреса ліцею:

08600

Київська область

м. Васильків

вул. Декабристів, 39

Тел. (04571) 2-25-43;

2-33-65

e-mail: vasylkiv_licej@ukr.net

www. vasylkiv-licej.org

Останні новини

День вишиванки

17.05.2018
Всесвітній день вишѝванки — міжнародне свято, яке покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу. Свято є самобутнім, не прив’язане до жодного державного чи релігійного. У цей день кожен охочий може долучитись до свята, одягнувши вишиванку на роботу, до університету, ліцею, школи чи садочка. Ідею акції «Всесвітній день вишиванки» у 2006 році запропонувала студентка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича  Леся Воронюк. У  КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» виникла ідея відсвяткувати День вишиванки, створивши виставку старовинної вишивки під назвою «Вишитий світ української душі». До цієї події долучились викладачі, учні і працівники нашого закладу. Виставку розмістили у фойє ліцею. Замайоріли різнобарв’ям кольорів, візерунків вишивані весільні сорочки 20 років ХХ століття, жіночі сорочки 30 років, родинні рушники, весільне придане, дитячі вишиванки, сукні. Викладач спецдисциплін з професії «Швачка. Кравець» Герук Галина Василівна розкрила історію української вишивки, розповіла, чому кожен регіон України має свій неповторний орнамент, яку інформацію люди передавали вишивкою. Цей день у ліцеї став особливо святковим і незабутнім.      

Тиждень здоров’я

11.05.2018
З 02.05-11.05.2018 р. у КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» проходив тиждень здоров’я, під час якого проводилися такі заходи: першість ліцею з міні-футболу серед груп юнаків; легкоатлетична спартакіада сере груп юнаків Спартакіада включала 3 види змагань: біг 100 м; стрибок у довжину з розбігу; метання м’яча малого на дальність. Кожну групу представляли три учасники змагань, один учасник брав участь тільки в одному виді змагань, зараховувався лише особистий результат, командні місця не визначалися. Так у бігу на 100 м: І місце – Лисенко Андрій, учень групи 15 (результат 13,53 с.); ІІ місце – Коломійчук Дмитро, учень групи 12 (результат 13,56 с.); ІІІ місце – Кривда Ігор, учень групи 23 (результат 13,78 с.). У стрибках в довжину з розбігу перемогу святкував учень 22 групи Яцков Павло (результат 5,04 м). Срібло завоював учень 12 групи Іванюк Іван (результат 5,02 м). Бронзовим призером став учень 23 групи Фізер Владислав (результат 4,75 м). З метань м’яча розгорнулася справжня боротьба, адже учасники, які боролися за срібло, метнули м’яч на однакову відстань — 51 м, тому була призначена четверта спроба вирішити долю другого місця. І місце посів учень групи 23 Карпенко Богдан (результат 52 м); ІІ місце виборов учень групи 15 Луценко Назар (результат 51,5 м); третє місце — учень групи 12 Шаповалов Євген (результат 51 м). З міні-футболу місця розділилися таким чином: перше місце група 12; друге місце група 15; третє місце група 13. Вітаємо переможців та бажаємо їм нових звершень і виконаних результатів.